IT servis

IT servis

21.08.2019

Podijeli sa:

IT servis Univerziteta u Bihaću razumijeva digitalizaciju kao neminovan proces razvoja savremenog društva. Stoga se komunikacija sa studentima i nastavnicima odvija preko univerzitetskog Infoservisa. Cilj je olakšati administraciju i pristup relevantnim informacijama kako studentima, tako i nastavnom kadru.

Svi studenti pri upisu na Univerzitet u Bihaću dobijaju jedinstveni pristup Infoservisu preko kojega imaju zaštićeni pristup svome studentskom profilu koji sadrži bazu podataka o nastavi i nastavnom procesu, nastavnim materijalima, ispitnim rokovima, ECTS kreditima i ocjenama, kao i drugim relevantnim podacima.

Pristupni podaci za Infoservis dobiva se na osnovu dokaza o upis na jedan od fakulteta kod odgovarajućih administratora.