Kontakt

Kontakt

02.09.2019

Podijeli sa:

Univerzitet u Bihaću
Pape Ivana Pavla II 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
Telefon / fax: +38737222022
Telefon / fax: +38737222024
Email: kabinetrektora@unbi.ba

Menadžment Univerziteta u Bihaću
Rektor 
prof. dr. sc. Atif Hodžić
Email: kabinetrektora@unbi.ba

Prorektor za nastavu i studentska pitanja
Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Email: kabinetrektora@unbi.ba

Prorektor za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju
Prof. dr. Nevzet Veladžić
Email: kabinetrektora@unbi.ba

Prorektor za financije
Trenutno slobodno
Email: kabinetrektora@unbi.ba

Generalni sekretar
Asija Cucak, dipl. pravnik
Email: asija.cucak@unbi.ba

Služba za ekonomsko-financijske poslove
Senad Džaferović, dipl. ecc, rukovodilac službe
Telefon: +38737228155
Fax: +38737228156
Email: senad.dzaferovic@unbi.ba

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
Nedžmija Veladžić, dipl. pravnik, rukovodilac službe
Email: nedzmija.veladzic@unbi.ba

Računarsko-informatička služba
Adnan Ramakić, mr. računarstva i informatike, Stručni savjetnik za IT poslove
Email: adnan.ramakic@unbi.ba

Služba za javne nabavke
Damir Omerdić, dipl. ecc, rukovodilac službe
Email: damir.omerdic@unbi.ba