Ravnopravnost spolova

Ravnopravnost spolova

04.01.2022

Podijeli sa:

Centar za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću je osnovan 25. oktobra 2021. godine Odlukom Rektora Univerziteta u Bihaću. Osnivanje Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću je jedna od aktivnosti u realizaciji Projekta UNIGEM – University and gender mainstreaming u kojem Univerzitet u Bihaću učestvuje na osnovu Memoranduma o saradnji potpisanog 6. oktobra 2021. godine između Univerziteta u Bihaću i TPO fondacije iz Sarajeva. 

Nadležnost Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću je provođenje istraživanja među nastavnim osobljem i studentima o rodno zasnovanom nasilju i seksualnom uznemiravanju, kao i drugih aktivnosti predviđenih potpisanim Memorandumom o saradnji, kao što su borba protiv rodno zasnovanog nasilja; pitanja diskriminacije i seksualnog uznemiravanja; praksa osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću; integracija rodne ravnopravnosti u institucijska pravila, procedure i prakse; postizanje organizacijske kulture u kojoj je rodna ravnopravnost sastavni dio svih nivoa i procesa u životu Univerziteta u Bihaću; učešće u stvaranju, provođenju i praćenju mjera za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Bihaću; generalno, doprinosi vidljivosti rodne ravnopravnosti u društvu.

Centrom za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću rukovodi koordinatorica dr. sc. Jasmina Bešlagić i Savjetodavni odbor u sastavu: dr. sc. Albin Muslić, dr. sc. Amela Čolić, dr. sc. Nikola Findrik i dr. sc. Ratko Knežević.

Kontakt:
Centar za ravnopravnost spolova Univerziteta u Buhaću
Džanića mahala 68 (Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću)
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
Telefon: 037310990
E-mail: Jasmina Bešlagić 
Facebook