Portret Univerziteta

Portret Univerziteta

21.08.2019

Podijeli sa:

Univerzitet u Bihaću je javna ustanova koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visokostručni rad, razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Sjedište Univerziteta u Bihaću je u Ulici Pape Ivana Pavla II 2/2. Osnovan je 28. jula 1997. godine. Ipak, korjeni visokog obrazovanja u Bihaću sežu u sedamdesete godine 20. vijeka. Godine 1970. sa radom je krenulo istureno odjeljenje Više tehničke škole iz Karlovca. Godine 1975. osniva se Mašinski odsjek na Višoj tehničkoj školi u Bihaću, dok je Tekstilni odsjek sa radom krenuo 1979., a iste godine je sa radom krenula i Viša ekonomska škola. Godine 1993. osnovana je Pedagoška akademija a 1995. Islamska pedagoška akademija. 

Danas Univerzitet u Bihaću ima sedam visokoškolskih ustanova: Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Islamski pedagoški fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet, Tehnički fakultet i Fakultet zdravstvenih studija, na kojima se može steći diploma za 30 različitih studijskih profila.

Do sada je na Univerzitetu u Bihaću svoj studij okončalo ukupno 4935 studenata/ica, od kojih je VI stepen završilo 3954 studenta/ice a VII stepen 981 student/ica. U akademskoj 2017/18. godini na Univerzitetu u Bihaću upisano je ukupno 3057 studenata. Generalno Univerzitet raspolaže sa površinom od 15827 m2 korisnog prostora i 145 osoba akademskog osoblja.