Obavijest o otvorenom pozivu za prijavu za stipendiranje razmjene studenata / osoblja na Tehničkom univerzitetu u Sofiji (Bugarska)

18.10.2019 - 10:55

Unutar Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnost) za akademsku 2019/2020. godinu otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata i osoblja Univerziteta u Bihaću (zimski/ljetni semestar 2019/2020. godina) na Tehničkom univerzitetu u Sofiji, Bugarska. Studijske oblasti  unutar kojih je moguća prijava su: Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), te mašinstvo. Prijava na zimski / ljetni semestar se odnosi samo na osoblje (5 dana + 2 dana putovanja), a na ljetni za studente (cijeli semestar).

Procedura prijave za studente
Sve prijave se dostavljaju na email adresu stručne savjetnice za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću Alme Bosnić (alma.bosnic@unbi.ba) gdje se iskazuje interes za prijavu na Tehnički univerzitet u Sofiji unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2019/2020.godine. U tome dopisu potrebno je navesti godinu studija prosjek ocjena, Odsjek i Fakultet na kojem se studira, te Odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu; zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku uz obaveznu napomenu da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika. U slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). 

Mjesečna stipendija iznosi 800 eura uključujući dodatne troškove puta.

Procedura prijave za osoblje
Sastavno i nenastavno osoblje dostavlja mail u kojem iskazuje interes za prijavu na Tehnički univerzitet u Sofiji unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni ili zimski semestar 2019/2020. godine, CV na engleskom jeziku, iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, plan rada ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt email na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je gim@tu-sofia.bg.

Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura uključujući dodatne troškove puta. 

Selekcija prijavljenih kandidata (studenata i osoblja) će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.

Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je petak, 22.11.2019. godine. Informacije o partnerskom Univerzitetu, te listu predmeta, moguće je pronaći na sljedećem linku.