Pozdrav Rektora

Pozdrav Rektora

28.08.2019

Podijeli sa:

Univerzitet u Bihaću je akreditovana visokoškolska ustanova koja gotovo pedeset godina u kontinuitetu oblikuje akademski, istraživački i edukativni život grada na Uni i njegove regije. Osluškujući društvena kretanja i tokove, Univerzitet se stalno prilagođavao društvenim, ekonomskim i kulturnim okolnostima, zauzimajući uvijek jasnu poziciju sa težnjom da odgovori na neke od esencijalnih izazova u svojoj sredini. Osnovan za potrebe lokalne privredne industrije sedamdesetih godina 20. vijeka, strateški razvoj Univerziteta prevalio je ogroman put globalnih i lokalnih lomova. Ključna težišta na kojima se traži fokus, danas na pragu treće dekade 21. vijeka, jesu ekologija, turizam i izazovi globalnih migracija, ali i digitalizacija, te izazovi masovne deindustrijalizacije.

Inspirisan sloganom Život te zove, sa preko četrdeset studijskih programa koji se izvode na sedam fakulteta, i nastavu kroz tri ciklusa studiranja – diplomski, master i doktorski studij – Univerzitet u Bihaću je postao prepoznatljiva edukativna i istraživačka ustanova u ovome dijelu zemlje ali i šire. Istraživačka izvrsnost njegovih nastavnika i saradnika, međunarodna prepoznatljivost i angažman u sredini u kojoj djeluje, čini ga nezaobilaznim faktorom razvoja. Unatoč ekonomskim i političkim izazovima, brojni su nastavni, istraživački i studentski projekti pokriće njegovom ubrzanom razvoju.

Upisom jednog od studijskih programa, studenti preuzimaju ulogu ravnopravnih kreatora studentskog života, ali i ulogu angažovanih pojedinaca sposobnih da preoblikuju našu stvarnost kroz sticanje novih znanja, vještina i nazorskih vrijednosti. Uvažavajući različitost, individualnost, kreativnost i objektivnu kritičku znatiželju, budući svršenici i svršenice Univerziteta u Bihaću postaju odgovorni nosioci budućnosti našeg društva u svim njegovim segmentima. Međuuniverzitetska i međunarodna umreženost, istraživačka dinamika kroz razne naučne i stručne projekte, te dinamično kontinuirano usavršavanje našeg nastavnog kadra, najvažniji su oslonci obrazovne izvrsnosti bihaćkog Univerziteta koji teži kreiranju vođa sutrašnjice.

Univerzitet u Bihaću želi se identificarati kao ustanova gdje se cijeni intelektualno poduzetništvo i mjesto gdje se okupljaju različiti pojedinci. Poštujući pojedinca, Univerzitet smatra da je mjesto sa srcem i dušom unutar kojega se njeguju univerzalne vrijednosti otvorenosti, originalnosti i društvene odgovornosti. U tome duhu njegujemo vjeru u bolje sutra gdje znanje postaje inspiracijom, a različite vještine alatom preoblikovanja našeg društva.

Prof. dr. sc. Fadil Islamović
Rektor Univerziteta u Bihać