Dr. sc. Irfan Hošić u posjeti Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj

05.04.2022 - 07:00

U sedmici od 21. do 25. marta 2022. godine nastavnik Tekstilnog odsjeka Univerziteta u Bihaću dr. sc. Irfan Hošić a u sklopu Ersamus+ projekta, posjetio je turski istok i održao nekoliko predavanja na Muş Alparslan univerzitetu u gradu Muş. Tematski, predavanja su obrađivala i predstavila umjetnost i kulturu Bosne i Hercegovine u rasponu od srednjeg vijeka do danas.