Ured za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju

Ured za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju

18.07.2020

Podijeli sa:

Uloga Ureda za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću je dvojaka. Osim administrativne i savjetodavne podrške međunarodnim aktivnostima Unverziteta, Ured pruža i podršku naučno-istraživačkom radu nastavnika kroz administraciju i savjetovanje pri pripremi prijedloga projekata, promociju naučno-istraživačkog rada, iniciranje i provođenje politika razvoja naučno-istraživačkog rada, poticanje i podršku radu i mobilnosti istraživača, te uspostavljanje partnerstva i pristupa zajednicama istraživača u Bosni i Hercegovini i okruženju.

Kontakt
Ured za NIR i međunarodnu saradnju 
Ul. Irfana Ljubijankića bb
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
Telefon / fax: +3873737226273
Email: kabinetrektora@unbi.ba

Prorektor za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju
dr. sc. Amela Čolić, van. prof. 
Email: kabinetrektora@unbi.ba

Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju
Alma Bosnić
Email: alma.bosnic@unbi.ba