Coventry University, Aarhus University i Vijeće Evrope nude stipendirani doktorski program

14.02.2023 - 15:20

Coventry University, Aarhus University i Vijeće Evrope pozivaju sve zainteresovane kandidate i kandidatkinje da se prijave na stipendirani doktorski program, koji počinje u septembru 2023. godine. Uspješni kandidati će se upisati u Centar za globalno učenje (GLEA) Coventry Univerziteta kao matičnoj ustanovi a mentorstvo i stručni savjet biće podržani od strane stručnjaka i sa Aarhus Univerziteta i iz Vijeća Evrope. Doktorski studij uključuje boravak od najmanje jedne godine u Centru za buducćost visokog obrazovanja (CHEF) Aarhus Univerziteta, i do 6 mjeseci za obavljanje terenskog rada sa stručnim savjetnikom Vijeća Evrope u Strazburu u Francuskoj. Program nudi doktorskim istraživačima i istraživačicama priliku da unaprijede svoje vještine i stručnost u oblasti visokog obrazovanja i ostvare dvostruku dvoju diplomu navedenih Univerziteta. Programom se obezbjeđuje stipendija, troškovi školarine, kao i dodatne naknade. Za više detalja zainteresovani kandidati i kandidatkinje mogu pristupiti sljedećoj web-lokaciji. Više informacija o ovom doktorskom programu stlpendiranja kandidati mogu dobiti kod dr. Que Anh Danga i prof. Sue Wrighta.