Poziv Pravnog fakulteta UNBI

09.02.2024 - 10:55

Podijeli:

Pozivaju se prijavljeni kandidati na Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika na odredeno vrijeme na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću (nastavnik u svim zvanjima na naučnu oblast Međunarodno javno pravo i europske studije, na predmetima Međunarodno javno pravo I, Međunarodno javno pravo II i Diplomatsko i konzularno pravo), na pismeni ispit koji će se održati u ponedjeljak, 12. februara 2024. godine u 13h u sali za sastanke Pravnog fakulteta UNBI. Oblasti iz kojih će biti sačinjena ispitna pitanja sukladno odredbi čl. 15. st. 2. Poslovnika o radu Komisije su: oblast visokog obrazovanja, državnog i medunarodnog javnog prava i europskih studija. Kandidati su dužni pristupiti pismenom ispitu uz predočenje lične karte.