Konkurs Pedagoškog fakulteta UNBI

08.06.2024 - 08:00

Podijeli:

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor saradnika u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta (napredovanje) za područje Društvenih nauka, polje Fizičke kulture, grana Kineziološka biomedicina, predmeti Anatomija i Fiziologija sporta (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom PDF-u.