Informacije za istraživače

Informacije za istraživače

18.07.2020

Podijeli sa:

Registar naučnih radnika i istraživačkih organizacija Bosne i Hercegovine
Registracija i redovno ažuriranje podataka o naučno-istraživačkom radu osoblja Univerziteta u Bihaću vrši se putem web stranice: http://registar.nub.ba/. Uputstvo za registraciju i ažuriranje podataka nalazi se na linku: http://registar.nub.ba/registracija.htm, te http://registar.nub.ba/azuriranje.htm. Dodatne informacije i pomoć pri registraciji i ažuriranju podataka osoblje Univerziteta može dobiti i u Uredu za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju ili putem maila: nir@unbi.ba. NAPOMENA: Pri unosu podataka o matičnoj ustanovi obavezno navesti naziv univerziteta.

Online platforma za obuke i upravljanje projektnim ciklusom
Ured za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću je u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije u Bosni i Hercegovini, osoblju Univerziteta obezbijedio pristup online platformi za obuke u oblasti EU integracija, upravljanja projektnim ciklusom i pripremama prijedloga projekata. Platformi se pristupa putem posebnog korisničkog naloga namijenjenog za zaposlenike Univerziteta. Svi zainteresirani za pohađanje obuka, korisničko ime i šifru kao i pomoć pri pristupu e-learning platformi mogu dobiti u Uredu za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju. Pohađanje obuka se vrši putem online platforme http://elrn.dei.gov.ba/index.html i moguće joj je pristupiti u bilo koje vrijeme. Po završetku obuke, registrirani polaznici ostvaruju pravo na dodjelu certifikata od strane Direkcije. 

Direkcija periodično objavljuje i pozive za treninge koji se tiču EU integracija, prava EU, usklađivanja zakonodavstva BiH sa zakonodavstvom EU, vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija, priprema prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom i sl., a pravo prijave imaju i zaposlenici javnih ustanova u BiH. Prijava se vrši na osnovu objavljenog poziva na web-stranici Direkcije.

Korisni linkovi
Informacije za dolazne istraživače je baza na kojoj je moguće pronaći informacije o mogućnostima provođenja istraživanja i rada na istraživačkim ustanovama u Bosni i Hercegovini, opće informacije o životu u Bosni i Hercegovini, procedure vezane za boravak stranih državljana i sl.

EURAXESS portal je jedinstveni portal za istraživače na kojem se nude mogućnosti financiranja istraživačke djelatnosti, usavršavanja istraživača i njihove mobilnosti. 

Marie Sklodowska-Curie akcije pruža izvrsne i inovativne istraživačke treninge, kao i mogućnosti za atraktivne istraživačke karijere i razmjenu znanja pomoću prekograničnih i među-sektorskih mobilnosti istraživača u trajanju od minimalno 3 mjeseca po posjeti (u opravdanim slučajevima moguć je i kraći period boravka). MSCA daje grantove za istraživače u svim fazama njihove karijere, od doktorskih studenata do visoko iskusnih istraživača. Ovi grantovi omogućavaju istraživački orjentisanim organizacijama da angažuju talentovane strane istraživače i kreiraju strateška partnerstva sa vodećim svjetskim institucijama. Svrha programa jeste da se istraživačima pruže neophodne vještine i međunarodno iskustvo za uspješnu karijeru i u javnom i u privatnom (industrijskom) sektoru. Grantovi su otvoreni za sve domene istraživanja i inovativnosti, a projektnu ideju daju sami istraživači prema tzv. bottom-up pristupu (odozdo prema gore).

European Research Council (Evropsko istraživačko vijeće) ima zadatak da osigura atraktivno i fleksibilno finansiranje koje će talentovanim istraživačima i njihovim timovima pruži najperspektivnije puteve finansiranja za istraživanje na granicama nauke.

Enterprise Europe Network (EEN) je projekat Evropske unije koji je namjenjen malim i srednjim preduzećima (MSP) kao podrška i servis u internacionalizaciji njihovog poslovanja. Evropsku preduzetničku mrežu čini preko 600 partnerskih organizacija i institucija, uključujući komore, agencije za razvoj MSP, institute, tehnološke centre, istraživačke centre, univerzitete i sl. EEN upravlja najvećom bazom ponude i tražnje poslovnih partnera iz Evrope, gdje se svakodnevno objavljuju poslovne ponude i ponude za povezivanje istraživačkih organizacija sa privredom.