Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

27.10.2021 - 07:00

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na poziciju Stručni saradnik za informacione tehnologije (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.