Konkurs Pravnog fakulteta UNBI

04.06.2024 - 08:40

Podijeli:

Pravni fakultet Bihać Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora (napredovanje) na naučnu oblast Građansko pravo (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.