Konferencije i časopisi

Konferencije i časopisi

18.07.2020

Podijeli sa:

Međunarodna konferencija o proizvodnom inženjerstvu RIM
Razvoj i modernizacija proizvodnje RIM međunarodna je konferencija u organizaciji Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću koja se održava svake druge godine. Glavni cilj konferencije je okupiti istraživače, stručnjake iz privrede i državnih institucija sa ciljem pružanja jedinstvene platforme za razmjenu ideja, najnovijih dostignuća iz tematskih prodručja konferencije: 

  • Istraživanje i razvoj proizvodnih sistema i tehnologija u mašinskom inženjerstvu,
  • Istraživanje i razvoj drvno-industrijske proizvodnje,
  • Tehnologija i tehnike u elektrotehnici, elektronici, računarstvu i informatici,
  • Razvoj proizvodnje u građevinarstvu,
  • Moderna tehnika i tehnologija u tekstilnoj i odjevnoj industriji,
  • Visoka tehnologija šire primjene,
  • Pravni i ekonomski okvir postizanja evropskih standarda,
  • Održivi razvoj, zaštita životne sredine i sistemi kvaliteta.

U 2019. godini održana je 12. RIM konferencija u organizaciji Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i Drvnog klastera Republike Hrvatske. RIM 2019 je okupio naučnike i eksperte sa četiri kontinenta, a u tri dana trajanja konferencije 233 autora i koautora predstavili su 125 radova. Pregled radova i autora sa RIM konferencija dostupan je na web-stranici.

Međunarodna naučno-stručna konferencija "5. juni  svjetski dan zaštite okoliša"
Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću organizator je međunarodne naučno-stručne konferencije „5. juni – svjetski dan zaštite okoliša“ koja ima za cilj ocjenu stanja i mogućnost stvaranja preporuka poželjnih ekonomskih, socijalnih i okolišno održivih, a u praksi provodljivih tehnoloških rješenja koja uključuju zaštitu tla, vode, zraka i agrobiodiverziteta. Pored podizanja svijesti ljudi o nužnosti uvrštavanja pitanja zaštite okoliša među goruće probleme današnjice, cilj konferencije je okupiti organe uprave koji se bave ovom problematikom i eminentne stručnjake iz zemlje i regiona koji će prezentirati najnovija dostignuća u oblasti upravljanja i ponuditi tehnološka rješenja. 

Konferencija se održava svake dvije godine, a obavijest o održavanju, kao i pregled radova dostupni su na web-stranci Biotehničkog fakulteta. Zbornici radova iz 2017. i 2018. godine su registrovani u CAB bazi koja obuhvata zapise za više od 8.000 serijskih publikacija, knjiga i poglavlja iz knjiga, priručnika, konferencijskih zbornika i drugih, s područja primijenjenih biotehničkih nauka, uključujući poljoprivredu, šumarstvo, nutricionizam, veterinarstvo, nauke o okolišu i srodne discipline. 

Zbornik radova iz 2018. godine dostupan je u pdf-dokumentu.

Časopis Post Scriptum
Časopis Post Scriptum osnovan je 2010. godine s ciljem da se unaprijedi naučno-istraživački rad na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Vremenom je časopis postao prepoznatljiv u regionu tako da na njegovu adresu pristižu tekstovi s drugih univerziteta iz Bosne i Hercegovine, ali i van njenih granica. Kako je prvobitna namjera časopisa da pokrije sve studijske grupe na Pedagoškom fakultetu, časopis je registriran kao interdisciplinaran, iako je dosadašnja praksa pokazala da bi se časopis mogao profilirati kao časopis humanističkih i društvenih nauka. Nakon uredničke, tekstovi u časopisu prolaze dvostruku anonimnu recenziju. Poslije prolaska recenzije, tekstovi ulaze u Univerzalni decimalni klasifikacijski sistem (UDK) čime dobivaju jedinstven identifikaciji broj (u zavisnosti od oblasti kojom se bave). Jezici časopisa su zvanični jezici u Bosni i Hercegovini: bosanski, hrvatski i srpski. Članci koji su pisani na drugim jezicima (engleski i njemački) podliježu provjeri izvornih govornika. Prvi broj časopisa izišao je u zimskom semestru akademske 2010/2011. godine. Od tada pa do danas časopis ima kontinuitet u izlaženju. Osnivačica i urednica časopisa Post Scriptum je nastavnica Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. Šeherzada Džafić. 

Časopis je registrovan u CEEOL-u (Central and Eastern European Online Library),  te indeksiran u jednoj od najpoznatijih svjetskih baza, EBSCO.

Više podatka o časopisu kao i svi dosadašnji brojevi dostupni su na web-stranici časopisa.

Časopis Economic Perspectives
Economic Perspectives je recenzirani akademski časopis kojeg je osnovao Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Osijeku. Časopis uključuje recenzirane radove o najnovijim istraživanjima u oblasti ekonomije, menadžmenta, marketinga, poduzetništva, financija, računovodstva i drugih srodnih oblasti. 

Detaljne informacije o časopisu dostupne su na web-stranici.

Konferencije i publikacije Tekstilnog odsjeka Tehničkog fakulteta UNBI
Tekstilni odsjek u zadnjih par godina pokrenuo je niz naučnih konferencija (Odjeća kao simbol identiteta, 2011.; Pažnja! Odjeća, umjetnost, identitet, 2013.; Industrijsko naslijeđe na prostoru Bihaća između realnosti i vizije, 2017.) koji su krunisani obimnim publikacijama. Uporedo, diskurzivni karakter bio je popraćen i izdavačkim poduhvatima od kojih svakako vrijedi spomenuti Odjeća kao simbol identiteta (2012.), Pažnja! Odjeća, umjetnost, identitet (2014.), #InFocus2015 (2015.), Kriza, umjetnost, akcija (2016.), Retrografija dizajna (2017.), Dizajn i kriza i Artefakti buduće prošlosti (2020.).

PubIikacije Univerziteta u Bihaću
Lista publikacija je dostupna u pdf-dokumentu.