Akreditacija

Akreditacija

21.08.2019

Podijeli sa:

Prvu institucionalnu akreditaciju od strane državne Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Univerzitet u Bihaću je ostvario 2015. godine. Kvalitet rada na Univerzitetu u Bihaću je potvrđen u procesu institucionlalne (re)akreditacije i 2020. godine. Kako je kvalitet kontinuirana aktivnost na Univerzitetu, naredni ciklus institucionalne (re)akreditaciju je predviđen u 2025. godini.

Postupak samoevaluacije i evaluacije studijskih programa na Univerzitetu sproveden je u potpunosti u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH, Odlukom o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, postojećim zakonskim propisima, Statutom Univerziteta u Bihaću i Pravilnikom o osiguranju kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću.