Četvrta Sedmica turizma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću

27.04.2021 - 09:55

Ove sedmice se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću održava četvrta Sedmica turizma, koju u potpunosti pripremaju studenti 1. godine studija. Mentorica projekta je doc. dr. Elvira Ćatić Kajtazović, a plan je obraditi četiri tematske jedinice u formi webinara, prezentacija, videa, interaktivnih radionica, kvizova itd. Zbog Pandemije konoravirusa, ovogodišnja Sedmica turizma će se održati u online formatu. Program počinje 26.4.2021. godine u 12h sa prezentacijama historijskih bogatstava USK-a, nastavlja se sa gastronomskom ponudom, obrađuje prirodna bogatstva i zaključuje sa sportom, odmorom i rekreacijom.