Dan državnosti Bosne i Hercegovine

25.11.2022 - 07:40

"Danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje jedino političko predstavništvo, zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, hoće da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska i hrvatska, bude slobodna i zbratimljena Bosna i Hercegovina u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost i jednakost svih Srba, Muslimana i Hrvata. Narodi Bosne i Hercegovine učestvovaće ravnopravno sa ostalim našim narodima u izgradnji Narodne Demokratske Federativne Jugoslavije." (Iz 5. zaključka Rezolucija ZAVNOBiH-a sa Prvog zasjedanja 25.11.1943. u Mrkonjić Gradu).