Dr. sci Ratko Knežević na Tehničkom univerzitetu u Sofiji u Bugarskoj

27.05.2021 - 09:15

U sklopu Erasmus+ projekta a obraćajući se studentima postdiplomskog studija iz Albanije i Kosova na Tehničkom univerzitetu u Sofiji u Bugarskoj, uposlenik na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, dr. sci Ratko Knežević održao je predavanje na temu "Write it Right – Write it Academic". Predavanje je obuhvatilo metodologiju izrade naučnog rada, Academic English i informacijsku pismenost.