Infrastruktura i osoblje

Infrastruktura i osoblje

18.07.2020

Podijeli sa:

Lista opreme po fakultetima Univerziteta u Bihaću, sa kontakt osobom, nazivom proizvođača i vrijednosti opreme dostupna je u pdf-dokumentima:
Biotehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija
Pedagoški fakultet
Tehnički fakultet
 

Lista osoblja sa oblastima njihovog izbora u zvanje te linkovima do registra istraživača NUB BIH dostupna je u pdf-dokumentu.