Poništavanje Javnog konkursa

15.01.2022 - 12:00

Na osnovu Odluke Rektora Univerziteta u Bihaću, broj: 02-53/22 od 7. januara 2022. godine poništava se Javni konkurs objavljen u dnevnim novinama Večernji list BH, Mostar i na web stranici  UNBI.BA dana 27.10 2021. godine za prijem u radni odnos na poslove radnog mjesta „Stručni saradnik za informacione tehnologije“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci i ukidaju se sve provedene radnje.