Univerzitetska strategija

Univerzitetska strategija

21.08.2019

Podijeli sa:

Svjestan političke, privredne i društvene dinamike u sredini u kojoj djeluje, a uzimajući u obzir gibanja iz užeg i šireg okruženja, Univerzitet u Bihaću promišlja svoju sadašnjost i budućnost kroz dokumente strateškog planiranja. U zadnjih nekoliko godina Univerzitet je dobio dva temeljna razvojna dokumenta kao svojevrsni okvir sa pobrojanim težištima na koje je potrebno staviti fokus, i razrađenim akcionim planom “kako” ostvariti željene ciljeve. Radi se o dokumentima: a) Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću 2017-2022.; b) Strategija internacionalizacije Univerziteta u Bihaću 2018-2023. – nastalim uz konsultacije sa svim akterima visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu.

Korisno je navesti da ova dva dokumenta slijede kontinuitet strateškog razvoja zacrtanog 2011. godine u dokumentu Strateški plan razvoja Univerziteta u Bihaću za period od 2011. do 2015. godine. 

Strategija Univerziteta počiva na šest jasno definisanih strateških ciljeva:

 1. Nastava i nastavni planovi,
 2. Naučnoistraživački rad i međunarodna saradnja,
 3. Resursi,
 4. Studentska pitanja,
 5. Visoko obrazovanje i tržište rada,
 6. Institut Univerziteta.

Lista strateških ciljeva viđena u prizmi potrebe za internacionalizacijom:

 1. Jačanje svijesti o važnosti internacionalizacije i interna promocija internacionalizacije,
 2. Jačanje institucionalnih kapaciteta internacionalizacije Univerziteta u Bihaću,
 3. Promocija Univerziteta i povećanje vidljivosti Univerziteta,
 4. Inovacija postojećih i onsivanje novih nastavnih i istraživačkih studijskih programa,
 5. Promocija i povećanje odlaznih i dolaznih mobilnosti,
 6. Povećanje broja stranih studenata na Univerzitetu u Bihaću.