Fondovi i projekti

Fondovi i projekti

18.07.2020

Podijeli sa:

Od 2001. godine Univerzitet u Bihaću je učestvovao u nizu projekata koji uključuju razvojne projekte, projekte izgradnje kapaciteta, te naučno-istraživačke projekte. Sredstva za financiranje obezbjeđuju se kroz različite programe, u najvećoj mjeri one koje financira Evropska unija poput CARDS programa, IPA, TEMPUS, Lifelong Learning, Erasmus+, EUREKA, COST, itd. Osim programa Evropske unije, projekti na Univerzitetu u Bihaću se u najvećoj mjeri financiraju kroz programe koje financira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, te ostala ministarstva, ambasade i privatni sektor u Bosni i Hercegovini.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke kroz svoje programe podrške razvoju nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine duži niz godina financira naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne projekte osoblja na Univerzitetu u Bihaću. Ministarstvo svake godine izdvaja značajan iznos sredstava kroz Ugovore o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke, te kroz konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Lista naučno-istraživačkih projekata koji su podržani od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke dostupna je u pdf-dokumentu.

Erasmus+ program kojeg financira Evropska unija nije direktno vezan za projekte nauke, ali se kroz njegov potprogram internacionalne kreditne mobilnosti KA1 omogućuje mobilnost nastavnog osoblja u svrhu izvođenja nastave, ali i obuka koje su vezane za stručno usavršavanje u različitim naučnim oblastima. Osoblje Univerziteta aktivno učestvuje u ovom programu, te je shodno tome i broj mobilnosti nastavnika iz godine u godinu sve veći.

Lista CARDS, TEMPUS i Erasmus+ projekata dostupna je u pdf-dokumentu.

EUREKA je evropska mreža za finansiranje tržišno orijentiranih projekata iz različitih tehničkih oblasti. EUREKA pomaže izgradnju partnerstva kroz zajedničke multilateralne projekte s ciljem jačanja evropske konkurentnosti. 

COST je najstariji okvir naučne saradnje evropskih zemalja u okviru koji omogućuje istraživačima i inovatorima uspostavljanje vlastitih istraživačkih mreža u širokom rasponu naučnih tema, pod nazivom COST Actions. Finansiranje projekata je na državnom nivou, a rezultati istraživanja zajednički su svim učesnicima u projektu. U pravilu se radi o projektima koji su od zajedničkog interesa više zemalja ili pak od općeg interesa (npr. okoliš, okeanografija, meteorologija), odnosno od interesa radi stvaranja zajedničkih standarda za cijelu Evropu. Dok su naglasci u vrijeme osnivanja bili na području telekomunikacija, informatike, transporta, materijala, okeanografije, meteorologije i okoliša, sve više današnjih inicijativa okreće se društvenim naukama, hemiji, medicinskim istraživanjima i šumarstvu.

Fulbright program – Vlada Sjedinjenih Američkih Država već dugi niz godina financira različite projekte i programe za mobilnost osoblja, među kojima je za stručno usavršavanje osoblja najznačajniji Fulbright program. Lista stipendista i projekata koje je na Univerzitetu u Bihaću financirala Vlada SAD-a dostupna je u pdf-dokumentu.