Biblioteka

Biblioteka

21.08.2019

Podijeli sa:

Univerzitet u Bihaću, odnosno pojedinačni fakulteti Univerziteta imaju vlastite biblioteke (299,78 m2) sa određenim brojem bibliotečkih jedinica u štampanom obliku. Na svakom fakultetu postoje prostori za učenje, a studentima je omogućeno korištenje Kantonalne univerzitetske biblioteke sa svim svojim kapacitetima. Pored štampanih bibliotečkih jedinica, ovi kapaciteti uključuju i pristupe elektronskim bazama podataka, direktno ili posredstvom Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine Sarajevo (NUBBiH).

Studenti Univerziteta u Bihaću su u najvećoj mjeri usmjereni na Kantonalnu i univerzitetsku biblioteku koja po svom nazivu i obimu odgovara potrebama studenata, ali organizacijski nije u sastavu Univerziteta. Ovo je posljedica institucionalne politike Vlade USK što ni u kojem slučaju ne znači da su potrebe studenata Univerziteta u Bihaću zanemarene. Štoviše, ova biblioteka u velikoj mjeri vodi računa o studentskoj populaciji te za potrebe studenata i u saradnji s nastavnicima Univerziteta osigurava željenu literaturu.