Gostujuća predavanja prof. dr. Amre Šabić El-Rayess

30.04.2021 - 13:45

U toku maja 2021. godine studenti i osoblje Univerziteta u Bihaću imaju priliku prisustvovati ciklusu online predavanja Bišćanke sa adresom u Sjedinjenim Američkim Državama, autorice knjige The Cat I Never Named i profesorice Univerziteta Columbia u New Yorku prof. dr. Amre Šabić El-Rayess. Predavanja se realiziraju u okviru projekta "Dijaspora za razvoj" pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske u partnerstvu sa organizacijama UNDP i IOM. Ciklus predavanja odvijaće se na Pedagoškom, Ekonomskom i Islamskom pedagoškom fakultetu, a tokom predavaja profesorica Šabić El-Rayess će prisutnima podijeliti svoja stručna znanja i iskustva iz sljedećih oblasti: 5. maj Pedagoški fakultet - predavanje na temu knjige The Cat I Never Named; 12. maj Pedagoški fakultet - predavanje na temu obrazovnih sistema i društvenih transformacija, načina na koje obrazovanje igra krucijalnu ulogu u društvu kroz primjere drugih država; 19. maj Ekonomski fakultet - uloga elite, korupcije, politike, ekonomije i meritokratije u razvoju i društvenim transformacijama; 27. maj Islamski pedagoški fakultet - Islamofobija i radikalizacija. Sva predavanja će biti održana u terminima od 16 do 18h, a otvorena su za sve zainteresirane. Pristup predavanjima omogućen je putem MS Teams platforme. Svi zainteresirani link predavanja mogu dobiti putem maila dzalila.muharemagic@unbi.ba.