Organizacija studija

Organizacija studija

29.08.2019

Podijeli sa:

Studij na Univerzitet u Bihaću organiziran je kroz prvi, drugi i treći ciklus studija. Svi studijski ciklusi organizuju i ostvaruju se u skladu sa Pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prijenosa bodova (ECTS). Studij prvog, drugog i trećeg ciklusa se izvodi iz naučnih, umjetničkih i stručnih oblasti. Studijski programi podjeljeni su na studijske godine i semestre.

Prvi ciklus studija na univerzitetskim studijskim programima za sticanje diplome prvog ciklusa studija traje tri studijske godine, odnosno vrednuje se sa 180 ECTS bodova, ili četiri studijske godine što predstavlja 240 ECTS bodova.

Drugi ciklus studija na univerzitetskim studijskim programima za sticanje diplome drugog ciklusa studija traje jednu studijsku godinu, odnosno vrednuje se sa 60 ECTS bodova.

Treći ciklus studija traje tri studijske godine, odnosno vrednuje se sa 180 ECTS bodova.

Kandidati_kinje sa sva tri završena studijska ciklusa imaju ukupno 480 ECTS bodova.

Detalji o studijskim programima sva tri ciklusa dostupna su na web-stranici Univerziteta u Bihać. 

Strani studenti
Za prijavu na konkurs za upis na prvu godinu studija kandidat_kinja je dužan_na predati sljedeća dokumenta:

  1. Prijava na na konkurs;
  2. Originalne svjedodžbe / ovjerene kopije o završenim razredima srednje škole, tj. odgovarajuća nostrificirana dokumenta / potvrda za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini;
  3. Originalna diploma / ovjerena kopija o završenoj srednjoj školi;
  4. Izvod iz matične knjige rođenih;
  5. Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Cijena po studijskoj godini za strane državljane iznos 1.200,00 KM dok strani državljani imaju pravo upisa na studij drugog ciklusa pod jednakim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine, up prethodno izvršenu nostirifikaciju diplome i uz plaćanje propisanih troškova školarine.