Vijesti

Upis studenata na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2024/2025. Drugi prijavni rok
Upis studenata na fakultete Univerziteta u Bihaću ...

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2024/2025. godini – drugi prijavni rok, a koji traje od 15. jula do 13. septembra 2024. godine. Zainteresirani kandidati svoje ...

Poziv Rektorata Univerziteta u Bihaću
Poziv Rektorata Univerziteta u Bihaću

Komisije za provođenju procedure izbora kandidata po raspisanom Javnom konkursu na radno mjesto Viši stručni saradnik za protokol i arhivu u Rektoratu Univerziteta u Bihaću, poziva kandidata na održavanje pismenog ispita. Obavještava se prijavljeni ...

Poziv Fakulteta zdravstvenih studija UNBI
Poziv Fakulteta zdravstvenih studija UNBI

Komisija za provodenje procedure izbora kandidata po raspisanom Javnom konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz probni rad od tri mjeseca na poslovima radnog mjesta Tehnički sekretar dekanata na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta ...

Oglas Pravnog fakulteta UNBI
Oglas Pravnog fakulteta UNBI

Javna odbrana master rada kandidata Adnana Habibije pod naslovom Transparentnost postupaka zapošljavanja u državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine održat će se u srijedu  24. jula 2024. godine u 12h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta ...

Oglas Pravnog fakulteta UNBI
Oglas Pravnog fakulteta UNBI

Javna odbrana master rada kandidatkinje Demirele Dedić pod naslovom Nematerijalna i materijalna šteta zbog povrede prava na ravnopravnost spolova u postupku zapošljavanja održat će se u utorak 23. jula  2024. godine u 11h u prostorijama Pravnog ...

Oglas Pravnog fakulteta UNBI
Oglas Pravnog fakulteta UNBI

Javna odbrana master rada kandidata Derviša Dedića pod naslovom Normativni i praktični aspekti usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine iz oblasti prava građenja s pravnom stečevinom Evropske unije održat će se u ponedjeljak 22. jula 2024.godine u 12h u ...

Hasan Talić na PITDrvoCon 2024
Hasan Talić na PITDrvoCon 2024

Na konferenciji PITDrvoCon 2024, koja se održava svake godine i okuplja stručnjake iz drvne industrije, viši asistent sa Drvno-industrijskog odsjeka Tehničkog fakulteta Univerzitet u Bihaću, Hasan Talić, predstavio je inspirativne primjere dobrih praksi iz industrije namještaja ...

Objavljena knjiga nastavnika Irfana Hošića
Objavljena knjiga nastavnika Irfana Hošića

Nastavnik Tekstilnog odsjeka Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću Irfan Hošić, objavio je knjigu kod sarajevskog izdavača Buybook naziva Slika krize: kulturne i umjetničke prilike u Bosni i Hercegovini (1990-2020). Knjiga je rezultat njegovih višegodišnjih ...

Profesor Redžo Hasanagić na Univerzitetu u Ljubljani
Profesor Redžo Hasanagić na Univerzitetu u Ljubljani

U periodu od 1. do 5. jula 2024. godine, u okviru Erasmus+ programa mobilnosti, prof. dr. Redžu Hasanagića sa Odsjeka za drvnu industriju Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, boravio je na Univerzitetu u Ljubljani. Tokom posjete Oddelek za lesarstvo na Biotehničkom fakultetu ...

Konkurs Tehničkog fakulteta UNBI
Konkurs Tehničkog fakulteta UNBI

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje docent (napredovanje) na užu naučnu oblast Saobraćajnice; izbor u naučno-nastavno zvanje docent (napredovanje) na užu naučnu oblast Opšte mašinstvo; ...

Poziv
Poziv

Obavještava se prijavljeni kandidat na Javni konkurs koji je objavljen u dnevnim novinama Večernji list BH i web stranici Univerziteta u Bihaću dana 14. juna 2024. godine, na radno mjesto „Stručni savjetnik za IT poslove“ u Odjelu za Informacione tehnologije ...

Interdisciplinarna konferencija:
Interdisciplinarna konferencija: "Internacionalizacija ...

Univerzitet Ondokuz Mayıs iz Turske, organizuje interdisciplinarnu konferenciju pod nazivom Internacionalizacija u visokom obrazovanju: kretanje kroz globalne izazove i mogućnosti (IHECON24) koja će se održati od 25. do 27. oktobra 2024. godine u Samsunu u Turskoj. Ovaj događaj obuhvata ...

Profesor dr. Betűl Altinok sa Kűtahya Dumlupinar u posjeti UNBI
Profesor dr. Betűl Altinok sa Kűtahya Dumlupinar ...

Prof. dr. Betűl Altinok sa Kűtahya Dumlupinar Univerziteta iz Turske je posjetila Odsjek za sport i tjelesni odgoj Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, unutar Erasmus+ programa razmjene. Prof. Altinok je boravila u Bihaću u periodu od 3. do 6. juna 2024. godine gdje je ...

Interni Konkurs Univerziteta u Bihaću za Savjet za nauku
Interni Konkurs Univerziteta u Bihaću za Savjet za nauku

Univerziteta u Bihaću objavljuje interni Konkurs za imenovanje članova Savjeta za nauku sa Univerziteta u Bihaću. Članovi Savjeta za nauku imenuju se iz reda istaknutih naučnih radnika i imenuje ih Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta uz prethodnu saglasnost ...

Obavijest Pravnog fakulteta UNBI
Obavijest Pravnog fakulteta UNBI

Javna odbrana master rada kandidatkinje Ammre Džafić Dželalagić pod nazivom Krivično djelo nasilje u porodici na području FBiH u periodu od 2017. do 2022. godine održat će se u utorak 16. jula 2024. godine u 11h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Master ...

Upis studenata na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2024/2025
Upis studenata na fakultete Univerziteta u Bihaću ...

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u I (prvu) godinu I, II i III ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2024/2025. godini. Prvi prijavni rok traje od 19.6.2024. do 5.7.2024. godine, dok drugi prijavni rok traje od 15.7.2024. ...

Konkurs Rektorata UNBI
Konkurs Rektorata UNBI

Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i to: Viši stručni saradnik za protokol i arhivu u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Univerziteta u Bihaću na neodređeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz probni ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija UNBI
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija UNBI

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslovima radnog mjesta Tehnički sekretar dekanata na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršilac). ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta UNBI
Konkurs Pedagoškog fakulteta UNBI

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docenta (napredovanje) za područje Društvenih nauka, polje Fizička kultura, grana Kolektivni sportovi i Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog ...

Poziv Tehničkog fakulteta UNBI
Poziv Tehničkog fakulteta UNBI

Komisija za provođenje konkursne procedure i prijema u radni odnos na određeno vrijeme na poslove radnog mjesta "Saradnik u zvanju asistenta na užu naučnu oblast Tekstilni materijali i tekstilnomehaničke tehnologije", upućuje Poziv prijavljenom kandidatu na ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta UNBI
Konkurs Pedagoškog fakulteta UNBI

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor saradnika u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta (napredovanje) za područje Društvenih nauka, polje Fizičke kulture, grana Kineziološka biomedicina, ...

Konkurs Pravnog fakulteta UNBI
Konkurs Pravnog fakulteta UNBI

Pravni fakultet Bihać Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora (napredovanje) na naučnu oblast Građansko pravo (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Stipendiranje mobilnosti studenata na Univerzitetu Ҫukurova u Turskoj
Stipendiranje mobilnosti studenata na Univerzitetu ...

U okviru Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću na Univerzitetu Ҫukurova (Adana, Turska), za zimski semestar akademske 2024/2025. godine. Dostupne su sljedeće studijske oblast: poljoprivreda, engleski jezik, njemački ...

Univerzitet u Bihaću obilježio Dan bijelih traka
Univerzitet u Bihaću obilježio Dan bijelih traka

Studenti Pedagoškog fakulteta i Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, prigodnom su šetnjom u petak 31. maja uz kratko predavanje i podsjećanje na žrtve, obilježili Dan bijelih traka. Glavna poruka profesora i studenata u Bihaću usmjerena je ka podsjećanju ...

Doc. dr. Türkan Mutlu Keçeli sa Univerziteta Çukurova u posjeti Univerzitetu u Bihaću
Doc. dr. Türkan Mutlu Keçeli sa Univerziteta Çukurova ...

U periodu od 20. do 24. maja 2024. godine na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, a sklopu Erasmus+ ICM programa, boravi doc. dr. Türkan Mutlu Keçeli sa Univerziteta Çukurova iz Turske. Tokom boravka u Bihaću dr. Keçeli je posjetila Ured za ...

Studentski projekat INDUSAC u sklopu Horizon Europe
Studentski projekat INDUSAC u sklopu Horizon Europe

Pozivaju se studenti svih usmjerenja da sa timom od 3 do 6 članova pristupe rješavanju poslovnih izazova. Pored sticanja iskustva i jačanja kolaboracije i mreže, studenti bi po osobi dobili svojevrsnu stipendiju u iznosu od 1.000 EUR. Trenutno je na platformi INDUSAC-a prijavljeno ...

Poziv Pravnog fakulteta UNBI
Poziv Pravnog fakulteta UNBI

Komisija za provođenje konkursne procedure i prijema u radni odnos na određeno vrijeme na poslove radnog mjesta,,Nastavnik u svim zvanjima" na naučnu oblast Međunarodno javno pravo i europske studije, na predmetima Međunarodno javno pravo I, Međunarodno javno pravo II i Diplomatsko ...

Održana prezentacija projektnih aktivnosti i trening u okviru Erasmus+ projekta WBNET
Održana prezentacija projektnih aktivnosti i trening ...

U utorak, 14. maja 2024. godine, održana je prezentacija završenih, trenutnih i budućih projektnih aktivnosti, kao i trening nastavnom i nenastavnom osoblju Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću u okviru Erasmus+ projekta "Network of centers for regional short study ...

Fulbright Foreign Student program
Fulbright Foreign Student program

Otvoren je poziv za dodjelu stipendija u okviru Fulbright Foreign Student programa za akademsku 2025/2026. godinu, a koji se organizira preko Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Program omogućava diplomiranim studentima i mladim istraživačima ...

Konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2024. godinu
Konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2024. ...

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je raspisalo Javni konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2024. godinu. Federalne nagrade za nauku dodjeljuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za izuzetno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj ...

Konkurs Tehničkog fakulteta UNBI
Konkurs Tehničkog fakulteta UNBI

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na užu naučnu oblast Tekstilni materijali i tekstilnomehaničke tehnologije (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom ...

Razmjena studenata i nastavnika na Univerzitetau Lleida
Razmjena studenata i nastavnika na Univerzitetau Lleida

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću (zimski semestar akademske 2024/2025. godine) na Univerzitetu Lleida iz oblasti računarstva, mašinstva, građevinarstva, sporta, engleskog jezika, ...

Konkurs za imenovanje člana Savjeta za nauku sa Univerziteta u Bihaću
Konkurs za imenovanje člana Savjeta za nauku sa Univerziteta ...

Rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. Atif Hodžić objavljuje interni Konkurs za imenovanje člana Savjeta za nauku sa Univerziteta u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Mobilnost studenata na Univerzitetu u Mariboru
Mobilnost studenata na Univerzitetu u Mariboru

OTVOREN POZIV ZA STIPENDIRANJE ERASMUS+ ICM MOBILNOSTI STUDENATA U ZIMSKOM SEMESTRU 2024/2025. GODINE NA UNIVERZITETU U MARIBORU, SLOVENIJA U sklopu Erasmus+ ICM programa, za zimski semestar akademske 2024/2025. godine, otvoren je poziv na program stipendiranja mobilnosti studenata ...

Univerzitet u Bihaću predstavljen na XXXV internacionalnom sajmu knjiga
Univerzitet u Bihaću predstavljen na XXXV internacionalnom ...

U periodu od 17. do 22. aprila u sarajevskom Centru Skenderija održan je XXXV internacionalni sajam knjiga. Ove godine zvanično učešće po prvi put uzeo je i Univerzitet u Bihaću. Univerzitet se predstavio kroz tri događaja: Predstavljanje Univerziteta u Bihaću pod sloganom ...

Prvi maj. Praznik rada
Prvi maj. Praznik rada

Rektor Univerziteta u Bihaću, dr. sc. Atif Hodžić, sa svojim saradnicima i saradnicama, uposlenicima Univerziteta i svim radnicima i radnicama u Bosni i Hercegovini, čestita Praznik rada 1. maj.

Konkurs Pravnog fakulteta UNBI
Konkurs Pravnog fakulteta UNBI

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora (napredovanje) na naučnu oblast Građansko pravo (1 izvršilac) i naučnu oblast Međunarodno javno pravo i evropske studije (1 izvršilac). Detalji Konkursa ...

Nastavnici Tehničkog fakulteta UNBI na radionici u Ljubljani
Nastavnici Tehničkog fakulteta UNBI na radionici u ...

U periodu od 15. do 19. aprila 2024. godine na Fakultetu za elektrotehniku Univerziteta u Ljubljani održani su treninzi u sklopu Erasmus+ projekta "Network of Centers for Regional Short Study Programs in the Countries of the Western Balkans - WBNET". Treninzi su obuhvatili oblasti ...

Profesori Univerziteta u Bihaću doc. dr. Dijana Sulejmanović i prof. dr. Hakija Kanurić objavili knjigu
Profesori Univerziteta u Bihaću doc. dr. Dijana Sulejmanović ...

Profesori Univerziteta u Bihaću doc. dr. Dijana Sulejmanović i prof. dr. Hakija Kanurić objavili su knjigu naslova Psihologija religioznosti. Radi se o prvom istraživanju na našim prostorima gdje se fenomenu psihologiji religije i religioznosti uopće, pristupilo iz teološko-islamske ...

Gostujuće predavanje Nicka Tobiera profesora sa University of Michigan
Gostujuće predavanje Nicka Tobiera profesora sa University ...

U petak 10.5.2024. godine u 9h, umjetnik i educator Nick Tobier održaće predavanje na Odsjeku za tekstil Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, naslova Dizajniranje sa drugima. Njegova umjetnička praksa vezana je uz detroitski pejsaž urbanog pada i sistemskih grešaka, ...

Tehnički fakultet UNBI potpisao sporazum o saradnji sa Fondacijom Revizor i KRAK centrom
Tehnički fakultet UNBI potpisao sporazum o saradnji ...

U ponedeljak 22. aprila 2024. u prostorijama KRAK-a na radnom sastanku boravili su predstavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, dekan dr. sc. Damir Hodžić i voditeljica Tekstilnog odsjeka mr. Dejla Ramić. Tom prilikom potpisan je Sporazum o poslovnoj, stručnoj i naučnoj ...

Razmjena studenata na Univerzitetu Vytautas Magnus u Kaunasu
Razmjena studenata na Univerzitetu Vytautas Magnus u Kaunasu

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu za stipendiranje razmjene studenata Univerziteta u Bihaću na Univerzitet Vytautas Magnus u Kaunasu (Litvanija) u zimskom semestru 2024/2025. Poziv se odnosi na sva tri ciklusa studija, a oblasti unutar kojih je moguća ...

Na Univerzitetu Politècnica València održan sastanak u sklopu projekta EduGame
Na Univerzitetu Politècnica València održan sastanak ...

Institut za istraživanje umjetne inteligencije (VRAIN) Univerziteta Politècnica València (UPV) bio je domaćin prvog sastanka evropskog projekta Erasmus EduGame. Ovaj projekt ima za cilj prenijeti nove mogućnosti gamifikacije, tehnologije igara i umjetne inteligencije za ...

Razmjena studenata na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj
Razmjena studenata na Silesian tehnološkom univerzitetu ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za stipendiranje razmjene studenata na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj, planirane za zimski semestar 2024/2025. godine.   Procedura prijave Sve prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje ...

Nekrolog profesoru Dževadu Jahiću – poetskom eruditi i jezičkom poeti
Nekrolog profesoru Dževadu Jahiću – poetskom eruditi ...

Piše: dr. sc. Šeherzada Džafić Jer učiti životu mogu samo oni posebni, oni koji spoznaju smisao i kao matica skupljaju sljedbenike, a kuda ćeš veću misiju – biti poeta u jeziku i poetski pjevati jezik. Ukratko profesor Dževad Jahić je bio Slikar riječima ...

Razmjena nastavnog osoblja UNBI na Univerzitetu Süleyman Demirel u Turskoj
Razmjena nastavnog osoblja UNBI na Univerzitetu Süleyman ...

U sklopu Erasmus+ programa otvoren je poziv na program stipendiranja kreditne mobilnosti nastavnog osoblja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću tokom ljetnog semestra akademske 2023/2024. godine na Odsjeku za finansije i bankarstvo Univerziteta Süleyman Demirel. Nominovani ...

Nastavnici Tehničkog fakulteta UNBI na radionici u Beču
Nastavnici Tehničkog fakulteta UNBI na radionici u Beču

Od 3. do 5. aprila 2024. godine, Univerzitet za prirodne resurse i prirodne nauke u Beču (BOKU) bio je domaćin trodnevnog treninga za nastavno osoblje univerziteta partnera u okviru Erasmus+ CBHE SmartWB projekta. Ovaj trening je predstavljao važan korak u jačanju saradnje između univerziteta ...

Razmjena nastavnog i nenastavnog osoblja UNBI na Univerzitet Kütahya Dumlupınar u Turskoj
Razmjena nastavnog i nenastavnog osoblja UNBI na Univerzitet ...

U sklopu Erasmus+ programa, objavljen je Poziv za stipendiranje kreditne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja sa Univerziteta u Bihaću na Univerzitet Kütahya Dumlupınar u Turskoj u periodu od 6. do 10. maja 2024. godine. Moguća je prijava osoblja na sljedeće oblasti: ...

Strateško komuniciranje
Strateško komuniciranje

Obzirom da je pravilna komunikacija temelj izgradnje uspješnih odnosa, ostvarivanja ciljeva i upravljanja imidžom, Univerzitet u Bihaću organizuje obuku na temu strateškog komuniciranja. Vođeni idejom da je u medijskom okruženju današnjice za ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija UNBI
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija UNBI

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja nastavnika, i to izbor u zvanje nastavnika-vanrednog profesora (napredovanje) na naučnu oblast Društvenih nauka, polje Mediji i komunikacije, ...

Razmjena studenata na Univerzitetu Süleyman Demirel u turskoj Isparti
Razmjena studenata na Univerzitetu Süleyman Demirel ...

U sklopu Erasmus + ICM programa, otvoren je Poziv o stipendiranju razmjene studenata Univerziteta u Bihaću na Univerzitetu Süleyman Demirel u turskoj Isparti. Poziv se odnosi na mobilnost studenata 1. i 2. ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću tokom zimskog ...

Bajram mubarek olsun
Bajram mubarek olsun

Povodom nastupajućeg praznika, rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Atif Hodžić, čestita svim studentima i studenticama, kao i uposlenicima i uposlenicama Bajram mubarek olsun. Fakulteti Univerziteta u Bihaću neće raditi sve do ponedjeljka 15. aprila, a petak (12.4.) koji je kao ...

Konkurs Senata UNBI
Konkurs Senata UNBI

Senat Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor tri člana Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću iz reda nastavnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću sa punim radnim vremenom, na mandatni period od četiri godine. Detalji Konkursa dostupni su u ...

Konkurs Univerziteta u Bihaću
Konkurs Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Bihaću na mandatni period od četiri godine. Prorektor u svom radu obavlja poslove iz nadležnosti ureda i pruža pomoć u radu rektoru, a bira ga Senat Univerziteta na mandatni ...

Razmjena studenata na Univerzitetu Chieti Pescara u Italiji
Razmjena studenata na Univerzitetu Chieti Pescara u Italiji

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za stipendiranje razmjene studenata na Univerzitetu Chieti Pescara u Italiji. Poziv se odnosi na program mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću za zimski i ljetni semestar akademske ...

Razmjene studenata na Univerzitetu u Poitiersu u Francuskoj
Razmjene studenata na Univerzitetu u Poitiersu u Francuskoj

Unutar Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću tokom zimskog i ljetnog semestra 2024/2025. godine na Poitiers univerzitetu u Francuskoj. Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su pravo, ekonomija, ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta UNBI
Konkurs Biotehničkog fakulteta UNBI

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – vanrednog profesora (napredovanje) na širu oblast (područje) Prirodne nauke; polje Hemijske nauke; uža oblast (grana) Analitička hemija ...

Konkurs Tehničkog fakulteta UNBI
Konkurs Tehničkog fakulteta UNBI

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docenta na predmete Hemija drveta, Opća hemija i Tekstilna hemija (1 izvršilac), kao i izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-vanrednog profesora ...

Prekid sa radom web-stranice Univerziteta u Bihaću
Prekid sa radom web-stranice Univerziteta u Bihaću

Obavještavamo korisnike web-stranice Univerziteta u Bihaću da je stranica bila nedostupna od 15. do 28. marta i da je sa 28. martom ponovo u upotrebi. Žalimo zbog neugodnosti koje su nastale njenim gašenjem. Stranica je bila izložena tehničkim izazovima i napadima virusa ...

Konkurs Pravnog fakulteta UNBI
Konkurs Pravnog fakulteta UNBI

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2023/2024. godini za predmet Trgovačko pravo; nastavnik (1 izvršilac, 2 sata) i saradnik (1 izvršilac, 1 sat). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Omer Demirović 1945-2024
Omer Demirović 1945-2024

U Bihaću u subotu 16. marta 2024. u svojoj 79. godini preminuo dugogodišnji uposlenik Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, dr. Omer Demirović. Od 1998. godine otkada je zasnovano radni odnos na Tekstilnom odsjeku pa sve do zasluženog odlaska u penziju 2013. godine, kao nastavnik ...

Obavijesti Pravnog fakulteta UNBI
Obavijesti Pravnog fakulteta UNBI

Javna odbrana master rada kandidatkinje Katke Haskić pod nazivom Prednosti ugovora o lizingu u pravnom prometu Bosne i Hercegovine, održaće se u ponedjeljak 1. aprila 2024. godine u 12h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Javna odbrana master rada kandidatkinje ...

Poništenje Javnog konkursa
Poništenje Javnog konkursa

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, Rektorat Univerziteta u Bihaću objavljuje da se poništava Javni konkurs objavljen dana 8. maja 2023. godine u dnevnim novinama Večernji list BH i web stranici Univerziteta u Bihaću, za izbor i imenovanje tri člana Upravnog ...

Poziv Pravnog fakulteta UNBI
Poziv Pravnog fakulteta UNBI

Pozivaju se prijavljeni kandidati na Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika na odredeno vrijeme na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću (nastavnik u svim zvanjima na naučnu oblast Međunarodno javno pravo i europske studije, na predmetima Međunarodno javno pravo I, Međunarodno ...

Konkurs Pravnog fakulteta UNBI
Konkurs Pravnog fakulteta UNBI

Pravni fakultet Univerziteta u Bihać raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika — vanredni profesor (napredovanje) na predmet Trgovačko pravo (1 izvršilac) i ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika — docent na ...

5. međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH
5. međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH

U Sarajevu će se od 27. do 30. juna 2024. godine održati 5. međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera Bosne i Hercegovine. Organizatori Kongresa su Društvo hemičara i tehnologa Kantona Sarajevo (DKTKS) i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Cilj ...

Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita
Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita

Obavještavaju se prijavljeni kandidati na Javni konkurs na radno mjesto „Viši stručni saradnik za radne odnose“ u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Univerziteta u Bihaću, na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, a koji ...

Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita
Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita

Obavještavaju se prijavljeni kandidati na Javni konkurs na radno mjesto „Stručni saradnik za knjigovodstvo“ na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, a koji je objavljen u dnevnim novinama Večernji list BH, i web stranici Univerziteta ...

fem.STEM 2024 – Konferencija bosanskohercegovačkih djevojaka i žena u STEM-u
fem.STEM 2024 – Konferencija bosanskohercegovačkih ...

Udruženje Ujedinjene žene i Univerzitet u Bihaću organizuju konferenciju fem.STEM 2024 čiji cilj je jačanje uloge žena i afirmacija većoj uključenosti u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici. Konferencija ima za cilj da okupi vodeće istraživačice, inženjerke, ...

Obavijest o pismenom ispitu
Obavijest o pismenom ispitu

Pismeni ispit za kandidate koji su zadovoljili uslove Konkursa za prijem u radni odnos  na određeno vrijeme saradnika/asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, će se održati u utorak 6. februara 2024. godine u 9h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih ...

Održan inicijalni sastanak Erasmus+ projekta WBNET
Održan inicijalni sastanak Erasmus+ projekta WBNET

U periodu od 22. do 26. januara 2024. godine u prostorijama Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beogradu održan je prvi radni sastanak povodom početka realizacije Erasmus+ projekta Network of centers for regional short study programs in the countries of the Western Balkans ...

Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita
Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita

Obavještavaju se prijavljeni kandidati na Javni konkurs na radno mjesto  „Viši stručni saradnik na poslovima za projekte“ na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, a koji je objavljen u dnevnim novinama Večernji list BH, i ...

Fulbright program za izvsnost i postignuća u nastavi
Fulbright program za izvsnost i postignuća u nastavi

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuje Fulbrightov program za izvsnost i postignuća u nastavi  za akademsku 2024/2025 godinu. Fulbrightov program izvrsnosti i postignuća u nastavi (Fulbright TEA) sponzoriše Biro za obrazovanje ...

Konkurs za stipendiju “Lejla Hairlahović-Hušić”
Konkurs za stipendiju “Lejla Hairlahović-Hušić”

Muzej ratnog djetinjstva (MRD) raspisuje konkurs za stipendiju “Lejla Hairlahović-Hušić” koja se dodjeljuje jednom godišnje kandidatkinji ili kandidatu u spomen na prerano preminulu istraživačicu MRD-a. Stipendija se dodjeljuje u saradnji sa Fondacijom ...

Stipendije Vlade Indonezije
Stipendije Vlade Indonezije

Vlada Indonezije dodjeljuje studijske Kemitraan Negara Berkembang (KNB) stipendije za 2024. godinu za puni studij na 31 visokoškolskoj ustanovi u Indoneziji. Stipendije se odnose na tri ciklusa studija, a pokrivaju sve troškove uključujući školarinu, troškove ...

Razmjena nastavnog osoblja na Süleyman Demirel univerzitetu u Isparti, Turska
Razmjena nastavnog osoblja na Süleyman Demirel univerzitetu ...

U sklopu Erasmus+ programa, otvoren je poziv na program stipendiranja kreditne mobilnosti nastavnog osoblja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću na Süleyman Demirel univerzitetu (Isparta, Turska) tokom zimskog semestra 2024/2025. akademske godine na Odsjeku za finansije ...

Razmjena studenata na Süleyman Demirel univerzitetu u Isparti, Turska
Razmjena studenata na Süleyman Demirel univerzitetu ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv na program stipendiranja kreditne mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću na Süleyman Demirel univerzitetu (Isparta, Turska) tokom zimskog semestra 2024/2025. akademske ...

Poziv Ekonomskog fakulteta UNBI
Poziv Ekonomskog fakulteta UNBI

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos na određeno vrijeme po raspisanom Konkursu za radno mjesto saradnik u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Marketing, upućuje Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita na Ekonomskom fakultetu Univerziteta ...

Dr. Irfan Hošić na istraživačkom boravku u Singapuru
Dr. Irfan Hošić na istraživačkom boravku u Singapuru

Tokom januara, februara i marta 2024. godine nastavnik na Tekstilnom odsjeku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, dr. sc. Irfan Hošić, boraviće na istraživačkom projektu u Singapuru. Njegov boravak odvija se u sklopu Community & Education programa (Zajednica i edukacija) Singapurskog ...

Univerzitetu u Bihaću sudjeluje u projektu modernizacije nastavnih planova i programa za nastavničke profesije
Univerzitetu u Bihaću sudjeluje u projektu modernizacije ...

Univerzitet u Bihaću učesnik je projekta ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2 — Capacity building in the field of higher education (ERASMUS-EDU-2023-CBHE): Serious Games for Creativity and Social Cohesion in Teacher Education. Koordinatorice projekta ispred Univerziteta u Bihaću, prof. dr. ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje asistenta-saradnika na uže naučne oblasti: Mehanika (1 izvršilac), Opšte mašinstvo (1 izvršilac) i Tehnologije proizvoda od drveta (1 izvršilac). ...

Konkurs Rektorata UNBI
Konkurs Rektorata UNBI

Rektorat Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom za tri izvršioca, i to za višeg stručnog saradnika za radne odnose u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Univerziteta u ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta UNBI
Konkurs Ekonomskog fakulteta UNBI

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za prijem u radni odnos saradnika na određeno vrijeme, i to saradnika u zvanju asistenta na užu naučnu oblast Marketing (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Konkurs Pravnog fakulteta UNBI
Konkurs Pravnog fakulteta UNBI

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika na odredeno vrijeme u svim zvanjima na naučnu oblast Međunarodno javno pravo i evropske studije, na predmetima Međunarodno javno pravo I, Međunarodno javno pravo II i Diplomatsko ...

Konkursi Fakulteta zdravstvenih studija UNBI
Konkursi Fakulteta zdravstvenih studija UNBI

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje dva Konkursa. Prvi se odnosi na izbore u naučno-nastavna zvanja nastavnika i saradnika, i to izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-vanrednog profesora (napredovanje) na naučnu oblast Socijalne ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika, odnosno docenta i angažman nastavnika za ljetni semestar akademske 2023/24. godine. Tekst Konkursa dostupan je u zasebnom pdf-dokumentu, ...

Svečana dodjela certifikata u kampanji „16 dana aktivizma“
Svečana dodjela certifikata u kampanji „16 dana ...

U organizaciji Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću, tokom mjeseca novembra i decembra 2023. godine održano je niz aktivnosti u sklopu kampanje „16 dana aktivizma“ u okviru Projekta UNIGEM, a povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ...

Razmjena studenata na Chieti Pescara univerzitetu u Italiji
Razmjena studenata na Chieti Pescara univerzitetu u Italiji

Otvoren je Poziv za prijavu za stipendiranje razmjene studenata na Chieti Pescara univerzitetu u Italiji. Radi se o mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću za ljetni semestar akademske 2023/2024. godine, a u sklopu Erasmus+ ICM programa. Ponuda predmeta ...

Biotehnički fakultet UNBI dobitnik Nagrade za nauku Federacije Bosne i Hercegovine
Biotehnički fakultet UNBI dobitnik Nagrade za nauku ...

U povodu Dana nauke/znanosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Mostaru je u utorak 12.12.2023. godine održana ceremonija dodjele priznanja „Prijatelj nauke/znanosti“ te priznanja za studente koji su najviše koristili usluge univerzitetskih bibiloteka u 2023. ...

Sara Jušić, studentica Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću dobitnica stipendije Fondacije Adil Zulfikarpašić
Sara Jušić, studentica Pedagoškog fakulteta Univerziteta ...

U Bošnjačkom institutu – Fondaciji Adila Zulfikarpašića, 14. decembra 2023. godine je održana Završna godišnja svečanost na kojoj je obilježen ovogodišnji rad i postignuti rezultati iz oblasti naučnog, umjetničkog i kulturnog stvaralaštva. ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje javni konkurs za angažman nastavnika u akademskoj 2023/2024. godini na predmetu Upravno procesno pravo (1 izvršilac; 3 sata sedmično). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika, odnosno višeg asistenta (napredovanje) na užu naučnu oblast Tehnologije proizvoda od drveta, kao i izbor u umjetničko zvanje saradnika na užu umjetničku ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika i saradnika za angažman. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Dijana Sulejmanović objavila članak u časopisu ranga Q1
Dijana Sulejmanović objavila članak u časopisu ranga Q1

Dr. sc. Dijana Sulejmanović, docentica na oblasti Psihologija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u saradnji sa svojim kolegama s nekoliko svjetskih univerziteta, objavila je članak pod nazivom "The Coronavirus Anxiety Scale: Cross-National Measurement Invariance ...

Održana prezentacija projekta INSTREAM studentima i nastavnicima Univerziteta u Bihaću
Održana prezentacija projekta INSTREAM studentima ...

U toku predzadnje i zadnje sedmice novembra 2023. godine, na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Bihaću, održana je prezentacija projekta “Introducing Student Research Mobilities to BiH Unis – INSTREAM”. Projekt ima za cilj da omogući akademske ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja i angažman saradnika za akademsku 2023/24. godinu. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu a svi traženi dokumenti dostavljaju se u roku od petnaest dana ...

Konkursi Univerziteta u Bihaću
Konkursi Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje dva konkursa. Jedan za za izbor rektora/rektorice Univerziteta u Bihaću na mandatni period od četiri godine, a drugi za izbor prorektora/prorektorice za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Bihaću, obje pozicije na mandatni period ...

Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić
Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje Konkurs za dodjelu pet godišnjih stipendija Adil Zulfikarpašić, i to, po jednu stipendiju redovnom studentu odnosno studentici I ili II ciklusa studija Univerziteta u ...

Vještačka inteligencija u visokom obrazovanju
Vještačka inteligencija u visokom obrazovanju

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Bihaću organizuje redovnu periodičnu obuku pod nazivom "Vještačka inteligencija u visokom obrazovanju" u okviru koje će biti obrađene teme poput pojma vještačke inteligencije, razvoja vještačke ...

Mobilnost studenata na Univerzitetu u Mariboru
Mobilnost studenata na Univerzitetu u Mariboru

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću za ljetni semestar akademske 2023/2024. godine. Moguća je prijava na sve ponuđene oblasti na Univerzitetu u Mariboru. Prijave se vrše preko ...

Ambasador SR Njemačke u posjeti Univerzitetu i Pedagoškom fakultetu u Bihaću
Ambasador SR Njemačke u posjeti Univerzitetu i Pedagoškom ...

U zvaničnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu i gradu Bihaću boravio je ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini dr. Thomas Fitschen. U okviru posjete, ambasador Fitschen je u utorak, 17. oktobra 2023. godine posjetio Rektorat Univerziteta u Bihaću, gdje se susreo sa ...

Na Univerzitet u Bihaću održan Erasmus+ info dan
Na Univerzitet u Bihaću održan Erasmus+ info dan

U četvrtak 12. oktobra 2023. godine, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta UNBI, a u saradnji sa Uredom za međunarodnu saradnju UNBI, EU Info centar iz Banjaluke je održao Erasmus+ info dan. Ciljna publika ove informativne sesije su bili studenti svih sedam fakulteta Univerziteta u Bihaću, ...

Mobilnost studenata na Powislanski univerzitet u Poljskoj
Mobilnost studenata na Powislanski univerzitet u Poljskoj

U okviru Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Sestrinstva, Ekonomije, Poslovne administracije, Menadžmenta, Finansija i Računovodstva Univerziteta u Bihaću na Powislanski univerzitetu u Poljskoj, tokom ljetnog semestra 2023/2024. ...

Mobilnost akademskog i administrativnog osoblja na Univerzitetu u Mariboru
Mobilnost akademskog i administrativnog osoblja na ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv na program stipendiranja mobilnosti akademskog i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću na Univerzitet u Mariboru za akademsku 2023/2024. godinu (5 dana + 2 dana puta). Moguća je prijava na sve ponuđene oblasti ...

Samoevaluacija studijskog programa
Samoevaluacija studijskog programa

Univerzitet u Bihaću putem Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju organizuje redovnu periodičnu obuku pod nazivom "Samoevaluacija studijskog programa" u okviru koje će biti obrađen proces samoevaluacije, pisanje samoevaluacijskog izvještaja, te značaj ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2023/2024. godini, i to na predmet Notarsko pravo (nastavnik, 1 izvršilac / 3 sata); predmet Zemljišno-knjižno pravo (nastavnik, 1 izvršilac ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Dekan Biotehničkog fakulteta raspisuje Konkurs za izbor u zvanja saradnika na širu oblast (područje): Poljoprivredne nauke; polje: Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo; uža oblast (grana): Uzgajanje šuma i urbanog zelenila (1 izvršilac); ...

Obavijest Biotehničkog fakulteta UNBI
Obavijest Biotehničkog fakulteta UNBI

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću obavještava da će bachelor šumarstva Almina Mešić, braniti u petak 10. novembra 2023. godine, s početkom u 14h, magistarski rad na temu Planiranje terenskih radova sastojinske inventure šuma za operativne ...

Obavijest Pravnog fakulteta UNBI
Obavijest Pravnog fakulteta UNBI

Javna odbrana master rada kandidatkinje Danijele Findrik pod nazivom Mjerodavno pravo u bračnim predmetima u međunarodnom privatnom pravu Bosne i Hercegovine i Europske unije održat će se u srijedu 1. novembra 2023. godine u 10h u ...

Časopis Post Scriptum registriran u bazi ACIS
Časopis Post Scriptum registriran u bazi ACIS

Časopis Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću dobio je još jedno priznanje. Ovih dana uredništvo je dobilo informaciju da je baza ASCI prihvatila časopis u svojoj bazi. Podaci o časopisu u ASCI dostupni su na sljedećem linku. Radi se o široko priznatoj ...

Objavljen zbronik
Objavljen zbronik "Uprkos strahu i tišini: univerziteti ...

Univerzitet u Sarajevu i TPO Fondacija objavili su zbornik radova Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv rodno zasnovanog nasilja. Radi se o publikaciji koja je nastala kao rezultat istoimene Konferencije održane u maju 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. ...

Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje dva Konkursa. Prvi je za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – vanrednog profesora (napredovanje) na užu naučnu oblast Proizvodno mašinstvo (1 izvršilac) i izbor u naučno-nastavno ...

Održana 14. međunarodna naučna konferencija RIM 2023
Održana 14. međunarodna naučna konferencija RIM 2023

U Sarajevu je u izdašnom konferencijskom ambijentu u hotelu Hills, a u organizaciji Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, 21. i 22. septembra 2023. godine održana četrnaesta po redu naučna konferencija RIM 2023. Konferenciji je okupila veliki broj akademskih radnika, ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora (napredovanje) na Pravno-historijsku naučnu oblast (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor i angažman nastavnika i saradnika za potrebe za angažmanom na Prvom i Drugom ciklusu studija u akademskoj 2023/2024. godini. Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

“Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: protiv rodno zasnovanog nasilja” objavljeno izdanje na engleskom jeziku
“Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj ...

Knjiga Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: protiv rodno zasnovanog nasilja autorica Zilke Spahić Šiljak, Jasne Kovačević i Jasmine Husanović objavljena je u izdanju na engleskom jeziku. Ovo izdanje je objavljeno u uredništvu američke ...

"Kako ideju pretvoriti u održivi biznis". Radionice ...

EDUKATIVNE RADIONICE ZA STUDENTE I SREDNJOŠKOLCE: KAKO IDEJU PRETVORITI U ODRŽIVI BIZNIS   U okviru projekta koji provodi mađarska organizacija “Hungary Helps” u saradnji sa organizacijom “Association for innovative initiatives” te Kantonalnom i univerzitetskom ...

Poziv za prijavu studentica za nagradu „Vera Šnajder“
Poziv za prijavu studentica za nagradu „Vera Šnajder“

BH Futures Foundation poziva izvanredne studentice prirodnih i tehničkih nauka Univerziteta u Bihaću (dodiplomskih, master i doktoriskih studija) da apliciraju za nagradu „Vera Šnajder“. Nagrada se dodjeljuje na godišnjem nivou mladim istraživačicama, državljankama ...

Akademski kalendar Univerziteta u Bihaću za 2023/2024. godinu
Akademski kalendar Univerziteta u Bihaću za 2023/2024. ...

Univerzitet u Bihaću objavljuje Akademski kalendar za akademsku godinu 2023/2024. Dostupan je kao zaseban dokument u pdf-formatu na linku.

Razmjena studenata i nastavnika na Univerzitetu u Lleidi, Španija
Razmjena studenata i nastavnika na Univerzitetu u Lleidi, ...

U okviru Erasmus+ ICM programa otvoren je Poziv za prijavu na stipendiranje mobilnosti studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar akademske 2023/2024. godine) na Univerzitetu u Lleidi iz oblasti računarstva, mašinstva, građevinarstva, sporta, ...

Promocija Bosanskog pravopisa autora Refika Bulića
Promocija Bosanskog pravopisa autora Refika Bulića

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću uz podršku Grada Bihaća organizator je promocije Bosanskog pravopisa, autora Refika Bulića, redovnoga profesora Filozofskog fakulteta u Univerziteta Tuzli. Izdavač Bosanskog pravopisa je Instutut za bosanski jezik i književnost. ...

Razmjena studenata sa Tehničkim univerzitetom u Sofiji, Bugarska
Razmjena studenata sa Tehničkim univerzitetom u Sofiji, ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa je otvoren Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2023/2024. godina) na Tehničkom univerzitetu u Sofiji, Bugarska. Studijske oblasti  unutar kojih je moguća prijava su Informacijske ...

Dr. Ratko Knežević boravio na Nacionalnom Tehničkom Univerzitetu Igor Sikorsky u Kijevu, Ukrajina
Dr. Ratko Knežević boravio na Nacionalnom Tehničkom ...

Dr. Ratko Knežević sa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću je na osnovu poziva Ministarstva obrazovanja i nauke Ukrajine i Politehničkog Instituta u Kijevu boravio mjesec dana na Nacionalnom Tehničkom Univerzitetu Igor Sikorsky u Kijevu. Tom prilikom je odžao ...

Univerzitet u Bihaću na 7. Rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana
Univerzitet u Bihaću na 7. Rektorskom forumu Jugoistočne ...

Prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Bihaću prof. dr. Nevzet Veladžić, sudjelovao je na 7. Rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana a koji se 4. i 5. septembra održao na Sveučilištu u Rijeci. Na Forumu ...

Obavijest
Obavijest

Javna odbrana master rada kandidata Rijada Makića pod nazivom „Kontinuitet krivičnog prava u Bosni i Hercegovini – historijski pregled“, održaće se u petak 29. septembra 2023. godine u 12h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Rad Rijada Markića ...

Konkurs Univerziteta u Bihaću
Konkurs Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2023/2024. godini i izbor u zvanja nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću poništava dio Javnog konkursa za izbor u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor (napredovanje) na predmetima Hemija drveta, Opća hemija i Tekstilna hemija (1 izvršilac) objavljen 6. oktobra 2022. godine. Detalji su dostupni ...

Drugi prijavni rok za upis studenata na fakultete Univerziteta u Bihaću u 2023/2024
Drugi prijavni rok za upis studenata na fakultete Univerziteta ...

Od 17. jula do 15. septembra 2023. godine teče drugi prijavni rok za upis studenata na Prvi i Drugi ciklus studija na sve fakultete Univerziteta u Bihaću za studij u akademskoj 2023/2024. godini. Za Treći ciklus studija prijem prijava traje od 28. augusta do 16. oktobra 2023. godine. ...

Biotehnički fakultet UNBI ugostio profesoricu Izabelu Michalak iz Wroclawa
Biotehnički fakultet UNBI ugostio profesoricu Izabelu ...

U periodu od 3. do 7. jula 2023. godine na Biotehničkom fakultetu Univerzitetu u Bihaću u okviru Erasmus+ Staff Mobility programa, boravila je profesorica Izabela Michalak sa Wroclaw univerziteta za nauku i tehnologiju u Poljskoj. U okviru posjete profesorica Izabela ...

Druga Kantonalna maturijada u Bihaću
Druga Kantonalna maturijada u Bihaću

U petak 7. jula od 19h na Gradskoj otoci u Bihaću održat će se Druga Kantonalna maturijada. Program manifestacije predviđa okupljanje maturanata sa područja Unsko-sanskon kantona, prezentaciju fakulteta Univerziteta u Bihaću i njihovih studijskih programa, predstavljanje najboljih ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za ponovne izbore u zvanje nastavnika – docenta na širu oblast Inženjerstvo i tehnologija, polje Hemijsko inženjerstvo i uža oblast Hemijsko inženjerstvo (ponovni izbor u zvanje, ...

Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću za 2023/2024
Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću ...

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2023/2024. godini. Prvi prijavni rok na Konkurs za upis studenata u pvu godinu I ciklusa studija u akademskoj ...

Dijana Sulejmanović objavila univerzitetski udžbenik
Dijana Sulejmanović objavila univerzitetski udžbenik ...

Dijana Sulejmanović, docentica na grupi predmeta iz Psihologije na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću objavila je univerzitetski udžbenik pod nazivom "Psihologija ličnosti". Udžbenik je namijenjen studentima na istoimenom predmetu, a sastavljen je ...

Webinar “Jačanje istraživačkih kapaciteta na javnim univerzitetima u BiH
Webinar “Jačanje istraživačkih kapaciteta na javnim ...

U saradnji sa svim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Sarajevu u okviru projekta „Razvoj okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na javnim univerzitetima u BiH – TRAIN BiH 2022/2023“, u četvrtak 15. juna 2023. godine ...

Alma Bosnić iz Ureda za međunarodnu saradnju UNBI dobitnica priznanja Muş Alparslan univerziteta
Alma Bosnić iz Ureda za međunarodnu saradnju UNBI ...

Tokom svoje posjete Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, a unutar Erasmus+ ICM programa saradnje, Erasmus+ koordinator na partnerskom Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj, Yahya Adanir, uručio je zahvalnicu koordinatorici Erasmus+ programa razmjene na Univerzitetu ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika-višeg asistenta (napredovanje) za užu naučnu oblast Matematika (1 izvršilac) i uža naučna oblast Programski jezici (napredovanje), (1 ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-vanrednog profesora (napredovanje) na užu naučnu oblast Fiziologija i patofiziologija, predmet Fiziologija (1 izvršilac). Detalji ...

Razmjena osoblja na Muş Alparsla univerzitetu u Turskoj
Razmjena osoblja na Muş Alparsla univerzitetu u Turskoj

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti nastavnika, kao i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću (do 31.7.2023) na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj za ljetni semestar akademske 2022/2023. godine. Studijske oblasti unutar ...

Dijalog s Piscem: Bihać je endemski raj na zemlji (Homage Dževadu Karahasanu)
Dijalog s Piscem: Bihać je endemski raj na zemlji ...

Piše: dr. sc. Šeherzada Džafić Bosanskohercegovačka javnost, kao evropska i svjetska, ovih dana „lebdi“ u duhu smrti akademika, univerzitetskog profesora, književnog teoretičara, kritičara, dramaturga, esejiste, romansijera, filozofa i na koncu, pisca Dževada ...

Stipendije za mobilnost studenata na Lleida univerzitetu u Španiji
Stipendije za mobilnost studenata na Lleida univerzitetu ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (zimski semestar akademske 2023/2024. godine) na Lleida Univerzitet iz oblasti računarstva, mašinstva, građevine, sporta, engleskog jezika, turizma i poslovne ekonomije. ...

Predstavnici Univerziteta u Bihaću Međimurskom veleučilištu u Čakovcu
Predstavnici Univerziteta u Bihaću Međimurskom veleučilištu ...

U periodu od 8. do 12. maja 2023. godine predstavnici Biotehničkog fakulteta dr. sc. Jasmina Ibrahimpašić (red. prof.) i dr. sc. Merima Toromanović (docentica) te dr. sc. Enes Dedić, ispred Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju na Univerztitetu u Bihaću, posjetili ...

Dr. sci. Redžo Hasanagić objavio rad u časopisu Forests
Dr. sci. Redžo Hasanagić objavio rad u časopisu Forests

Dr. sci. Redžo Hasanagić, docent na Drvno-industrijskom odsjeku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, objavio je rad pod nazivom "Selected Mechanical and Physical Properties of Thermally Modified Wood after Field Exposure Tests" u časopisu Forests. Rad je objavljen u saradnji ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika, odnosno višeg asistenta (napredovanje) na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću na užu naučnu oblast Matematika (1 izvršilac). Detalji Konkursa ...

Javni poziv studentima za istraživačku mobilnost u okviru projekta INSTREAM
Javni poziv studentima za istraživačku mobilnost ...

Otvoren je Javni poziv studentima dodiplomskog, master i doktorskog studija Univerziteta u Bihaću, Internacionalnog Burč Univerziteta, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerziteta u Istočnom Sarajevu za podnošenje prijedloga istraživanja i međuuniverzitetsku ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Menadžment, (ponovni izbor, 1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Naučna konferencija: Porodica i slobodno vrijeme
Naučna konferencija: Porodica i slobodno vrijeme

Povodom Međunarodnog dana porodice, a u okviru obilježavanja desete godišnjice postojanja i rada odsjeka Socijalne pedagogije i duhovne skrbi, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u subotu 13. maja 2023. godine održat će se naučno-stručna ...

Konkurs Senata Univerziteta u Bihaću
Konkurs Senata Univerziteta u Bihaću

Senat Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor tri člana Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću. Članovi se biraju iz reda nastavnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću sa punim radnim vremenom na mandatni period od četiri godine. Detalji Konkursa ...

Stipendiranje razmjene studenata na Poitiers univerzitetu u Francuskoj
Stipendiranje razmjene studenata na Poitiers univerzitetu ...

U okviru Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću tokom zimskog ili ljetnog semestra 2023/2024. godine na Poitiers univerzitetu u Francuskoj. Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su pravo, ekonomija, bosanski, ...

Razmjena studenata na Vytautas Magnus univerzitetu u Kaunasu, Litvanija
Razmjena studenata na Vytautas Magnus univerzitetu ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata sva tri ciklusa studija na Vytautas Magnus univerzitetu u Kaunasu u Litvaniji. Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena, kao i ostale informacije su zastupljene ...

Obavijest
Obavijest

Diplomirani ekolog Đorđe Topić, braniće u petak 5. maja 2023. godine, s početkom u 10h sati, master rad na temu ''Uporedni prikaz kvaliteta zemljišta za uzgoj bukve na području II zaštitne zone NP Kozara i NP Sutjeska, na osnovu taksacionih podataka'', ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja nastavnika i saradnika i to pod a) Izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – vanrednog profesora (napredovanje za uposlenika za užu naučnu oblast Hirurgija, ...

Međunarodna konferencija “Children as Peacemakers in Divided Societies: Educational Approaches”
Međunarodna konferencija “Children as Peacemakers ...

U Sarajevu će se od 7. do 10. oktobra 2023. godine održati međunarodna konferencija “Children as Peacemakers in Divided Societies: Educational Approaches”. Organizatori su Međunarodna asocijacija za interkulturalno obrazovanje (IAIE) o Muzej ratnog djetinstva. Konferencija ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za angažman nastavnika u zvanju docenta / vanrednog profesora / redovnog profesora na predmetu Pravo društva (1 izvršilac / 45 sati) i za angažman saradnika u zvanju asistenta / višeg asistenta na ...

Posjeta osoblja sa Tehničkog Univerziteta iz Sofije
Posjeta osoblja sa Tehničkog Univerziteta iz Sofije

U okviru Međunarodne sedmice obuke za osoblje (International Staff Training Week) Erasmus+ ICM programa, u periodu od 3. do 7. aprila 2023. godine, realizirana je posjeta četiri profesora sa Tehničkog Univerziteta iz Sofije u Bugarskoj, a koju je vodila prof. dr. Galija Marinova. ...

22. mart Svjetski dan voda
22. mart Svjetski dan voda

U Bihaću će u srijedu 22. marta 2023. godine kroz jednodnevnu konferenciju biti obilježen Svjetski dan voda. Konferencija se održava u okviru projekta Zajedno za Jedinu, kojega realiziraju Biotehnički fakultet i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću u saradnji sa ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja, i to: (1) Izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – redovni profesor (napredovanje) za područje Društvene nauka, polje Obrazovne nauka i ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje javni konkurs za ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnik u zvanju docenta na užu naučnu oblast Mehanika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za angažman nastavnika u ljetnom semestru akademske 2022/2023. godine i to po jedan izvršilac na sljedećim predmetima: Menadžersko računovodstvo, Međunarodno računovodstvo, Oglašavanje ...

Doprinos naučnoj misli profesorica i asistentica Univerziteta u Bihaću. Promocija knjiga objavljenih od 2018. do 2023. godine
Doprinos naučnoj misli profesorica i asistentica Univerziteta ...

Povodom Međunarodnog dana žena, u Gradskoj galeriji u Bihaću je održana promocija publikacija i udžbenika pod nazivom „Doprinos naučnoj misli profesorica i asistentica Univerziteta u Bihaću. Promocija knjiga objavljenih od 2018. do 2023. godine“, a koje ...

Učešće studentica Univerziteta u Bihaću u zimskoj školi pod nazivom
Učešće studentica Univerziteta u Bihaću u zimskoj ...

U Sarajevu je u periodu od 20. do 26. februara 2023. godine održana zimska škola "Rod i globalizacija". Škola je okupila 50 učesnika_ca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, a učesnice ispred Univerziteta u Bihaću su bile studentice ...

Interni konkurs Univerziteta u Bihaću
Interni konkurs Univerziteta u Bihaću

Rektor Univerziteta u Bihaću objavljuje interni konkurs za imenovanje člana Savjeta za nauku iz oblasti Tehničkih nauka. Članove Savjeta za nauku imenuje Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta uz prethodnu saglasnost Vlade USK-a, na prijedlog akreditiranih univerziteta sa područja ...

Sastanak predstavnika Tehničkog fakulteta i firme Blum
Sastanak predstavnika Tehničkog fakulteta i firme Blum

U četvrtak 23. februara 2023. godine, na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću održan je sastanak sa Amarom Đumišićem iz firme Blum. Sastanak se odnosio na saradnju Drvno industrijskog odsjeka i pomenute firme s ciljem jačanja edukacije studenata i privrednih ...

Konkursi Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkursi Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje dva konkursa. Jedan je za angažman nastavnika u izvođenju nastave na Prvom ciklusu studija u akademskoj 2022/2023. godini na predmetu Marketing menadžment (1 izvršilac) i detalji Konkursa su dostupni u ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za izbor u zvanje i angažman saradnika u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine u nastavi Prvog ciklusa studija. Radi se o nastavnim predmetima Savremeni engleski jezik IV, Savremeni engleski jezik VI i Savremeni ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja nastavnika-vanredni profesor (napredovanje) za predmet Trgovačko pravo (1 izvršilac) i izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docent (napredovanje) za naučnu oblast Pravno-ekonomska ...

Coventry University, Aarhus University i Vijeće Evrope nude stipendirani doktorski program
Coventry University, Aarhus University i Vijeće Evrope ...

Coventry University, Aarhus University i Vijeće Evrope pozivaju sve zainteresovane kandidate i kandidatkinje da se prijave na stipendirani doktorski program, koji počinje u septembru 2023. godine. Uspješni kandidati će se upisati u Centar za globalno učenje ...

Iz Krajine s ljubavlju. Humanitarna akcija za narod Turske i Sirije
Iz Krajine s ljubavlju. Humanitarna akcija za narod ...

Univerzitet u Bihaću zajedno sa Islamskim pedagoškim fakultetom, Medžlisom islamske zajednice Bihać, Unijom studenata UNBI i Vijećem mladih USK, pokreće humanitarnu akciju namijenjenu ugroženom stanovništvu Turske i Sirije a koji su pogođeni februarskim zemljotresom. ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje javni konkurs za izbor saradnika-višeg asistenta (napredovanje) za širu naučnu oblast (područje) Inženjering i tehnologija, polje: Inženjering životne sredine, uža oblast (grana): Okolišna ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika u zvanju asistent na užoj naučnoj oblasti Arhitektura računara i računarske mreže (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Svečana dodjela certifikata za učešće u kampanji
Svečana dodjela certifikata za učešće u kampanji ...

U Rektoratu Univerziteta u Bihaću u srijedu 1. februara 2023. godine održana je svečana dodjela certifikata studentima Univerziteta u Bihaću povodom učešća u Kampanji 16 dana aktivizma u cilju borbe protiv nasilja nad ženama i borbe za ravnopravnost spolova. Od ukupno ...

Mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću na Wroclaw univerzitetu za nauku i tehnologiju u Poljskoj
Mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta ...

Unutar Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću na Wroclaw univerzitetu za nauku i tehnologiju u Poljskoj (ljetni semestar 2022/2023. godine, mobilnost se treba realizirati do kraja jula ...

Mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu (Hrvatska)
Mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja na Međimurskom ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu (Hrvatska) za ljetni semestar 2022/2023. godine (mobilnost se treba realizirati do ...

Nastavnici Univerziteta u Bihaću na Tehničkom univerzitetu u Sofiji
Nastavnici Univerziteta u Bihaću na Tehničkom univerzitetu ...

Predstavnici Univerziteta u Bihaću, prof. dr. Atif Hodžić, prof. dr. Amela Čolić, van. prof. dr. Fatka Kulenović i doc. dr. Aladin Crnkić, učestvovali su na Erasmus+ međunarodnoj sedmici razmjene osoblja na Tehničkom univerzitetu u Sofiji. Posjeta se odvijala u periodu od ...

Program stipendiranja u Rumuniji za strane državljane u akademskoj 2023/24. godini
Program stipendiranja u Rumuniji za strane državljane ...

Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije u saradnji sa Upravom za javnu, kulturnu i naučnu diplomatiju dodjeljuje stipendije stranim studentima za studiranje u okviru 3. ciklusa studija, u akademskoj 2023/2024. godini. Stipendije pokrivaju troškove finansiranja pripremne ...

CMEPIUS stipendije Republike Slovenije za 2023/24. godinu
CMEPIUS stipendije Republike Slovenije za 2023/24. godinu

Centar za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS) nudi državljanima Bosne i Hercegovine stipendije za studij u Republici Sloveniji u akademskoj 2023/2024. godini. Više informacija o stipendijama i prijavni obrasci dostupni ...

Fulbrightov program za postignuća u nastavi (Fulbright TEA) za 2023/2024. godinu
Fulbrightov program za postignuća u nastavi (Fulbright ...

Objavljen je poziv za dodjelu stipendija u okviru Fulbright programa izvrsnosti i postignuća u nastavi (TEA) za 2023/24. godinu. Fulbright TEA program okupiće međunarodne nastavnike srednjih škola, koji će u Sjedinjenim Državama tokom šest sedmica pohađati ...

Nejra Džankić 1936-2023
Nejra Džankić 1936-2023

U Zagrebu je u četvrtak 26. januara 2023. godine u 87. godini života preminula penzionisana profesorica Univerziteta U Bihaću prof. dr. Nejra Džankić (rođena Muftić). Profesorica Džankić rođena je u Bosankom Novom 22.3.1936. godine. Diplomirala je ...

Održana radionica „Establishing Framework for Research Mobilities“ u okviru projekta INSTREAM
Održana radionica „Establishing Framework for Research ...

U srijedu i četvrtak 21. i 22. decembra 2022. godine u Bihaću je održan radni sastanak u okviru projekta „Introducing Student Research Mobilities to BiH Universities – INSTREAM“. U radu su sudjelovali predstavnici Internacionalnog Burch univerziteta ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnik u zvanju docenta (napredovanje) na užu naučnu oblast Opšte mašinstvo (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Nesvjesna pristrasnost i rodna pitanja oko nas
Nesvjesna pristrasnost i rodna pitanja oko nas

U sklopu projekta UNIGEM u kojem kao partnerska institucija učestvuje i Univerzitet u Bihaću, a u saradnji s projektnim partnerom Univerzitetom Sarajevska škola nauke i tehnologije, nastao je video pod nazivom "Crtice iz porodičnog života" u kojem likove predstavlja ...

Edin Mujčić 1973-2023
Edin Mujčić 1973-2023

U Bihaću je u petak 6. januara 2023. godine, preminuo nastavnik Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, vanredni profesor dr. sc. Edin Mujčić. Njegov iznenadni odlazak na vrhuncu fizičke i profesionalne snage, ostavio je kolegice i kolege Univerziteta u Bihaću ...

Срећан Божић
Срећан Божић

Povodom pravoslavnog Božića, rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović uputio je čestitku svim studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju pravoslavne vjeroispovijesti "uz želju da se blagdanska atmosfera zajedništva i razumijevanja iz porodičnih i duhovnih ...

Sretna Nova godina
Sretna Nova godina

"U susret novogodišnjim praznicima, uposlenicima i studenima Univerziteta u Bihaću, ali i svim stanovnicima Bosne i Hercegovine, želim puno dobrog zdravlja, sreće i uspjeha. U narednu godinu gledamo sa optimizmom i vizijom u bolje sutra. Radi toga, težimo naprijed ...

Poziv Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Poziv Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Komisija za provođenje procedure konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, poziva kandidate_kinje na pismeni ispit koji će se desiti u četvrtak 5. januara 2023. godine u 11h na Pravnom fakultete Univerziteta ...

Studenti Tekstilnog odsjeka u posjeti „Exclusive Lingerie“ u Banjoj Luci
Studenti Tekstilnog odsjeka u posjeti „Exclusive ...

U četvrtak 22. decembra 2022. godine, u organizaciji asistenata Belme Kapić i Ammara Selmanovića, studentice svih godina na Tekstilnom odsjeku (Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću) posjetili su kompaniju za proizvodnju donjeg rublja „Exclusive Lingerie“ u ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na užoj naučnoj oblasti Matematika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju višeg asistenta (1 jedan izvršilac) i to za širu naučnu oblast Medicinske i zdravstvene nauke, polje Klinička ...

Razmjena studenata i osoblja na Univerzitet Eskişehir Osmangazi
Razmjena studenata i osoblja na Univerzitet Eskişehir ...

Otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću, kao i nastavnog odnosno administrativnog osoblja (obuka) tokom ljetnog semestra 2022/2023. godine na Univerzitet Eskişehir Osmangazi u Turskoj. Oblast unutar koje ...

Poziv
Poziv

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos na određeno vrijeme po raspisanom Konkursu za radno mjesto saradnik u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, upućuje Poziv kandidatima_kinjama ...

Sretan Božić
Sretan Božić

Svim katolicima u Bosni i Hercegovini a posebno uposlenicima i studentima Univerziteta u Bihaću, rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović sa svojim saradnicima, upućuje čestitku povodom Božića. Božić je blagdan koji budi ono najbolje u ljudima zračeći vjerom ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika – asistenta za područje Društvenih nauka, polje Fizičke kulture, grana Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja i metodika ...

Nastavnice UNBI na Univerzitetu u Poitiersu u Francuskoj
Nastavnice UNBI na Univerzitetu u Poitiersu u Francuskoj

Prof. dr. Belkisa Dolić i doc. dr. Almira Džanić sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću učestvovale su na Erasmus+ International Staff Training Week, sedmici akademske mobilnosti na partnerskom Univerzitetu u Poitiersu u Francuskoj pod nazivom Slavic ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje dva konkursa. Prvi za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docenta (napredovanje), i to šira naučna oblast Prirodne nauke, polje Hemijske nauke, uža naučna oblast Biohemija i Analitička hemija ...

16 dana aktivizma
16 dana aktivizma

U organizaciji Centra za ravnopravnost splova Univerziteta u Bihaću na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću je dana 9. decembra 2022. godine održan centralni događaj kampanje 16 dana aktivizma i okrugli sto na temu nasilja nad ženama. Učešće u događaju su uzeli ...

Promocija publikacije Izazovi integracije rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno uvjetovanog nasilja
Promocija publikacije Izazovi integracije rodne ravnopravnosti ...

Centar za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću je dana 30. novembra 2022. godine upriličio promociju publikacije Izazovi integracije rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno uvjetovanog nasilja. O publikaciji koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, ...

Informativna radionica za studente UNBI „Bosna i Hercegovina u procesu evropskih integracija
Informativna radionica za studente UNBI „Bosna i ...

U utorak 27.12.2022. godine sa početkom u 14h, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću (Džanića mahala, Bihać), održaće se informativna radionica za studente Univerziteta u Bihaću pod naslovom „Bosna i Hercegovina u procesu evropskih integracija". Na radionici ...

Poziv
Poziv

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos na određeno vrijeme po raspisanom konkursu za radno mjesto saradnik u zvanju asistenta u užoj naučnoj oblasti Matematika, na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, upućuje Poziv kandidatima_kinjama za održavanje ...

Mobilnost studenata u ljetnom semestru 2022/2023. na Univerzitetu u Mariboru
Mobilnost studenata u ljetnom semestru 2022/2023. na ...

Otvoren je poziv na program stipendiranja mobilnosti studenata prvog i drugog ciklusa Univerziteta u Bihaću za akademsku 2022/2023. godinu u sklopu Erasmus+ ICM programa na Univerzitetu u Mariboru. Moguća je prijava na sve ponuđene oblasti na Univerzitetu u Mariboru. Više ...

Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi
Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, ...

U organizaciji Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću, u ponedjeljak 28. novembra 2022. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću održano je predstavljanje publikacije Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni ...

Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja
Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja

Predstavnici Univerziteta u Bihaću, na čelu s rektorom prof. dr. Fadilom Islamovićem su 1. decembra 2022. godine učestvovali u radu konferencije Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja. Konferencija je održana na Univerzitetu u Sarajevu, a prisustvovali ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za prijem u radni odnos saradnika na određeno vrijeme u zvanju asistenta na užu naučnu oblast Računovodstvo na određeno vrijeme (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Dan državnosti Bosne i Hercegovine
Dan državnosti Bosne i Hercegovine

"Danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje jedino političko predstavništvo, zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, hoće da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska i hrvatska, ...

Dr. Edin Mujčić urednik kod švicarskog izdavača Springer Nature Switzerland AG
Dr. Edin Mujčić urednik kod švicarskog izdavača ...

Nastavnik Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Edin Mujčić dio je uredničkog tima koji je uredio i objavio zbornik radova vezan uz konferenciju 13. dana Bosanskohercegovačke Američke akademije umjetnosti i nauka (Bosnian-Herzegovinian American Academy ...

Prezentacija Gender akcionog plana Univerziteta u Bihaću kao primjera dobre prakse
Prezentacija Gender akcionog plana Univerziteta u Bihaću ...

Povodom Međunarodnog dana muškaraca koji se obilježava 19. novembra, u organizaciji Vlade Unsko-sanskog kantona, u petak 18.11.2022. godine upriličena je javna prezentacija Gender akcionog plana Unsko-sanskog kantona. Plan je prezentirala Fatima Šušnjar, predsjednica ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na užoj naučnoj oblasti Matematika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za prijem u radni odnos saradnika na određeno vrijeme na naučnim oblastima Državno pravo i Sociologija i ljudska prava (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Poziv
Poziv

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos na određeno vrijeme po raspisanom konkursu za radno mjesto nastavnik u zvanju docenta na naučnu oblast Automatika i elektronika na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, upućuje Poziv kandidatima za ...

Stipendije vlade Francuske
Stipendije vlade Francuske

Francuska vlada svake godine dodjeljuje stipendije za studiranje na master studiju studentima iz Bosne i Hercegovine u Francuskoj a koji imaju odličan akademski nivo. Ovaj stipendijski program finansira troškove upisa na jednu godinu mastera kao i troškove života putem ...

Gostujuće predavanje dr. Jonathana Blackwooda na Tekstilnom odsjeku UNBI
Gostujuće predavanje dr. Jonathana Blackwooda na Tekstilnom ...

U petak 18. novembra u 10h, u Čitaoni Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću (Ulica Irfana Ljubijankića bb), a u sklopu nastave iz grupe humanističkih predmeta Tekstilnog odsjeka nastavnika Irfana Hošića, održaće se gostujuće predavanje historičara umjetnosti dr. Jonathana ...

Održan kick-off sastanak povodom početka realizacije projekta Instream
Održan kick-off sastanak povodom početka realizacije ...

Dana 25. i 26. oktobra 2022. godine na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu održan je kick-off sastanak povodom početka realizacije projekta „Introducing Student Research Mobilities  to BiH Unis – INSTREAM“. Pored Univerziteta u Bihaću, partneri ...

Stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću na Silesian Tehnološkom Univerzitetu u Poljskoj
Stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2022/2023. godine) na Silesian Tehnološkom Univerzitetu u Poljskoj. Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu ...

Javni poziv za zakup sportske dvorane
Javni poziv za zakup sportske dvorane

Rektor Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni poziv za zakup sportske dvorane za potrebe održavanja nastave na Univerzitetu u Bihaću za potrebe Pedagoškog fakulteta (240 nastavnih sati) i Fakulteta zdravstvenih studija (60 nastavnih sati) Univerziteta u Bihaću ...

Prijavi se na Turistički inkubator i osvoji priliku za grant od 5.000 KM
Prijavi se na Turistički inkubator i osvoji priliku ...

Cilj programa je pružiti finansijsku i mentorsku podršku mladim ljudima koji imaju biznis ideju u oblasti turizma ili žele proširiti svoju, već postojeću, turističku ponudu sa inovativnom idejom. Za tri najbolja biznisa ili biznis ideje u fazi razvoja je, pri tome, predviđen ...

Javna odbrana doktorskog rada kandidata Ermina Bajramovića
Javna odbrana doktorskog rada kandidata Ermina Bajramovića

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u petak 2. decembra 2022. godine u 13:30h, u amfiteatru, održaće se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata Ermina Bajramovića, dipl.ing.maš na temu: „Istraživanje uticaja promjenjivih opterećenja ...

Stipendium Hungaricum
Stipendium Hungaricum

U okviru programa Stipendium Hungaricum otvoren je Poziv za stipendiranje bosanskohercegovačkih studenata u akademskoj 2023/24. godini. Rok za prijave je otvoren do 16. januara 2023. godine, a podnose se online putem Dream Apply sistema za apliciranje, koji će biti otvoren ...

Stipendije za mobilnost studenata i osoblja na Vyatus Magnus univerzitet u Kaunasu, Litvanija
Stipendije za mobilnost studenata i osoblja na Vyatus ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu za stipendiranje mobilnosti studenata sva tri ciklusa studija, kao i obuke nastavnika i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2022/2023. godina) na Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu, Litvanija (moguće ...

Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić 2022.
Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić 2022.

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje konkurs za dodjelu jedne godišnje stipendije Adil Zulfikarpašić redovnom studentu_ici Prvog i Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću na području Unsko-sanskog kantona u akademskoj ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za angažman nastavnika i saradnika u izvođenju nastave i vježbi na Prvom ciklusu studija u akademskoj 2022/2023. godini. Detalji Konkursa dostupni su u dva odvojena pdf-dokumenta. Prvi je za predmete Matematika ...

Doktorski i postdoktorski studij u Rumuniji
Doktorski i postdoktorski studij u Rumuniji

Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije u saradnji sa Asocijacijom frankofonskih fakulteta (AUF) obavještava o stipendiranom programu doktorskih i postdoktorskih studija "Eugen Ionescu". Informacije o ciljevima ovog programa, postupku prijave i potrebnim dokumentima, ...

Razmjena studenata, nastavnog i neastavnog osoblja na Kutahya Dumlupinar univerzitet u Turskoj
Razmjena studenata, nastavnog i neastavnog osoblja ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja kreditne mobilnosti studenata 1. i 2. ciklusa studija, nastavnog i nenastavnog osoblja sa Univerziteta u Bihaću (samo obuka) tokom ljetnog semestra akademske 2022/2023. godinu na Kutahya Dumlupinar univerzitetu ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme nastavnika u zvanju docenta za naučnu oblast Automatika i elektronika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Stipendije za mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću na Tehničkom univerzitetu u Sofiji (Bugarska)
Stipendije za mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2022/2023. godina) na Tehničkom univerzitetu u Sofiji (Bugarska). Studijske oblasti unutar kojih je moguća prijava su: Informacijske ...

Stipendije za razmjenu studenata na Powislanski univerzitet u Poljskoj
Stipendije za razmjenu studenata na Powislanski univerzitet ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Sestrinstva Univerziteta u Bihaću tokom ljetnog semestra 2022/2023. godine na Powislanski univerzitetu u Poljskoj. Više informacija o studiju Sestrinstva dostupno je na zvaničnoj ...

Poziv za prijavu studenata UNBI na CEEPUS Summer school „Advanced communications and Global Impact“
Poziv za prijavu studenata UNBI na CEEPUS Summer school ...

Pozivaju se studenti_ice Univerziteta u Bihaću da će prijave na ljetnu školu „Advanced communications and Global Impact“ a koja će se održati na Tehničkom univerzitetu u Gracu (Austrija) od 6. do 15. jula 2023. Projekt se odvija u sklopu CEEPUS ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje docent; grana, uža naučna oblast: Kineziološka biomedicina; predmet: Kineziterapija. Detalji Konkursa dostupni su odvojenom pdf-dokumentu.

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za izbor u zvanje Saradnik – u zvanje asistenta za užu naučnu oblast „Računovodstvo“ (2 izvršioca). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-u.

Stipendije za razmjene studenata na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj
Stipendije za razmjene studenata na Muş Alparslan ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2022/2023. godine) na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj. Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su humanističke nauke, ...

Razmjena studenata na Poitiers Univerzitetu u Francuskoj
Razmjena studenata na Poitiers Univerzitetu u Francuskoj

Otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje razmjene studenata na Poitiers Univerzitetu u Francuskoj, unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestra akademske 2022/20223. godine (januar-maj 2023). Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su zastupljene na sljedećem linku, a ...

Stipendiranje mobilnosti na Ҫukurova Univerzitetu
Stipendiranje mobilnosti na Ҫukurova Univerzitetu

U okviru Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje mobilnosti nastavnog osoblja za ljetni semestar akademske 2022/2023. godine na Ҫukurova Univerzitetu u Adani (Turska). U skladu sa potpisanim ugovorom, dostupne su sljedeće studijske oblast: poljoprivreda, engleski ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na širu oblast (područje): Inženjerstvo i tehnologija, polje: Inženjerstvo životne sredine i uža oblast (grana): ...

Javna odbrana doktorskog rada kandidata Aldina Bjelića
Javna odbrana doktorskog rada kandidata Aldina Bjelića

U amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, u ponedjeljak 7. novembra 2022. godine u 11h održaće se javna odbrana projekta doktorske disertacije iz tehničkih nauka kandidata Aldina Bjelića dipl. ing. maš., na temu „Optimizacija ...

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs
Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za angažman saradnika u akademskoj 2022/2023. godini. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Stipendiranje razmjene studenata na Lleida univerzitetu u Španiji
Stipendiranje razmjene studenata na Lleida univerzitetu ...

Otvoren je poziv za prijavu razmjene studenata na Lleida univerzitetu u Španiji unutar Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnosost) za ljetni semestar akademske 2022/2023. godine. Uključene oblasti su računarstvo, mašinstvo, građevinarstvo, sport, engleski jezik, ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-redovnog profesora (napredovanje). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Javna odbrana master rada kandidatkinje Darije Bjelobabe
Javna odbrana master rada kandidatkinje Darije Bjelobabe

Sekreterijat Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću obavještava zainteresirane da će se javna odbrana master rada kandidatkinje Darije Bjelobabe pod nazivom „Utjecaj malih i srednjih poduzeća na gospodarstvo Bosne i Hercegovine i zemalja u regiji“ održat u ...

Akademski kalendar za 2022/2023. godinu
Akademski kalendar za 2022/2023. godinu

Detaljan akademski kalendar Univerziteta u Bihaću za akademsku godinu 2022/2023. dostupan je u pdf formatu.

Odobravanje dodatnog ispitnog roka na UNBI
Odobravanje dodatnog ispitnog roka na UNBI

Senat Univerziteta u Bihaću na svojoj 69. redovnoj sjednici održanoj 22. septembra 2022. godine donio je odluku i usvojio zahtjev Unije studenata Univerziteta u Bihaću (broj: 22-01/2022 od 30. augusta 2022. godine) i time odobrio dodatni popravni ispitni rok (septembarski ...

Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2022. godini
Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe ...

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2022. godini. Visina "Novčane nagrade" za nauku iznosi deset prosječnih plaća u Bosni i Hercegovini iz prethodne godine ...

Novi broj naučnog časopisa Post Scriptum
Novi broj naučnog časopisa Post Scriptum

Ovih dana Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je dvanaesti po redu broj naučnog časopisa Post Scriptum. U ovome broju zastupljeni su radovi 20 autora, uglavnom istraživača sa javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, Instituta za jezik u Sarajevu i Sveučilišta ...

Poznavanja pravne terminologije na engleskom jeziku i prava Evropske unije
Poznavanja pravne terminologije na engleskom jeziku ...

Direkcija za evropske integracije, u saradnji s Ambasadom Švedske, u okviru aktivnosti obilježavanja Evropskog dana jezika (26. septembra) objavljuje Javni poziv za takmičenje studenata pravnih fakulteta iz poznavanja pravne terminologije na engleskom ...

Mobilnost studenata na Nova de Lisboa univerzitetu u Portugalu u 2022/2023.
Mobilnost studenata na Nova de Lisboa univerzitetu ...

U okviru Erasmus+ ICM programa razmjene, otvoren je poziv za prijavu studenata za stipendiranje boravka tokom ljetnog semestra akademske 2022/2023. godine na Fakultetu društvenih i humanističkih nauke Nove de Lisboa univerziteta (Nova FCHS) i na Fakultetu za informacijske i komunikacijske ...

Fulbright National Archives Heritage Science Fellowship
Fulbright National Archives Heritage Science Fellowship

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini otvorila je konkurs za dodjelu stipendije u okviru Fulbright National Archives Heritage Science Fellowship programa za 2023. godinu, koji je ujedno dio Fulbright Visiting Scholar programa, i pruža priliku Fulbrightovom gostujućem ...

Gender akcioni plan Univerziteta u Bihaću
Gender akcioni plan Univerziteta u Bihaću

Na sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj 28. jula 2022. godine data je saglasnost na usvajanje Plana monitoringa provođenja Gender akcionog plana Univerziteta u Bihaću sa planom projektnih aktivnosti po Projektu UNIGEM. Svrha Plana monitoringa jeste da se utvrdi da li se provodi ...

Drugi prijavni rok za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću
Drugi prijavni rok za upis studenata u prvu godinu ...

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2022/2023. godini. Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini traje od 29. 8.2022. ...

Dr. sc. Ajna Jodanović na International Staff Week u Poljskoj
Dr. sc. Ajna Jodanović na International Staff Week ...

Nastavnica Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću doc. dr. sc. Ajna Jodanović, učestvovala je tokom mjeseca jula 2022. godine na International Staff Training Week-u koji je održan u gradu Gliwice u Poljskoj. Događaj je organizovan od strane Šleskog tehnološkog ...

Konkurs Univerziteta u Bihaću
Konkurs Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje dopunu Konkursa za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2022/2023. godini i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na  Univerzitetu u Bihaću i to na Fakultetu zdravstvenih studija (izbor ...

Bajram mubarek olsun
Bajram mubarek olsun

Rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Fadil Islamović sa svojim saradnicima i saradnicama, želi svim nastavnicima, nenastavnom osoblju te studentima i studenticama koje slave, blagoslovljene i radosne bajramske praznike. Bajram mubarek olsun.

Konkurs za stipendiranje studenata sa područja Unsko- sanskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu
Konkurs za stipendiranje studenata sa područja Unsko- ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona raspisuje Konkurs za stipendiranje studenata sa područja Unsko-sanskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu. Prijava za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu obrazovanja, ...

Predstavnice Univerziteta u Bihaću u posjeti Univerzitetu u Ankari
Predstavnice Univerziteta u Bihaću u posjeti Univerzitetu ...

Predstavnice Univerziteta u Bihaću, Alma Bosnić (Ured za međunarodnu saradnju), Nermina Badić (Ured za nastavu i studentska pitanja) i Dejla Ramić (Tekstilni odsjek Tehničkog fakulteta),  boravile su u posjeti Univerzitetu u Ankari u periodu od 13. do 17. juna 2022. godine. ...

Rodne studije na Univerzitetu u Bihaću
Rodne studije na Univerzitetu u Bihaću

Na sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj u četvrtak 30. juna 2022. godine, usvojene su izmjene Nastavnog plana i programa Prvog ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, na kojem je uvršteno pet novih nastavnih predmeta s pripadajućim silabusima, ...

Weiser Professional Development Fellowship 2023
Weiser Professional Development Fellowship 2023

The Weiser Center for Europe and Eurasia koji je dio University of Michigan, poziva kandidate i kandidatkinje (naučnike i umjetnike) da apliciraju na Weiser Professional Development Awards a koji predaju na visokoškolskim ustanovama Armeniji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, ...

Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u 2022/23.
Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu ...

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2022/2023. godini kao i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji Konkursa su u zasebnom pdf-dokumentu.

Nastavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću u COST-u
Nastavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću ...

Nastavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. Damir Hodžić, doc. dr. Aladin Crnkić i doc. dr. Redžo Hasanagić, postali su predstavnici Bosne i Hercegovine unutar COST-a. Radi se o sljedećim programima: European Network for the Mechanics of Matter ...

Stipendija za studij u Rumuniji
Stipendija za studij u Rumuniji

Ministarstvo poduzetništva i turizma Rumunije dodjeljuje 40 stipendija stranim državljanima koji žele studirati u Rumuniji od akademske 2022/23. godine. Stipendije se dodjeljuju za 3 nivoa studija, a pokrivaju: pripremnu godinu za učenje rumunskog jezika, besplatnu školarinu, ...

Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću za 2022/2023
Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću ...

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u I (prvu) godinu I, II i III ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2022/2023. godini (prvi prijavni rok). Rok za prijavu na konkurs je od 27. juna do 30. septembra.2022. godine. Detalji ...

Odbrana master rada kandidatkinje Sanele Zećirević
Odbrana master rada kandidatkinje Sanele Zećirević

Javna odbrana master rada kandidatkinje Sanele Zećirević pod nazivom „Uloga notara u porodično-pravnim i nasljedno-pravnim odnosima“ održat će se u utorak 5. jula 2022. godine u 10:30h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Master rad se ...

Profesorica Zemira Delalić boravila na Fakultetu za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerziteta u Mariboru
Profesorica Zemira Delalić boravila na Fakultetu za ...

Profesorica Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću Zemira Delalić, boravila je od 6. do 10. juna 2022. godine, a u okviru međunarodne mobilnosti nastavnog osoblja Erasmus+ programa, na Odsjeku Fitomedicina Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske ...

Održana 7. međunarodna konferencija „5. juni – Svjetski dan zaštite okoliša“
Održana 7. međunarodna konferencija „5. juni – ...

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću u suorganizaciji sa Tehničkim fakultetom Univerziteta u Bihaću, Fakultetom za okolje Univerziteta u Novoj Gorici i Fakultetom za primijenjenu ekologiju ''Futura'' Metropolitan Univerziteta iz Beograda, a u saradnji sa Ministarstvom ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika redovni profesor (napredovanje) na užu naučnu oblast Proizvodno mašinstvo i izbor u  umjetničko-nastavno zvanje nastavnika redovni profesor ...

Posjeta prof. dr. Marine Pirie Univerzitetu u Bihaću
Posjeta prof. dr. Marine Pirie Univerzitetu u Bihaću

U sklopu radnih i promotivnih aktivnosti Erasmus+ CBHE projekta RiskMan prof. dr. Marina Piria, redovni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu boravila je u jednodnevnoj posjeti Univerzitetu u Bihaću. U okviru ove posjete u prostorijama Rektorata Univerziteta ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent za predmet Međunarodno javno pravo (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Konkurs Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
Konkurs Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje naučno-istraživaćkih i istraživaćko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini. lntegralni tekst Konkursa kao i obrazac za prijavu, može se ...

Posjeta profesor Aziza Karakaye sa Poljoprivrednog fakulteta Ankara Univerziteta
Posjeta profesor Aziza Karakaye sa Poljoprivrednog ...

Profesor Aziz Karakaya sa Poljoprivrednog fakulteta Ankara Univerziteta iz Republike Turske, održao je u srijedu 8. juna 2022. godine predavanja na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću na temu Rust deseas of wheat. Predavanjima su prisustvovali ...

Posjeta doc. dr. Aladina Crnkića Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj
Posjeta doc. dr. Aladina Crnkića Silesian tehnološkom ...

Doc. dr. Aladin Crnkić, nastavnik Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, posjetio je Fakultet primijenjene matematike Silesian tehnološkog univerziteta u Gliwicama u Poljskoj. Posjeta je organizirana u okviru Erasmus+ programa mobilnosti nastavnog osoblja. U sedmici ...

Posjeta prof. dr. Emira Mujića Univerzitetu Çukurova u Turskoj
Posjeta prof. dr. Emira Mujića Univerzitetu Çukurova ...

U okviru Erasmu+ ICM programa mobilnosti nastavnog osoblja prof. dr. Emir Mujić je u periodu od 9. do 13. maja 2022. godine boravio na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Çukurova (Adna, R. Turska). U toku petodnevne posjete profesor Mujić je imao priliku na odsjeku ...

CEEPUS III poziv za prijave pojedinaca za zimski semestar akademske 2022/2023
CEEPUS III poziv za prijave pojedinaca za zimski semestar ...

Centralno-evropski program razmjene univerzitetskih studija CEEPUS III, otvorio je novi krug za podnošenje aplikacija pojedinaca (studenti i predavači) unutar CEEPUS III mreže u okviru akademske 2022/2023 godine. Rok za podnošenje aplikacija za zimski semestar ...

Prva Maturijada USK-a
Prva Maturijada USK-a

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Univerzitetom u Bihaću i partnerskom podrškom Gradske uprave Grada Bihaća, organizuje Maturijadu Unsko-sanskog kantona u petak 3. juna sa početkom u 19h. Okvirni program podrazumijeva dolazak maturanata ...

Ljetna škola Univerziteta u Mariboru
Ljetna škola Univerziteta u Mariboru "Tourism and ...

Agronomski fakultet Univerziteta u Mariboru organizuje prvu ljetnu školu naziva "Tourism and Agriculture = Agritourism, Tourism Culture and More" a koja će se desiti od 5. do 9. 2022. godine. Škola će ponuditi predavanja iz oblasti turizma, projektnog menadžmenta, ...

Održana međunarodna konferencija
Održana međunarodna konferencija "Uprkos strahu i ...

U petak i subotu 6. i 7. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana je međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja". Na Konferenciji su sudjelovali i nastavnici Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Jasmina Bešlagić, ...

Stipendije Slovačke Republike za akademsku 2022/2023.
Stipendije Slovačke Republike za akademsku 2022/2023.

Vlada Slovačke Republike, u okiru dugoročnog plana razvojne saradnje objavljuje Poziv za dodjelu stipendija za cjelokupan studij za akademsku 2022/2023. godinu. Stipendije uključuju i program učenja slovačkog jezika, što pruža jedinstvenu priliku za buduće studente da ...

Tri stipendije za master program Evropskih pravnih studija u Luksemburgu
Tri stipendije za master program Evropskih pravnih ...

Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Luksemburga nudi predstavnicima pravosuđa i organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini 3 stipendije za master studije iz oblasti Evropskih pravnih studija (MELS Online) za period 2022/2024. godine. Svrha stipendije je da omogući ...

Dr. Ratko Knežević boravio na Universidade Nova de Lisboa
Dr. Ratko Knežević boravio na Universidade Nova de Lisboa

Nastavnik Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u BIhaću, doc. dr. Ratko Knežević, je u sklopu Erasmus+ programa razmjene nastavnog kadra boravio na Universidade Nova de Lisboa u Lisabonu u Portugalu gdje je održao nekoliko predavanja iz oblasti Akademskog ...

Rad nastavnika Tehničkog fakulteta UNBI u časopisu Advances in Production Engineering & Management
Rad nastavnika Tehničkog fakulteta UNBI u časopisu ...

Nastavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. Bahrudin Hrnjica i doc. dr. Šefik Behrem, objavili su rad pod naslovom „A new multi-objective optimization approach for process parameters optimization during numerical simulation of quenching steel ...

Predstavnice UNBI-ja na Erasmus+ sedmici akademske razmjene na Poitiers univerzitetu u Francuskoj
Predstavnice UNBI-ja na Erasmus+ sedmici akademske ...

U okviru Erasmus+ međunarodne sedmice akademske razmjene u organizaciji Poitiers univerziteta u Francuskoj, u periodu od 21. do 25. marta 2022. godine boravile su predstavnice Univerziteta u Bihaću prof. dr. Vildana Pečenković i prof. dr. Amira Dervišević. Osim Univerziteta ...

"Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja"

U suorganizaciji Univerziteta u Bihaću, a u okviru Projekta UNIGEM, u Sarajevu će 6. i 7. maja 2022. godine biti održana Međunarodna konferencija pod nazivom: "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja" na kojoj će učestvovati i svojim radovima se predstaviti ...

Bajram Mubarek Olsun
Bajram Mubarek Olsun

Ramazanski Bajram balgdan je radosti, sreće i nade. Prilika je to da podijelimo veselje i uz zajedništvo i solidarnost projektujemo sliku o boljoj budućnosti. Svi uposlenicima i uposlenicama Univerziteta u Bihaću, građanima i građankama grada Bihaća, Bosne i Hercegovine želim ...

Praznik rada
Praznik rada

Rektor Univerziteta u Bihaću, dr. sc. Fadil Islamović, sa svojim saradnicima i saradnicama, uposlenicima Univerziteta i svim radnicima i radnicama u Bosni i Hercegovini, čestita Praznik rada 1. maj.

Stipendije na Univerzitetu Insubria u Vareseu
Stipendije na Univerzitetu Insubria u Vareseu

Univerzitet Insubria (Varese, Italija) dodjeljuje 20 stipendija stranim studentima koji žele studirati na bilo kojem diplomskom ili master programu Univerziteta u akademskoj 2022/23. godini. Prijave se vrše putem online portala i-STUD. Rok za prijave je 15. maj 2022. ...

Stipendije na Evropskom poslovnom univerzitetu u Luksemburgu
Stipendije na Evropskom poslovnom univerzitetu u Luksemburgu

Evropski poslovni univerzitet u Luksemburgu - EBU i ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) raspisuju poziv za stipendiranje online poslovnih programa namijenjen za 100 državljana Bosne i Hercegovine. Online sadržaji uključeni u ovaj program ...

Radionice saveza EUTOPIA za zapadnobalkanske studente
Radionice saveza EUTOPIA za zapadnobalkanske studente

Univerzitet u Ljubljani organizuje dvije studentske radionice u okviru kojih će studenti sa zapadnobalkanskih univerziteta moći da saznaju više o ključnim aspektima pisanja i pripreme projekata i početka bavljenja akademskim istraživanjima, kao i da steknu praktično znanje koje ...

Христос Васкресе. Срећан Ускрс
Христос Васкресе. Срећан Ускрс

Povodom pravoslavnog Vaskrsa, rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović poželio je svim pravoslavcima na našem Univerzitetu, ali i sugrađanima blagoslovljene praznike. Христос Васкресе. Срећан Ускрс.

Dr. sci. Azra Skender u časopisu Sustainability
Dr. sci. Azra Skender u časopisu Sustainability

Dr. sci. Azra Skender, redovna profesorica na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, zajedno sa svojim kolegama, objavila je rad pod nazivom "Morphological and Biochemical Properties in Fruits of Naturally Grown Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Genotypes in Northwest Bosnia ...

Poništenje Konkursa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Poništenje Konkursa Ekonomskog fakulteta Univerziteta ...

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću poništava dio javnog Konkursa za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini, i izbor u zvanja nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za izbor u zvanje višeg asistenta (napredovanje) za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i makroekonomski menadžment (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Magistrica Mersiha Čaušević na Kütahya Dumlupınar univerzitetu u Turskoj
Magistrica Mersiha Čaušević na Kütahya Dumlupınar ...

Magistrica Mersiha Čaušević, viša asistentica za Arapski jezik na Univerzitetu u Bihaću, boravila je u sklopu Erasmus+ ICM programa na Kütahya Dumlupınar univerzitetu u Turskoj. Ovu mobilnost koja je trajala od 21. do 25. marta 2022. godine mr. Čaušević ...

Sretan i blagoslovljen Uskrs
Sretan i blagoslovljen Uskrs

Rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović, čestita svim uspolenicima i studentima Univerziteta ali i drugim građanima i građankama koji slave katolički Uskrs. Dijeleći radost ovoga praznika, njegujemo dobrosusjedske odnose i razumijevanje i kreiramo ljepše trenutke ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanje saradnika – viši asistent (napredovanje) na područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grana Teorija i historija književnosti (1 izvršilac). ...

Webinar „CARE – briga o opštem blagostanju univerzitetskih uposlenika i SUPPORT – podrška izvođenju online nastave“
Webinar „CARE – briga o opštem blagostanju univerzitetskih ...

U saradnji sa svim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Sarajevu u okviru projekta „Razvoj okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na javnim univerzitetima u BiH – TRAIN BiH“, u četvrtak,  28. aprila 2022. godine u ...

Dr. sc. Ermin Husak na Univerzitetu Porto u Portugalu
Dr. sc. Ermin Husak na Univerzitetu Porto u Portugalu

U okviru Erasmus+ programa Mare Nostrum profesor Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću van. prof. dr. Ermin Husak, posjetio je u periodu od 7. do 11. marta Univerzitet Porto u Portugalu. Tokom svog boravka, profesor Husak je održao nekoliko predavanja na doktorskom ...

Dr. Redžo Hasanagić dobitnik nagrade Ron Cockcroft
Dr. Redžo Hasanagić dobitnik nagrade Ron Cockcroft

Doc. dr. Redžo Hasanagić, nastavnik na odsjeku Drvna industrija Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, jedan je od trinaest dobitnika nagrade Ron Cockcroft (RCA) 2022. Među nagrađenim su se našli istraživači iz drugih zemalja svijeta kao što su Kostarika, Kina, Indija, ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika vanredni profesor na užu naučnu oblast Opšte mašinstvo (konstrukcije) i  ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika ...

Posjeta nastavnika Tehničkog fakulteta Univerzitetu Dumlupinar u Turskoj
Posjeta nastavnika Tehničkog fakulteta Univerzitetu ...

U okviru Erasmus+ programa, nastavnici Tehničkog fakulteta doc. dr. Aladin Crnkić, Amel Toroman MA i Zinaid Kapić MA posjetili su Univerzitet Dumlupinar (Kütahya, Turska) u periodu od 7. do 11. marta 2022. godine. Tokom svog boravka, kolega Crnkić je održao nekoliko predavanja na ...

Dr. sc. Irfan Hošić u posjeti Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj
Dr. sc. Irfan Hošić u posjeti Muş Alparslan univerzitetu ...

U sedmici od 21. do 25. marta 2022. godine nastavnik Tekstilnog odsjeka Univerziteta u Bihaću dr. sc. Irfan Hošić a u sklopu Ersamus+ projekta, posjetio je turski istok i održao nekoliko predavanja na Muş Alparslan univerzitetu u gradu Muş. Tematski, predavanja su obrađivala ...

Dr. sc. Azra Skender na Çukurova Univerzitetu u Adani
Dr. sc. Azra Skender na Çukurova Univerzitetu u Adani

Profesorica Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, dr. sc. Azra Skender, posjetila je Poljoprivredni fakultet na Çukurova Univerzitetu u Adani (Republika Turska) u periodu od 21. do 25. marta 2022. godine. Posjeta je realizirana kroz Erasmus+ projekt međunarodne mobilnosti, ...

Učešće predstavnika Univerziteta u Bihaću na treningu o implementaciji Gender akcionih planova u sklopu projekta UNIGEM
Učešće predstavnika Univerziteta u Bihaću na treningu ...

U Sarajevu je od 15. do 17. marta 2022. godine održan trening o implementaciji Gender akcionih planova u sklopu projekta UNIGEM uz učešće predstavnika Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću: rektora prof. dr. Fadila Islamovića, prof. dr. Albina Muslića, prof. ...

Odbrana magistarskog rada Edise Vojić
Odbrana magistarskog rada Edise Vojić

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću obavještava da će u ponedjeljak 9. maja 2022. godine u 11h, bachelor poljoprivrede Edisa Vojić braniti magistarski rad na temu ''Antimikrobna aktivnost odabranih ekstrakata začina na Escherichia coli, Salmonella ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docenta, područje Društvene nauke, polje Fizička kultura, grana Teorija sporta i aktivnosti u prirodi, predmeti Ritmička gimnastika, ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika–vanredni profesor (napredovanje) za širu naučnu oblast Prirodne nauke, polje Biološke nauke, uža naučna oblast Biologija ...

Gostujuće predavanje nastavnika sa Univerziteta Dumlupinar iz Turske
Gostujuće predavanje nastavnika sa Univerziteta Dumlupinar ...

Prof. dr. Ali Serdar Nazlipinar, nastavnik na Univerzitetu Dumlupinar u Turskoj, je u okviru Erasmus+ programa studentima i nastavnicima Univerziteta u Bihaću održao dva predavanja u utorak (22.3.) i srijedu (23.3.). Na prvom predavanju pod nazivom "An algorithm for calculation ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za angažman saradnika za akademsku 2021/2022. godinu na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport. Detalji Konkursa i tabelarni prikaz dostupni su u odvojenom pdf-u.

Dr. sci Ratko Knežević drži seriju predavanja na univerzitetima u Turskoj
Dr. sci Ratko Knežević drži seriju predavanja na ...

Dr. sci Ratko Knežević sa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću boravi u okviru Erasmus+ programa na Dumlupinar University u Kutahyi i Osmangazi University u Eskisehiru u Turskoj. Na tim univerzitetima Knežević će držati predavanja diplomskim i ...

Saradnja Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i Obrtničke komora Unsko-sanskog kantona
Saradnja Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću ...

U petak 25. februara 2022. godine poptpisan je sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Univerziteta u Bihaću, odnosno Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i Obrtničke komora Unsko-sanskog kantona. Sporazum je proistekao kao rezultat ranije započete saradnje između ...

Stipendije Vlade Kraljevine Tajland za postdiplomske studije
Stipendije Vlade Kraljevine Tajland za postdiplomske studije

Vlada Kraljevine Tajland ponudila je 5 stipendija državnim službenicima iz Bosne i Hercegovine za postdiplomske studije na tajlandskim univerzitetima za 2022. godinu, koje se dodijeljuju u okviru Thajland International Postgraduate Programme (TIPP). Stipendije su namijenjene kandidatima ...

Master programi na Institutu za međunarodno pomorsko pravo Međunarodne organizacije Malta
Master programi na Institutu za međunarodno pomorsko ...

Međunarodni Institut za pomorsko pravo (IMLI), Republika Malta, uputio je poziv za podnošenje prijava na master program iz oblasti međunarodnog pomorskog prava i međunarodne pomorske organizacije koji će se održati na Malti u periodu od oktobra 2022. do jula 2023. ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje ponovni Konkurs za angažman nastavnika u izvođenju nastave i izbor u zvanja i angažman saradnika u izvođenju vježbi na Prvom ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2021/2022. godine na predmetu Istraživanje ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent (napredovanje) na užu naučnu oblast Automatika i elektronika na Tehničkom fakultetu (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumenut.

Posjeta zamjenika Ambasadora Velike Britanije Neila Kavanagha Centru za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću
Posjeta zamjenika Ambasadora Velike Britanije Neila ...

U srijedu 9. marta 2022. godine je u prostorijama Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću upriličena posjeta zamjenika Ambasadora Velike Britanije Neila Kavanagha i Projektne menadžerice pri Ambasadi Aleksandre Letić. Prilikom posjete je razgovarano o realiziranim ...

Poziv za učešće u takmičenju BH 3 Minute Thesis 2022
Poziv za učešće u takmičenju BH 3 Minute Thesis 2022

BH Futures Foundation poziva studente bachelor, master i doktorskih studija Unierziteta u Bihaću da uzmu učešće na takmičenju 2022 BH trominutna disertacija (BH 3 Minute Thesis 2022) kao i besplatno učešće na prvoj virtualnoj školi komunikacije naučnog istraživanja ...

Studiranje u Rumuniji
Studiranje u Rumuniji

Ambasada Bosne i Hercegovine u Bukureštu informisala je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da je Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije u saradnji sa Upravom za javnu, kulturnu i naučnu diplomatiju pokrenulo program stipendiranja kojim se stranim studentima dodjeljuju ...

Školarina za studiranje na univerzitetu Beca u Kolumbiji
Školarina za studiranje na univerzitetu Beca u Kolumbiji

Ambasada Republike Kolumbije informisala je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine o Pozivu za dodjelu stipendija stranim studentima koji žele da nastave visoko obrazovanje na Univerzitetu ,,Beca" u Kolumbiji, po programu koji je finansiran i podržan od strane Vlade Kolumbije. ...

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Svjesni važnosti tekovine slobode i mira, menadžment Univerziteta u Bihaću čestita Dan nezavisnosti svojim uposlenicima i studentima uz želju i vjeru u bolju i sretniju budućnosti u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu.

Promocija udžbenika
Promocija udžbenika "Mobbing u teoriji i zakonodavstvu ...

U Gradskoj galeriji Bihać je u petak 18. februara 2022. godine upriličena promocija univerzitetskog udžbenika Mobbing u teoriji i zakonodavstvu Bosne i Hercegovine autorice doc. dr. sc. Jasmine Bešlagić, docentice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Udžbenik plod ...

Produžen rok za prijavu sažetaka na međunarodnu konferenciju
Produžen rok za prijavu sažetaka na međunarodnu ...

Međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja" produžila je rok za dostavljanje sažetaka radova do 10. marta 2022. godine. Povezane vijesti Međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: univerziteti ...

Asim Korčić 1952-2022
Asim Korčić 1952-2022

Sa velikom tugom, kolektivi Tehničkog fakulteta i Univerziteta u Bihaću, primili su vijest o odlasku na bolji svijet, kolege Asima Korčića. Njegov iznenadni odlazak 22. februara 2022. godine ostavio je za sobom veliku prazninu i tugu. Iako je ostao upamćen kao uspješan pukovnik ...

Poziv za učešće u 13. BHAAAS simpoziju iz oblasti društvenih nauka
Poziv za učešće u 13. BHAAAS simpoziju iz oblasti ...

Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti (BHAAAS) poziva sve zainteresirane nastavnike i studente da uzmu učešće u 13. BHAAAS simpoziju iz oblasti društvenih nauka koji će se održati u Sarajevu od 24. do 26. juna 2022. godine. Ovogodišnji plenarni ...

Objavljen 13. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću
Objavljen 13. Zbornik radova Islamskog pedagoškog ...

Objavljen je trinaesti po redu, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Zbornik sadrži 16 autorskih i koautorskih radova uposlenika i saradnika IPF-a. Kroz sekcije islamistike, pedagogije, psihologije, socijalnog rada, jezika i književnosti, prava i ekologije, ...

Međunarodna konferencija
Međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: ...

Organizatori međunarodne konferencije "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja", TPO fondacija i Univerzitet u Sarajevu, objavljuju otvoreni poziv za sudjelovanje. Datum održavanja Konferencije je 6. i 7. maj 2022. godine a lokacija Centar ...

Stipendije Coimbra Grupe
Stipendije Coimbra Grupe

Program podrazumijeva akademsko umrežavanje i saradnju uposlenika univerziteta iz Južne Amerike, Sjeverne Afrike i Evrope. Detaljne informacije o rokovima i participirajućim univerzitetima je dostupno na zvaničnoj web-stranici. Rok za prijave je 15. april 2022. godine.

Nastavnici Univerziteta u Bihaću dobitnici značajnih priznanja
Nastavnici Univerziteta u Bihaću dobitnici značajnih ...

U organizaciji Sportskog saveza Bosne i Hercegovine, u srijedu 26. januara je u Kulturnom centru Bihać održana 77. dodjela priznanja za najuspješnije bosanskohercegovačke sportiste i sportske ekipe za 2021. godinu. Među nagrađenima su i nastavnici Pedagoškog fakulteta ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, i to izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika (napredovanje za zaposlenika, zvanje docent) na užu naučnu oblast Anglistika, predmet Anglistika ...

Program Horizon Europe na temu Evropsko partnerstvo
Program Horizon Europe na temu Evropsko partnerstvo

Evropska komisija organizira webinar za zemlje pridružene Programu Horizon Europe na temu Evropsko partnerstvo. Webinar će se održati 3. februara 2022. godine, od 10h do 13h. Za učešće na webinaru, potrebna je registracija putem linka. Na istom linku dostupna ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja višeg asistenta (napredovanje) na području Humanističkih nauka, polje Jezici i književnost, grana Savremeni bosanski jezik (1 izvršilac) ...

Poništavanje Javnog konkursa
Poništavanje Javnog konkursa

Na osnovu Odluke Rektora Univerziteta u Bihaću, broj: 02-53/22 od 7. januara 2022. godine poništava se Javni konkurs objavljen u dnevnim novinama Večernji list BH, Mostar i na web stranici  UNBI.BA dana 27.10 2021. godine za prijem u radni odnos na ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor nastavnika (napredovanje) i saradnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću: a) Izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – vanredni profesor (napredovanje) za načnu oblast Krivično pravo, predmeti Krivično ...

Срећан Божић
Срећан Божић

Povodom pravoslavnog Božića, rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović uputio je čestitku svim vjernicima u Bosni i Hercegovini a posebno studentima i uposlenicima Univerziteta "uz želju da se blagdanska atmosfera zajedništva i razumijevanja iz porodičnih i crkvenih ...

Sretna Nova 2022. godina
Sretna Nova 2022. godina

Rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović svim studentima i studenticama ali i nastavnom i nenastavnom osoblju želi sve najbolje u 2022. godini. Neka iduća godina bude bolja od prethodne uz mnoštvo uspjeha na naučnom i umjetničkom planu.

Mobilnost za nastavno i nenastavno osoblje na Nova De Lisboa univerzitetu u Portugalu
Mobilnost za nastavno i nenastavno osoblje na Nova ...

U okviru Erasmus+ ICM programa razmjene, otvoren je poziv za prijavu nastavnog i nenastavnog osoblja za stipendiranje boravka tokom ljetnog semestra 2021/2022. godine (5 radnih dana + 2 dana za putovanje). Na sljedećem linku su dostupne oblasti na koje se može izvršiti prijava. Administrativno ...

Mobilnost na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj
Mobilnost na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata, nastavnika kao i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću (zimski/ljetni semestar 2021/2022. godina) na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj. Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena ...

Blagoslovljen Božić i sretna Nova godina
Blagoslovljen Božić i sretna Nova godina

Rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović sa svojim saradnicima, svim katolicima u Bosni i Hercegovini a posebno uposlenicima Univerziteta u Bihaću upućuje čestitku povodom Božića – blagdana koji simbolizira mir i zajedništvo nudeći pritom ...

Održana Svečana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću
Održana Svečana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću

U četvrtak 23. decembra 2021. godine, u amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, održana je Svečana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću. Povod održavanja svečane sjednice je obilježavanje 50 godina visokog obrazovanja na području grada Bihaća, odnosno USK. Visoko obrazovanje, ...

Doktorski studij Prava i Političkih nauka u Mađarskoj
Doktorski studij Prava i Političkih nauka u Mađarskoj

Pravni fakultet Univerziteta Karoli Gaspar Reformirane Crkve Mađarske organizuje doktorski program na engleskom jeziku, za šta se može iskoristiti i široko dostupna stipendija Stipendium Hungaricum, za akademsku godinu 2022/2023. Zainteresirani kandidati ...

Dr. sc. Ajna Jodanović na International Staff Training Week u Poljskoj
Dr. sc. Ajna Jodanović na International Staff Training ...

Docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću dr. sc. Ajna Jodanović sudjelovala je na International Staff Training Week programu koji je održan u gradu Gliwice u Poljskoj u periodu od 18. do 22. oktobra 2021. godine. International Staff Training Week u organizaciji Šleskog ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na mjesto radnika na održavanju čistoće - kafe kuharice na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršilac). Detalji ...

Konkurs Univerziteta u Bihaću
Konkurs Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i to spremačica/kafe kuharica u Rektoratu Univerziteta u Bihaću na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršilac). Detalji ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos saradnika u zvanju asistenta na određeno vrijeme i to, u zvanju asistenta za područje Društvene nauke, polje Obrazovne nauke, grana Opća pedagogija i Posebne pedagogije, ...

Doc. mr. Milica Kecman 1960-2021
Doc. mr. Milica Kecman 1960-2021

U Bosanskom Petrovcu je u utorak 14. decembra preminula umjetnica, radnica u kulturi i dugogodišnja saradnica Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću Milica Kecman. Rođena je 1960. godine u Rumi. Studirala je slikarstvo na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu ...

Zbornik radova konferencije RIM 2021 objavljen u britanskoj izdavačkoj kući IOP Publishing
Zbornik radova konferencije RIM 2021 objavljen u britanskoj ...

Ovogodišnje posebno izdanje Zbornika radova sa 13. međunarodne konferencije o proizvodnom inženjerstvu „Razvoj i modernizacija proizvodnje“ (RIM 2021) je objavljeno u britanskoj izdavačkoj kući IOP Publishing u okviru konferencijske serije „Materials Science ...

Promovisan Centar za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću
Promovisan Centar za ravnopravnost spolova Univerziteta ...

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću je u srijedu 8. decembra 2021. godine upriličena svečana promocija Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću. Centar je osnovan krajem oktobra 2021. godine u okviru projekta UNIGEM – “University and gender ...

Produženje roka za prijavu na doktorski studij Tehničkog fakulteta UNBI
Produženje roka za prijavu na doktorski studij Tehničkog ...

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću br. 06-5367 od 1.12.2021. godine, produžava se rok za prijavu i prijem dokumenata za upis studenata na prvu godinu Trećeg ciklusa (doktorski studij) do 24.12.2021. godine. Upis studenata vrši se iz studijskih programa "Savremene ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove radnog mjesta „Radnik_ca na održavanju čistoće/kafe kuhar_ica“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje viši asistent (napredovanje) na užoj naučnoj oblasti Arhitektonsko projektovanje i organizacija građenja (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za ponovni izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i makroekonomski menadžment (1 izvršilac); izbor saradnika u zvanje asistenta i angažman u izvođenju vježbi za ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje ponovljeni Konkurs za angažman nastavnika na Drugom ciklusu studija u akademskoj godini 2021/2022. Konkurs se odnosi na predmete Metodologija društvenih i pravnih nauka, Građansko procesno pravo, Obligaciono pravo, Međunarodno privatno ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavna zvanja nastavnika-docenata na predmetu Urgentna medicina (1 izvršilac); na užu naučnu oblast Anatomija i predmet Anatomija (1 izvršilac); na ...

Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine
Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine a posebno studentima i studenticama, nastavnom i nenastavnom osoblju Univerziteta u Bihaću, povodom Dana državnosti upućujem iskrene čestitke. "Danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje jedino političko predstavništvo, zemalsjko ...

Odbrana magistarskog rada Josipa Burčula na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću
Odbrana magistarskog rada Josipa Burčula na Pravnom ...

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću obavejštava da će se javna odbrana master rada kandidata Josipa Burčula pod nazivom „Korupcija u javnoj nabavi“ održat u utorak 21.12.2021. godine u 11h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izboru naučno-nastavna zvanja i to docenta na područje Prirodne nauke, polje Računarstvo i informatičke nauke, grana Računarstvo, predmeti: Uvod u informacione sisteme i Uvod u računarstvo (1 ...

Upis na Drugi ciklus studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću
Upis na Drugi ciklus studija na Biotehničkom fakultetu ...

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini na Prehrambenom odsjeku, smjer: Nutricionizam. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Odbrana magistarskog rada Mensura Ćehića na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću
Odbrana magistarskog rada Mensura Ćehića na Biotehničkom ...

Diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije Mensur Ćehić, braniće u ponedjeljak 27. decembra 2021. godine u 10h, magistarski rad na temu ''Proizvodna vrijednost i upotrebne karakteristike šumskih zemljišta za uzgoj kestena na silikatnim supstratima ...

Objavljen udžbenik
Objavljen udžbenik "Psihologija akademske motivacije" ...

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici objavio je univerzitetski udžbenik "Psihologija akademske motivacije". Autorice su profesorica IPF-a dr. sc. Anela Hasanagić i docentica Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću dr. ...

Poziv za Stipendium Hungaricum
Poziv za Stipendium Hungaricum

Predstavnici mađarske Tempus fondacije otvorili su Poziv za stipendiranje bosanskohercegovačkih studenata u akademskoj 2022/2023. godini, u okviru programa Stipendium Hungaricum. Od akademske 2022/2023. godine pored mogućnosti za apliciranje na neki od osnovnih, master ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanje nastavnika – docenta (napredovanje) na širu oblast (područje): Inženjerstvo i tehnologija, polje: Inženjerstvo životne sredine; uža oblast (grana): Industrijska i okolišna ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs na sljedeće pozicije: izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika vanredni profesor (napredovanje) uža naučna oblast Programski jezici (1 izvršilac); izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika redovni ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za angažman nastavnika na Drugom ciklusu studija u akademskoj 2021/2022. godini. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Stipendija razmjene studenata i nastavnika na Šleskom tehnološkom univerzitetu u Poljskoj
Stipendija razmjene studenata i nastavnika na Šleskom ...

U okviru Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata i nastavnog osoblja Univerziteta u Bihaću tokom ljetnog semestra 2021/2022. godine na Šleskom tehnološkom univerzitetu u Poljskoj (Silesian University of Technology). Oblasti ...

Francuski predstavnici na Univerzitetu u Bihaću
Francuski predstavnici na Univerzitetu u Bihaću

U srijedu 27. oktobra 2021. godine, predstavnice Ureda za Naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, prorektorica dr. sc. Amela Čolić i stručna savjetnica Alma Bosnić ugostile su savjetnika za saradnju i kulturu i direktora Francuskog instituta u ...

Stipendiranje studenata Fakulteta zdravstvenih studija Univerzitetu u Bihaću
Stipendiranje studenata Fakulteta zdravstvenih studija ...

U utorak 2. novembra 2021. godine u službenoj posjeti Fakultetu zdravstvenih studija i Univerzitetu u Bihaću boravila je gospođa Soher Abid ispred humanitarne organizacije Crveni polumjesec iz Abu Dhabija, Ujedinjeni Arapski Emirati. Njena namjera je bila posjetiti Fakultet ...

Ratko Knežević na Silesian tehnološkom univerzitetu
Ratko Knežević na Silesian tehnološkom univerzitetu

U sklopu Erasmus+ programa razmjene osoblja, na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj, tačnije na Institutu za obrazovanje i komunikaciju, u periodu od 23. do 29. oktobra boravio dr. sci Ratko Knežević sa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. ...

Obavijest o stipendiranju razmjene studenata i osoblja na Kutahya Dumlupinar univerzitetu u Turskoj
Obavijest o stipendiranju razmjene studenata i osoblja ...

Otvoren je poziv na program stipendiranja kreditne mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa studija, nastavnog i nenastavnog osoblja sa Univerziteta u Bihaću tokom ljetnog semestra akademske 2021/2022. godinu na Univerzitetu u Kutahya Dumlupinar univerzitetu u Turskoj u sklopu ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanje asistent / viši asistent i angažman na naučnu oblast Rimsko pravo, asistent / viši asistent (1 izvršilac) i naučnu oblast Državno pravo, asistent / viši ...

 Otvoren poziv za Fulbright Visiting Scholar stipendiju
Otvoren poziv za Fulbright Visiting Scholar stipendiju

Američka ambasada u Bosni i Hercegovini otvorila je javni poziv za stipendiju Fulbright Visiting Scholar za akademsku 2022/2023. godinu. Program je namijenjen kandidatima i kandidatkinjama koji posjeduju doktorsku diplomu a koji žele provesti akademsku godinu ne nekom od američkih univerziteta. Više ...

Mobilnost na Univerzitetu u Mariboru
Mobilnost na Univerzitetu u Mariboru

Otvoren je poziv na program stipendiranja mobilnosti studenata na Univerzitet u Mariboru, Prvog i Drugog ciklusa Univerziteta u Bihaću za ljetni semestar akademske 2021/2022. godinu u sklopu Erasmus+ ICM programa. Prijave su moguće na sve ponuđene oblasti na Univerzitetu u Mariboru.    Procedura ...

Stipendije za master studij Jadransko-jonske inicijative
Stipendije za master studij Jadransko-jonske inicijative

Sekretarijat Jadransko-jonske inicijative (JJI) je objavio poziv za stipendiranje dvogodišnjeg master studija na Marche politehničkom unverzitetu (Ankona, Italija), za kandidate iz zemalja članica Inicijative i zemalja Zapadnog Balkana. Ponuđeno je deset stipendija ...

In memoriam Mujo Demirović
In memoriam Mujo Demirović

Dana 29.10.2021. godine navršava se prva godišnjica od smrti akademika Muje Demirovića, jednog iz plejade velikana, vrsnih bosanskohercegovačkih intelektualaca, istaknutog sociologa, politologa, teoretičara, čovjeka velikog znanja. Ova godišnjica njegove smrti ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na poziciju Stručni saradnik za informacione tehnologije (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Razmjena studenata i osoblja na Univerzitet Eskişehir Osmangazi u Turskoj
Razmjena studenata i osoblja na Univerzitet Eskişehir ...

Unutar Erasmus+ ICM programa otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću, kao i nastavnog/administrativnog osoblja tokom ljetnog semestra 2021/2022. godine na Univerzitet Eskişehir Osmangazi u Turskoj. ...

Razmjena studenata na Univerzitetu Lleida u Španiji
Razmjena studenata na Univerzitetu Lleida u Španiji

U sklopu Erasmus+ ICM programa (Međunarodna kreditna mobilnost) otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje razmjene studenata na Univerzitetu Lleida u Španiji predviđen za ljetni semestar akademske 2021/2022. Pokrivene oblasti su računarstvo, mašinstvo, građevinarstvo, ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za: 1. Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – vanredovnog profesora (napredovanje) na širu oblast (područje) Poljoprivredna nauka, polje Animalne nauke i uža oblast (grana) Stočarstvo ...

Student Pravnog fakulteta Kenan Kečanović za UNBI.BA
Student Pravnog fakulteta Kenan Kečanović za UNBI.BA

Student Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću Kenan Kečanović ispisao je novi tekst za rubriku Blog na UNBI.BA. Sa velikim zadovoljstvom pratimo rad naših studenata i učimo od njih. Tekst je dostupan na sljedećem linku.

Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić
Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje Konkurs za dodjelu jedne godišnje stipendije Adil Zulfikarpašić redovnom studentu_ici Prvog i Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću na području Unsko-sanskog ...

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću dobio još jednog doktora nauka
Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću dobio ...

U petak 8. oktobra 2021. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, uposlenica Biotehničkog fakulteta u Bihaću Merima Тоrоmаnоvić, uspješno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Оptimizаciја rаdа pilоt bilјnоg urеđаја ...

Poziv za prijave na Program podrške za mlade istraživače „Istraživački inkubator“
Poziv za prijave na Program podrške za mlade istraživače ...

CREDI objavljuje poziv za prijavu mladih istraživača za Program podrške „Istraživački inkubator“. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih ...

Javna odbrana Projekta doktorske disertacije kandidata Ermina Bajramovića
Javna odbrana Projekta doktorske disertacije kandidata ...

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u petak 12. novembra 2021. godine u 14h, u amfiteatru Tehničkog fakulteta (Ulica Irfana Ljubijankića bb, Bihać), održaće se javna odbrana Projekta doktorske disertacije kandidata Ermina Bajramovića, dipl.ing.maš. ...

Mobilnost na Univerzitetu Çukurova za studente i osoblje
Mobilnost na Univerzitetu Çukurova za studente i osoblje

U okviru Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje mobilnosti studenata i osoblja za ljetni semestar akademske 2021/2022. godine na Univerzitetu Ҫukurova (Adana, Turska). U skladu sa potpisanim ugovorom, dostupne su sljedeće studijske oblast: poljoprivreda, ...

Svečano potpisivanje memoranduma o saradnji univerziteta
Svečano potpisivanje memoranduma o saradnji univerziteta

U Sarajevu je u srijedu 6. oktobra, uz pokroviteljstvo Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, održana ceremonija svečanog potpisivanja memoranduma o saradnji sedamnaest univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Matthew ...

Održana 13. međunarodna naučna konferencija o proizvodnom inženjerstvu Razvoj i modernizacija proizvodnje
Održana 13. međunarodna naučna konferencija o proizvodnom ...

Od 29. septembra do 1. oktobra u Sarajevu je održana trinaesta po redu međunarodna naučna konferencija o proizvodnom mašinstvu Razvoj i modernizacija proizvodnje (RIM 2021) u organizaciji Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Tematski, obuhvatila je područja mašinskog ...

Konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka
Konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine raspisuje Konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Detalji ...

Produženje roka Internog konkursa na Univerzitetu u Bihaću
Produženje roka Internog konkursa na Univerzitetu u Bihaću

Nakon objavljenog Internog konkursa za sačinjavanje prijedloga članova savjeta za nauku Univerziteta u Bihaću 15.9.2021. godine, Univerzitet u Bihaću produžio je rok za pomenuti Konkurs do 7.10.2021. godine. Detalji su dostupni u zasebnom pdf-dokumentu. Povezane vijesti Interni ...

Akademski kalendar za 2021/2022. godinu
Akademski kalendar za 2021/2022. godinu

Detaljan akademski kalendar za 2021/2022. godinu dostupan je u zasebnom pdf-dokumentu.

Mobilnost na Univerzitetu Nova de Lisboa za studente, nastavno i nenastavno osoblje
Mobilnost na Univerzitetu Nova de Lisboa za studente, ...

U okviru Erasmus+ ICM programa razmjene, otvoren je poziv za prijavu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja za stipendiranje boravka tokom ljetnog semestra 2021/2022. godine ili zimskog semestra 2022/2023. godine na Fakultetu društvenih i humanističkih nauka Univerziteta Nove ...

Poziv za mobilnost studenata Univerziteta u Bihaću
Poziv za mobilnost studenata Univerziteta u Bihaću

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je Konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskim univerzitetima u sklopu konzorcija "Marenostrum" u kojeme kao partneri sudjeluju Univerzitet u Algarveu, Univerzitet Nova Lisboa, Univerzitet u Evori i Univerzitet u Portu). Period ...

Stipendija Ruske Federacije za akademsku 2022/2023. godinu
Stipendija Ruske Federacije za akademsku 2022/2023. godinu

Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini informira da je otvoren Poziv za dodjelu državnih stipendija Ruske Federacije za građane Bosne i Hercegovine koji žele studirati na ruskim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2022/23. godini. Detaljne inforrnacije ...

Interni konkurs na Univerzitetu u Bihaću
Interni konkurs na Univerzitetu u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisao je Interni konkurs za sačinjavanje liste za imenovanje člana Savjeta za nauku Unsko-sanskog kantona. Na Konkurs je mogu prijaviti svi nastavnici u punom radnom odnosu i izborima docent, vanredni profesor i redovni prefesor. Više detalja o samom Konkursu ...

Webinar o usavršavanju u visokom obrazovanju
Webinar o usavršavanju u visokom obrazovanju

Komisija za izradu okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na nivou Bosne i Hercegovine koju je imenovala Rektorska konferencija Bosne i Hercegovina, 23. septembra 2021. godine organizuje webinar pod nazivom “Dobrobit pojedinca u obrazovanju i nauci: ...

Nagrada Simon Wiesenthal
Nagrada Simon Wiesenthal

Nacionalni fond Republike Austrije raspisao je dodjelu nagrade pod nazivom „Simon Wiesenthal“, koja se u znak sjećanja na arhitektu, publicistu, pisca i borca protiv ravnodušnosti spram zločina nacionalsocijalizma Simona Wiesenthala. Nagrada se dodjeljuje godišnje ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca na poslovima radnog mjesta „Tehnički sekretar dekanata“ na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Detalji ...

Naučno takmičenje KANS
Naučno takmičenje KANS

Naučno takmičenje KANS namijenjeno mladoj eliti cijelog svijeta, produžilo je rok za dostavu projektnih prijedloga do 21. oktobra 2021. godine. Nagrada će biti dodijeljena za šest projekata i podrazumijeva KANS medalju, zlatnu značku, stipendiju u iznosu 2000 $, te posebnu ...

Stipendije za doktorske, postdoktorske i istraživačke projekte u Švicarskoj
Stipendije za doktorske, postdoktorske i istraživačke ...

Vlada Švicarske Konfederacije putem Komisije za dodjelu stipendija stranim studentima (ESKAS) objavljuje konkurs za stipendije (Swiss Government Excellence Scholarship) za akademsku 2022/2023 godinu. Stipendije su namijenjene za doktorske, postdoktorske studije i istraživačke ...

Drugi prijavni rok za upis studenata na Univerzitet u Bihaću
Drugi prijavni rok za upis studenata na Univerzitet ...

U toku je drugi prijavni rok za upis studenata na Univerzitet u Bihaću. Otvoren je 19.7. i traje do 24.9.2021. godine. Prilika je to za potencijalne kandidate i kandidatkinje da osiguraju svoje studijsko mjesto na jednom od brojnih studijskih programa Univerziteta u Bihaću. Više informacija ...

Tekstilni odsjek UNBI na izložbi Hatinac. Iza struktura
Tekstilni odsjek UNBI na izložbi Hatinac. Iza struktura

Na izložbi Hatinac. Iza struktura a koja je otvorena u subotu 24.7.2021. godine u Centru za savremenu kulturu KRAK u Bihaću, sudjelovali su studentice i nastavnica Tekstilnog odsjeka (Tehnički fakultet) Univerziteta u Bihaću. Tačnije, radi se o doc. mr. Dejli Ramić koja je zajedno sa ...

Drugi ponovljeni konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika
Drugi ponovljeni konkurs za izbor u zvanja i angažman ...

Univerzitet u Bihaću raspisuje Drugi ponovljeni konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini kao i izbor u zvanja nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji Konkursa ...

Studiranje u Arapskoj Republici Egipat
Studiranje u Arapskoj Republici Egipat

Ministarstvo visokog obrazovanja i naučnog istraživanja Arapske Republike Egipat, pokrenulo je incijativu "Studiraj u Egiptu" za strane studente u akademskoj godini 2021/22. Detalji inicijative dostupni su na zvaničnoj web-stranici.

Stipendije Vlade Malezije
Stipendije Vlade Malezije

Vlada Malezije ponudila je stipendije za master studije izrazličitih oblasti na univerzitetima u Maleziji. Stipendije se dodjeljuju u okviru MTCP programa, malezijskog programa za tehničku saradnju, čiji su osnovni ciljevi podijela iskustava sa drugim zemljama u razvoju, jačanje ...

Objavljena knjiga
Objavljena knjiga "Imanski odgoj" Hakije Kanurića

Ovih dana Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je knjigu "Imanski odgoj" profesora islamskog prava dr. sc. Hakije Kanurića. Posljednjih godina se prof. Kanurić posebno profilirao u oblasti islamskog odgoja, o čemu svjedoče brojni objavljeni naučni ...

Webinar o usavršavanju u visokom obrazovanju
Webinar o usavršavanju u visokom obrazovanju

Komisija za izradu okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na nivou Bosne i Hercegovine koju je imenovala Rektorska konferencija Bosne i Hercegovina, 23. septembra 2021. godine organizuje webinar pod nazivom “Dobrobit pojedinca u obrazovanju i nauci: ...

Bajram mubarek olsun
Bajram mubarek olsun

Rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Fadil Islamović sa svojim saradnicima i saradnicama, želi svim nastavnicima, nenastavnom osoblju te studentima i studenticama koje slave, blagoslovljene i radosne bajramske praznike. Bajram mubarek olsun.

Sporazum Tehničkog fakulteta UNBI i firme Texulting iz Chemnitza
Sporazum Tehničkog fakulteta UNBI i firme Texulting ...

U četvrtak 8. jula 2021. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dekan Tehničkog fakulteta dr. sc. Atif Hodžić, potpisao je sporazum o saradnji sa Markusom Michaelom, direktorom konsultantske firme Texulting iz Chemnitza u Njemačkoj. Texulting GmbH je osnovana 2016. ...

Konkurs Univerziteta u Bihaću
Konkurs Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom ...

Obavijest testiranju na Tehničkom fakultetu UNBI
Obavijest testiranju na Tehničkom fakultetu UNBI

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Nastavnik u zvanju vanredni profesor na predmetima Njemački jezik i Stručni njemački jezik sa punim radnim vremenom na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, poziva kandidate_kinje na pismeni ispit ...

Zbornik radova IPF-a indeksiran u novim naučnim bazama
Zbornik radova IPF-a indeksiran u novim naučnim bazama

Ovih dana je Zborniku radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, pored e-biblioteke CEEOL, odobreno članstvo u naučnim bazama Crossref i Europub. Rezultat je to konktinuiranog zalaganja urednika Zbornika dr. sc. Hakije Kanurića ...

Izložba Kombiteks: prostor i vrijeme
Izložba Kombiteks: prostor i vrijeme

U četvrtak 17. juna 2021. godine u Centru za savremenu kulturu KRAK u Bihaću, otvorena je izložba Kombiteks: prostor i vrijeme. Autorica izložbe je mr. sc. Jasna Pašić, saradnica na Tekstilnom odsjeku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Izložba rasvjetljava važnost ...

Mobilnost u 2021/2022. godini na Univerzitetu u Mariboru
Mobilnost u 2021/2022. godini na Univerzitetu u Mariboru

Otvoren je poziv za Erasmus+ ICM mobilnost za akademsku godinu 2021/2021. na Univerzitetu u Mariboru. Poziv se odnosi na program stipendiranja mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa Univerziteta u Bihaću, kao i akademskog i administrativnog osoblja. Moguća  je prijava ...

Informativni štand Univerziteta u Bihaću u centru grada
Informativni štand Univerziteta u Bihaću u centru grada

Univerzitet u Bihaću odlučio se izaći na ulice grada Bihaća i stupiti u nešto neposredniju komunikaciju sa građanima i građankama. Cilj je ostvariti nešto neposredniji kontakt i komunicirati o dinamici univerzitetskog života i povezanosti grada i Univerziteta. Planirano ...

Novi video Univerziteta u Bihaću
Novi video Univerziteta u Bihaću

U četvrtak 17. juna 2021. godine na You Tube kanalu Tekstilnog odsjeka Tehničkog fakulteta UNBI, objavljen je novi informativni video u produkciji Univerziteta u Bihaću. Video traje nepunih sedam minuta i na informativan način priča svojevrsnu priču o Univerzitetu, njegovim fakultetima, studijskim ...

Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću
Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata_ica u prvu godinu Prvog, Drugog i Trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini. Konkurs traje od 21. juna do 16. jula 2021. (prvi prijavni rok) i ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme nastavnika u zvanju vanredni profesor na predmetu Njemački jezik i Stručni njemački jezik na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni ...

Predstavnici Bošnjačkog instituta iz Sarajeva u posjeti Rektoru Univerziteta u Bihaću
Predstavnici Bošnjačkog instituta iz Sarajeva u posjeti ...

Rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. Fadil Islamović, je u petak 4. juna 2021. godine upriličio prijem delegacije Bošnjačkog Instituta iz Sarajeva koja je predvođena direktorom Instituta prof. dr. Farisom Gavrankapetanovićem. Bila je to još jedna prilika da se Rektor ...

Promocija zbornika “Adil Zulfikarpašić i liberalne političke inicijative”
Promocija zbornika “Adil Zulfikarpašić i liberalne ...

Bošnjački institut Adil Zulfikarpašić iz Sarajeva ove godine obilježava stotinu godina od rođenja Adila Zulfikarpašića i dvadeset godina rada i djelovanja Bošnjačkog instituta – fondacije koja nosi njegovo ime. Adil Zulfikarpašić bio je vakif, ...

#startupuj – prijavi svoju biznis ideju!
#startupuj – prijavi svoju biznis ideju!

Startup studio Bihać i Grad Bihać otvaraju nove prilike za mlade u Unsko-sanskom kantonu kroz takmičenje #startupuj – prijavi svoju biznis ideju!. Takmičenje je nova prilika za mlade sa područja Unsko-sanskog kantona koji se žele baviti preduzetništvom, ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci na poslovima radnog mjesta "Sekretar fakulteta" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Detalji ...

Okrugli stol „Istraživanje mogućnosti bioremedijacije površina devastiranih industrijskim otpadom
Okrugli stol „Istraživanje mogućnosti bioremedijacije ...

U povodu Svjetskog dana zaštite okoliša koji se obilježava 5. juna, na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću je u petak 28. maja 2021. godine održan okrugli sto pod nazivom „Istraživanje mogućnosti bioremedijacije površina devastiranih ...

Skup Adil Zulfikarpašić u kulturno-historijskom i političkom kontekstu Bosne i Hercegovine
Skup Adil Zulfikarpašić u kulturno-historijskom i ...

Povodom obilježavanja stogodišnjice rođenja Adila Zulfikarpašića (1921-2021) i dvadeset godina rada i djelovanja Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića u Sarajevu (2001-2021), u amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, ...

Dr. sci Ratko Knežević na Tehničkom univerzitetu u Sofiji u Bugarskoj
Dr. sci Ratko Knežević na Tehničkom univerzitetu ...

U sklopu Erasmus+ projekta a obraćajući se studentima postdiplomskog studija iz Albanije i Kosova na Tehničkom univerzitetu u Sofiji u Bugarskoj, uposlenik na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, dr. sci Ratko Knežević održao je predavanje na temu "Write ...

Prof. dr. Bahrudin Hrnjica gostuje na Univerzitetu Bilim Antalija u Turskoj
Prof. dr. Bahrudin Hrnjica gostuje na Univerzitetu ...

U sklopu ERASMUS+ programa mobilnosti i razmjene nastavnog osoblja između Univerziteta u Bihaću i Univerziteta Bilim Antalija, prof. dr. Bahrudin Hrnjica će 26., 27. maja i 2. juna ove godine održati predavanja na nekoliko tema iz područja modeliranja, mašinskog i dubokog ...

Dunavska nagrada za mlade naučnike 2021
Dunavska nagrada za mlade naučnike 2021

Dunavsku nagradu za mlade naučnike Danubius Young Scientist Award 2021 dodjeljuje Federalno ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje Austrije zajedno sa Institutom za dunavsku regiju i Centralnu Evropu sa ciljem da oda priznanje naučnicima za izvanredne rezultate ...

Monitoring projekta Erasmus+ CBHE – MSc Sustainable Food Production Systems / STEPS
Monitoring projekta Erasmus+ CBHE – MSc Sustainable ...

U svrhu kontinuiranog praćenja projekata iz programa Erasmus+, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Evropske komisije  (EACEA) provodi sveobuhvatnu politiku praćenja na terenu. U tom kontekstu, Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini ...

Stipendiranje razmjene studenata na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj
Stipendiranje razmjene studenata na Silesian tehnološkom ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnost) otvoren je Poziv za prijavu za stipendiranje studenata, nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj za akademsku godinu 2021/2022. Sve prijave se ...

Promocija knjige doc. dr. Kenana Mahmutovića i sudjelovanje na IMR 2021
Promocija knjige doc. dr. Kenana Mahmutovića i sudjelovanje ...

U periodu od 13. do 15. maja 2021. godine, u Opatiji je održana međunarodna naučna konferencija Interdisciplinary Management Research XVII. IMR se održava sedamnaestu godinu zaredom, kao rezultat saradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izboru naučno-nastavna zvanja: 1) Ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika - docenta za područje Interdisciplinarne humanističke nauke, grana: Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti, ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Ponovni konkurs za angažman saradnika u zvanju asistenta / višeg asistenta na predmet Međunarodno javno pravo (1 izvršilac) i saradnika u zvanju asistenta / višeg asistenta na ...

Bajram mubarek olsun
Bajram mubarek olsun

Povodom Bajrama svim uposlenicima i studentima islamske vjeroispovijesti, u svoje i ime menadžmenta Univerziteta u Bihaću upućujem iskrene čestitke sa željom da se praznični dani dočekaju u zdravlju i sreći, u blizini porodice i prijatelja. Neka dani Ramazana budu ...

Zbornik radova konferencije RIM 2021 indeksiran u vodećim svjetskim naučnim bazama Web of Science i Scopus
Zbornik radova konferencije RIM 2021 indeksiran u vodećim ...

Ovogodišnje posebno izdanje zbornika radova sa 13. međunarodne konferencije o proizvodnom inženjerstvu Razvoj i modernizacija proizvodnje (RIM 2021) će biti objavljeno u britanskoj izdavačkoj kući IOP Publishing u okviru konferencijske serije Materials Science ...

Novi blog tekst nastavnice EFBI Elvire Ćatić Kajtazović
Novi blog tekst nastavnice EFBI Elvire Ćatić Kajtazović

Nakon što je okončana četvrta po redu Sedmica turizma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, mentorica toga projekta dr. sc. Elvira Ćatić Kajtazović napisala je za UNBI.BA novi blog tekst koji je dostupan na sljedećem linku.

Stipendije Republike Slovačke za akademsku godinu 2021/2022.
Stipendije Republike Slovačke za akademsku godinu ...

Vlada Republike Slovačke bjavila poziv za dodjelu stipendija za cjelokupan studij za akademsku godinu 2021/2022. Rok za podnošenje aplikacija je 30. maj 2021. godine, a apliciranje se vrši putem internet stranice www.vladnestipendia.sk, na kojoj su dostupne ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za ponovni izbor u zvanje nastavnik — ponovni izbor u zvanje docenta, za užu naučnu oblast Računovodstvo (1 izvršilac) i nastavnik – ponovni izbor u ...

Stipendiranje razmjene studenata i osoblja na Univerzitetu Eskişehir Osmangazi
Stipendiranje razmjene studenata i osoblja na Univerzitetu ...

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću, kao i nastavnog/administrativnog osoblja tokom zimskog/ljetnog semestra 2021/2022. godine na Univerzitetu Eskişehir Osmangazi u Turskoj. Oblast unutar ...

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini
Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih ...

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je raspisalo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini. Konkurs je objavljen 26.4.2021. i ostaje otvoren do do 21.5.2021. godine. ...

Христос Васкресе
Христос Васкресе

Menadžment Univerziteta u Bihaću čestita svim svojim studentima i studenticama, kao i radnicima i radnicama sretan Vaskrs, tradicionalno Христос Васкресе.

Čestitka povodom 1. maja
Čestitka povodom 1. maja

Menadžment Univerziteta u Bihaću čestita Međunarodni praznik rada, 1. maj. Međunarodni praznik rada ove godine se obilježava u posebnim okolnostima pandemije Koronavirusa, što se odražava na pad životnog standarda, nezaposlenost i krizu koja se očituje u svim segmentima ...

Gostujuća predavanja prof. dr. Amre Šabić El-Rayess
Gostujuća predavanja prof. dr. Amre Šabić El-Rayess

U toku maja 2021. godine studenti i osoblje Univerziteta u Bihaću imaju priliku prisustvovati ciklusu online predavanja Bišćanke sa adresom u Sjedinjenim Američkim Državama, autorice knjige The Cat I Never Named i profesorice Univerziteta Columbia u New Yorku prof. ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje docenta (napredovanje) za užu naučnu oblast Industrijska i okolišna biotehnologija na predmetu Rizici u radnim procesima (1 izvršilac). ...

Četvrta Sedmica turizma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću
Četvrta Sedmica turizma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta ...

Ove sedmice se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću održava četvrta Sedmica turizma, koju u potpunosti pripremaju studenti 1. godine studija. Mentorica projekta je doc. dr. Elvira Ćatić Kajtazović, a plan je obraditi četiri tematske jedinice u formi ...

Dan planete Zemlje na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću
Dan planete Zemlje na Biotehničkom fakultetu Univerziteta ...

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću obilježio je ovogodišnji Dan planete Zemlje (22. april) sadnjom deset stabala ornamentalne japanske trešnje. Ovogodišnja tema "Obnovimo našu Zemlju" (Restore Our Earth) ima za cilj da skrene pozornost ...

Stipendije za razmjenu studenata i nastavnika na Univerzitetu Montpellier
Stipendije za razmjenu studenata i nastavnika na Univerzitetu ...

Otvoren je poziv za prijavu stipendiranja razmjene studenata i nastavnika na Univerzitetu Montpellier u Francuskoj u sklopu Erasmus+ ICM programa. Poziv je usmjeren na mobilnost studenata prvog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću, kao i nastavnog osboblja tokom zimskog/ljetnog semestra ...

Pedagoški fakultet u Jerusalema Dance Challenge
Pedagoški fakultet u Jerusalema Dance Challenge

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću sudjelovao je u globalnom Jerusalema Dance Challenge. U petominutnom videu objavljenom u aprilu 2021. godine, studenti i zaposleni Pedagoškog fakulteta pokazali su svoje koreografske sposobnosti kreirajući jedinstven i motivirajući video. ...

Posjeta predstavnika Univerziteta Eskişehir Osmangazi Univerzitetu u Bihaću
Posjeta predstavnika Univerziteta Eskişehir Osmangazi ...

Dana 21.4.2021. godine, Univerzitet u Bihaću posjetio je voditelj Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta Eskişehir Osmangazi doc.dr. Mahmut Sami İşlek. Dr. İşleka ugostile su prorektorica Univerziteta u Bihaću prof. dr. Amela Čolić i stručna savjetnica za ...

Razmjena studenata na Univerzitetu Antalya Bilim
Razmjena studenata na Univerzitetu Antalya Bilim

Otvoren je poziv za prijavu stipendiranja razmjene studenata na Univerzitetu Antalya Bilim u Turskoj unutar Erasmus+ ICM programa. Dodjeljuju se 2 stipendije za zimski semestar akademske 2021/2022. godine iz oblasti mašinstva i građevinarstva. Više informacija ...

Novi broj časopisa
Novi broj časopisa "Poruka" studenata Islamskog pedagoškog ...

U martu 2021. godine objavljen je peti po redu broj studentskog časopisa „Poruka“. Radi se o najobimnijem projektu Asocijacije studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću kojega osmišljava i uređuje grupa studenta Islamske vjeronauke ...

Kamp za mlade u Antaliji u okviru projekta Procesa saradnje u Jugoističnoj Evropi (SEECP)
Kamp za mlade u Antaliji u okviru projekta Procesa ...

U okviru predsjedavanja Turske Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Ministarstvo za sport i mlade Republike Turske organizira međunarodni kamp za mlade u Antaliji u junu 2021. godine. Boravak u kampu će biti organiziran u dva termina, i to od 7. do 12. juna za 50 mladića ...

Stipendije za studij ili istraživanje u Slovačkoj tokom 2021/2022. akademske godine
Stipendije za studij ili istraživanje u Slovačkoj ...

Slovačka akademsko-informatička agencija (SAIA) i Ministarstvo obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta u okviru nacionalnog programa stipendiranja Republike Slovačke, objavljuje poziv za dodjelu stipendija za studij, istraživanje i boravak u Slovačkoj tokom akademske 2021/2021. godine. Nacionalni ...

Četiri stipendije za studij u Indiji u 2021/2022. akademskoj godini
Četiri stipendije za studij u Indiji u 2021/2022. ...

Vijeće za kulturnu saradnju Indije (ICCR) omogućilo je studentima iz Bosne i Hercegovine četiri stipendlje za akademsku 2021/2022. godinu. Stipendije se odnose na sve cikluse studija a studenti koji se žele prijaviti za studiranje na dodiplomskom studiju trebaju biti ...

Digitalni marketing doc. dr. Kenana Mahmutovića
Digitalni marketing doc. dr. Kenana Mahmutovića

U februaru ove godine u izdanju Univerziteta u Bihaću, objavljen je univerzitetski udžbenik Digitalni marketing: strategije, alati i taktike, nastavnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću doc. dr. Kenana Mahmutovića. Svojim sadržajem i metodološkom strukturom, ...

Stipendiranje razmjene studenata na Univerzitetu Poitiers u Francuskoj
Stipendiranje razmjene studenata na Univerzitetu Poitiers ...

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću tokom ljetnog semestra 2021/2022. godine na Univerzitetu Poitiers u Francuskoj (januar-maj 2022.) u sklopu Erasmus+ ICM programa. Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su zastupljene ...

Stipendije za razmjenu studenata i nastavnika na Univerzitet Lleida u Španiji
Stipendije za razmjenu studenata i nastavnika na Univerzitet ...

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću u zimskom i ljetnom semestru akademske 2021/2022. godine na Univerzitetu Lleida u Španiji iz oblasti računarstva, mašinstva, građevinarstva, sporta, ...

Stipendirane razmjene studenata i osoblja Univerziteta u Bihaću sa Univerzitetom Muş Alparslan u Turskoj
Stipendirane razmjene studenata i osoblja Univerziteta ...

Otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje razmjene studenata, osoblja i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću sa Univerzitetom Muş Alparslan u Turskoj unutar Erasmus+ ICM programa za zimski i ljetni semestar akademske godine 2021/2022. Studijske oblasti unutar ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-vanredni profesor (napredovanje) na Užu naučnu oblast Mehanika (2  izvršioca); ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-vanredni ...

Stipendranje razmjene studenata na Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu
Stipendranje razmjene studenata na Vyatus Magnus univerzitetu ...

Otvoren Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata sva tri ciklusa studija (zimski semestar 2021/2022. godina) na Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu, Litvanija u okviru Erasmus+ ICM programa. Studijske oblasti  unutar kojih je moguća razmjena su zastupljene ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehničk fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na Širu oblast (Područje): Inženjerstvo i tehnologija; Polje: Hemijsko inženjerstvo; Uža oblast ...

Stipendiranje razmjene studenata na Tehničkom univerzitetu u Sofiji
Stipendiranje razmjene studenata na Tehničkom univerzitetu ...

Otvoren je Poziv za prijavu za stipendiranje razmjene studenata Univerziteta u Bihaću i mobilnost na Tehničkom univerzitetu u Sofiji (Bugarska) unutar Erasmus+ ICM programa tokom semestra 2021/2022. Studijske oblasti unutar kojih je moguća prijava su informacijske i komunikacijske ...

Sretan Uskrs
Sretan Uskrs

Menadžment Univerziteta u Bihaću svojim radnicima i studentima ali i svim građanima i građankama koji slave, želi blagoslovljen i sretan uskršnji blagdan.

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u nastavničko zvanje vanrednog profesora (napredovanje), za užu naučnu oblast Marketing (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbore / ponovne izbore u zvanja. Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na Širu oblast (Područje): Prirodne nauke; Polje: Biološke nauke; Uža ...

Međunarodna konferencija RIM 2021 objavila prvi poziv
Međunarodna konferencija RIM 2021 objavila prvi poziv

Najstarija i najveća međunarodna konferencija u organizaciji Univerziteta u Bihaću, RIM, objavila je prvi poziv za svoju ovogodišnju iteraciju RIM 2021. Radi se o 13. konferenciji po redu sa fokusom na proizvodno inženjerstvo. U tu svrhu Organizacioni odbor konferencije pokrenuo ...

Poništenje Konkursa Univerziteta u Bihaću
Poništenje Konkursa Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću poništava dio Javnog konkursa za angažman i izbor nastavnika i saradnika u akademskoj 2020/2021. godini za izbor u zvanje saradnika-viši asistent za užu naučnu oblast Konstrukcije proizvoda od drveta na Tehničkom fakultetu koji ...

Dr. sc. Dijana Sulejmanović u Journal of Cross-Cultural Psychology
Dr. sc. Dijana Sulejmanović u Journal of Cross-Cultural ...

Saradnica Univerziteta u Bihaću dr. sc. Dijana Sulejmanović prije nekoliko dana objavila je rad u jednom od najznačajnijih časopisa na području psihologije Journal of Cross-Cultural Psychology. O važnosti objavljivanja rada u ovom časopisu najbolje govori podatak da je indeksiran u više ...

Aleksandar Beronja 2021-2021
Aleksandar Beronja 2021-2021

Kolektiv i studenti Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću sa velikom tugom primili su vijest o preranoj smrti mladoga kolege prve godine na Mašinskom odsjeku Aleksandra Beronje. Iskreno suosjećanje sa porodicom Beronja u trenutcima njihovog nenadoknadivog gubitka zasigurno ne ...

Posjeta predstavnika Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini Univerzitetu u Bihaću
Posjeta predstavnika Delegacije Evropske Unije u Bosni ...

Predstavnice Ureda za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, Alma Bosnić i Džalila Muharemagić, ugostile su u srijedu, 10. marta 2021. godine predstavnike Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Stefana Donatija i Milenka Buzadžiju. ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – vanredni profesor (napredovanje) na naučnu oblast Građansko pravo (1 izvršilac); za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent na ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje viši asistent (napredovanje) u akademskoj 2020/2021. godini na užu naučna oblast Ekonomika i organizacija (1 izvršilac). Detalji Konkursa su u pdf-dokumentu.

BEST Mostar otvorio prijave za HackAtHome!
BEST Mostar otvorio prijave za HackAtHome!

Studentska organizacija BEST Mostar organizuje HackAtHome, takmičenje za srednjoškolce završnih razreda i studente sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Takmičenje će se održati putem Zoom platforme od 19. do 27.3.2021. godine. Kako bi podstakli kreativno ...

Stipendija za postdoktorski studij u Poljskoj
Stipendija za postdoktorski studij u Poljskoj

Poljska Akademija nauka i umjetnosti i Međunarodni institut ma molekularnu i biologiju ćelija u Varšavi, objavili su Poziv za dodjelu dvogodišnjih postdoktorskih stipendija po programu PASIFIC. Program je financiran od strane EU-a, a glavni cilj je da okupi 50 ...

Info dan o Erasmus+ projektu TACEESM
Info dan o Erasmus+ projektu TACEESM

U četvrtak, 11. marta s početkom u 11h u prostorijama Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću (Irfana Ljubijankića bb) održaće se info dan u cilju upoznavanja javnosti i interesne populacije sa detaljima i ciljevima Erasmus+ TACEESM projekta. Info dan namijenjen je za nastavnike ...

Sretan 8. mart
Sretan 8. mart

Svim ženama u Bosni i Hercegovini, a posebno uposlenicama Univerziteta u Bihaću čestitam Međunarodni dan žena. Na taj dan brojne zemlje svijeta slave ekonomsku, političku i društvenu ravnopravnost boreći se za elementarne vrijednosti savremene civilizacije. Snaga i hrabrost ...

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine na Islamskom pedagoškom ...

Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine magistrica pravnih nauka Anita Ramulić Mujkić, sekretar Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, održala je historijski čas. Ovom zanimljivom i poučnom predavanju prisustvovali su građani Bihaća, kao i mr. sc. ...

Blog tekst predsjednika Unije studenata UNBI Adnana Kovačevića
Blog tekst predsjednika Unije studenata UNBI Adnana ...

Novi blog za web-stranicu Univerziteta u Bihaću pisao je predsjednik Unije studenata Univerziteta u Bihaću Adnan Kovačević. Zanimalo nas je postoji li uopće na Univerzitetu Unija studenata i koje su njene aktivnosti? Vjerujući da su studenti sukreatori Univerziteta, zanimalo nas je kakvi ...

Čestitka povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine
Čestitka povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, jednog od najvažnijih datuma u njenoj višestoljetnoj historiji, svim studentima, zaposlenicima, ali i svim građanima Bosne i Hercegovine, rukovodstvo Univerziteta u Bihaću upućuje najiskrenije čestitke sa željom ...

CMEPIUS stipendija Republike Slovenije za akademsku godinu 2021/2022.
CMEPIUS stipendija Republike Slovenije za akademsku ...

Centar za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS) nudi 18 stipendija za državljanje Bosne i Hercegovine u akademskoj 2021/2022. godini. Radi se o kratkoročnom boravku od 3 do 10 mjeseci. Zainteresirani studenti Univerziteta u Bihaću ...

Konkurs Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta ...

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnik-viši asistent (napredovanje) i to za naučnu oblast Islamsko vjerovanje i komparativne religije (1 izvršilac) i  Tehnike pisanja naučnog ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja; nastavnika – redovnog profesora na užoj naučnoj oblasti Socijalne biomedicinske znanosti, redovni profesor (1 izvršilac); saradnika – ...

Objavljen novi Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Objavljen novi Zbornik radova Islamskog pedagoškog ...

Objavljen je novi broj godišnje publikacije Islamskog pedagoškog fakulteta Univerzitetu u Bihaću. Radi se o Zborniku XII kojega je uredio je dr. sc. Hakija Kanurić, a publikacija sadržava 18 autorskih i koautorskih radova uposlenika i saradnika IPF-a. Kroz sekcije islamistike, ...

Prof. dr. Dženana Gačo dobitnica Plakete Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Dženana Gačo dobitnica Plakete Rektorske ...

Dana 8. februara 2021. godine, povodom Dana Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine na Univerzitetu u Zenici održana je radna i svečana sjednica. Tokom radnog dijela rektori su analizirali te razmijenili informacije o odvijanju nastave u uslovima pandemije koronavirusa, i pokušali ...

Besplatan online kurs francuskog jezika za osoblje i studente Univerziteta u Bihaću
Besplatan online kurs francuskog jezika za osoblje ...

Zahvaljujući Ambasadi Francuske i Francuskom institutu u Bosni i Hercegovini, studentima i osoblju Univerziteta u Bihaću biće ponuđen besplatan online kurs francuskog jezika. Kurs počinje u martu 2021. godine a zainteresirani kandidati trebaju da do kraja februara 2021. godine ...

Posjeta Atašea za saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini Univerzitetu u Bihaću
Posjeta Atašea za saradnju Ambasade Francuske u Bosni ...

U oktobru 2020. godine Ured za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću posjetio je ataše za saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini Sylvain Rigolleto. Njegovi domaćini bili su prorektorica prof. dr. Amela Čolić, Alma Bosnić ...

Ispravka teksta u Konkursu Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Ispravka teksta u Konkursu Tehničkog fakulteta Univerziteta ...

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću donosi ispravku u Javnom konkursu objavljenom 10. februara 2021. godine. Detalji su u pdf-dokumentu.

Stipendija za studiranje na visokoškolskim ustanovama Ruske Federacije za 2021/22. godinu
Stipendija za studiranje na visokoškolskim ustanovama ...

Ruska Federacija dodjeljuje državne stipendije za studiranje na visokoškolskim ustanovama za 2021/22. godinu. Detaljne informacije o stipendijama moguće je naći na web-stranici Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, i to u odjeljku „obrazovanje ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika-asistent na užu naučnu oblast Odjevne tehnologije (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Otvoreni poziv za Erasmus+ ICM mobilnost na Universidade Nova de Lisboa
Otvoreni poziv za Erasmus+ ICM mobilnost na Universidade ...

U okviru Erasmus+ ICM programa razmjene, otvoren je poziv za prijavu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja za stipendiranje boravka na Fakultetu društvenih i humanističkih nauke Universidade Nova de Lisboa (Nova FCHS). Sve mobilnosti se moraju realizirati do 31.7.2023. godine. Više ...

Usvojena politika otvorenog pristupa istraživačkoj infrastrukturi Univerziteta u Bihaću
Usvojena politika otvorenog pristupa istraživačkoj ...

Na inicijativu Ureda za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Bihaću, Senat univerziteta je u petak, 29. januara 2021. godine usvojio Politiku otvorenog pristupa istraživačkoj infrastrukturi kojom se u prvom redu reguliše pitanje korištenja ...

Stipendija za dodiplomski i postdiplomski studij na brunejskim univerzitetima za akademsku 2021/2022. godinu
Stipendija za dodiplomski i postdiplomski studij na ...

Vlada Bruneja Darussalama nudi stipendije za dodiplomski i postdiplomski studij na brunejskim univerzitetima za akademsku 2021/2022. godinu za strane studente. Stipendije se dodjeljuju za studij na Univerzitetu Bruneji Darussalam (UBD), Univerzitetu Islam Sultan Sharif Ali ...

Poziv na testiranje za prijem u radni odnos na Fakultetu zdravstvenih studija
Poziv na testiranje za prijem u radni odnos na Fakultetu ...

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos na mjesto sekretara Fakulteta zdravstvenih studija, poziva na testiranje prijavljenih kanidata. Testiranje će se održati u biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija 12. februara 2021. godine u 10h. Detalji ...

Poziv na testiranje za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu
Poziv na testiranje za prijem u radni odnos na Pedagoškom ...

Komisija Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću poziva na održavanje pismenog ispita za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistent / viši asistent za područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grane Savremeni engleski ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta na naučnom području prirodne nauke, polje Računarstvo i informatičke nauke, grane Računarstvo i Opća informatika i metodika nastave informatike ...

Ponovni konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Ponovni konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Ponovni konkurs za angažman saradnika u izvođenju vježbi na Prvom ciklusu studija u akademskoj 2020/2021. godini na predmetima Poslovna statika i Statika za ekonomiste. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

6. EURIE euroazijski samit visokog obrazovanja
6. EURIE euroazijski samit visokog obrazovanja

Šesti po redu EURIE euroazijski samit visokog obrazovanja održaće se u periodu od 3. do 5. marta 2021. godine, te će na jednom mjestu okupiti odabrane svjetske univerzitete, akademske radnike i istaknute predstavnike visokog obrazovanja. Zbog pandemije, samit će se održati online. ...

Poziv za prijave na zajednički master program iz geokonzervacije
...

Univerzitet Minhoa u Portugalu otvorio je Javni poziv za prijavu na zajednički master program u sklopu Pangea Erasmus Mundus programa za akademske godine 2021/2023. Odabrani stipendisti biće nagrađeni novčanom potporom koja uključuje troškove participacije, putne troškove ...

Poziv za prijave učešća na međunarodnoj konferenciji The Migration Conference 2021
Poziv za prijave učešća na međunarodnoj konferenciji ...

Organizacioni odbor međunarodne konferencije The Migration Conference 2021 objavio je poziv za prijave radova. Rok za prijavu je 26. februara 2021. godine. Konferencija je organizirana u tematskim tokovima paralelnih sesija usredotočenih na migracije, migrantsku populaciju, dijasporu, ...

Vanredna profesorica mr. Anita Ibukić dobitnica umjetničke nagrade ULUPUBiH-a
Vanredna profesorica mr. Anita Ibukić dobitnica umjetničke ...

U četvrtak 28. januara 2021. godine u prostorijama gradske galerije Collegium Artisticum u Sarajevu, Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Bosne i Hercegovine (ULUPUBiH) je u okviru izložbe održane u Collegiumu Artisticumu za 2020. godinu dodijelio ukupno šest ...

Poništenje Konkursa Univerziteta u Bihaću
Poništenje Konkursa Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću poništava Javni konkurs a koji je raspisan za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Univerzitetu u Bihaću, objavljen 30.12.2020. 5.1.2021. godine za sljedeće pozicije: Tehnički sekretar u Kabinetu rektora Univerziteta u ...

Univerzitet u Zenici preuzeo predsjedavanje Rektorskom konferencijom Bosne i Hercegovine
Univerzitet u Zenici preuzeo predsjedavanje Rektorskom ...

U ponedjeljak 18. januara 2021. godine u Rektoratu Univerziteta u Bihaću održan  je radni sastanak sa rektorom Univerziteta u Zenici, prof. dr. Damirom Kukićem i njegovim  saradnicima. Na sastanku je izvršena formalna predaja dužnosti predsjedavanja Rektorskom ...

Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje dva Javna konkursa. Prvi za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-vanredni profesor (napredovanje) na užu naučnu oblast Historija i teorija likovnih umjetnosti i vizuelnih komunikacija (1 izvršilac). ...

Program stipendiranja Vlade Rumunije
Program stipendiranja Vlade Rumunije

Vlada Rumunije raspisala je otvoreni poziv kandidatima iz zemalja van Evropske Unije za dodjelu stipendija za bachelor, master i doktorske programe. Više informacija dostupno je na zvaničnoj web-stranici Vlade Rumunije.

Poziv za polaganje pismenog ispita
Poziv za polaganje pismenog ispita

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću poziva prijavljene kandidate i kanditatkinje na polaganje pismenog ispita po raspisanom konkursu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju višeg asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Univerzitetu u ...