Interni konkurs Univerziteta u Bihaću

28.02.2023 - 16:00

Rektor Univerziteta u Bihaću objavljuje interni konkurs za imenovanje člana Savjeta za nauku iz oblasti Tehničkih nauka. Članove Savjeta za nauku imenuje Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta uz prethodnu saglasnost Vlade USK-a, na prijedlog akreditiranih univerziteta sa područja Unsko-sanskog kantona. Imenovanje se vrši na period od četiri godine. Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.