Rektorat

Podijeli sa:

Rektorat je tijelo putem kojeg se organizuje rad i rukovodi Univerzitetom u Bihaću. Prvo lice Rektorata je Rektor Univerziteta u Bihaću i on rukovodi radom Univerziteta u čemu mu pomažu članovi Rektorata, a to su: prorektor za nastavu i studentska pitanja, prorektor za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, prorektor za financije i razvoj, generalni sekretar, šef računovodstva, direktor za ekonomsko-financijsko poslovanje Univerziteta.

U Rektoratu su uspostavljeni uredi kao podorganizacione jedinice, i to: Ured za nastavu i studentska pitanja, Ured za naučno-istraživački rad, Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, Služba za ekonomsko-financijske poslove sa Odjeljenjem računovodstva i Odjeljenjem finansija.

 

Prof. dr. Atif Hodžić, rektor

Prof. dr. Atif Hodžić rođen je 1962. godine u Bosanskoj Otoci, gdje je završio osnovno obrazovanje da bi Gimnaziju završio u Bosanskoj Krupi. Diplomirao je 1988. godine na Mašinskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku Mehanička tehnologija drveta, a odmah nakon ...

Prof. dr. Atif Hodžić, rektor

Prof. dr. Nevzet Veladžić, prorektor za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Prof. dr. Nevzet Veladžić je rođen u Varoškoj Rijeci (Bužim), 1965. godine. Osnovnu školu završio je u Bužimu, a 1984. godine završava Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini diplomirao je 1990. godine. ...

Prof. dr. Nevzet Veladžić, prorektor za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić, prorektor za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr. sc. Bernadin Ibrahimpašić je rođen u Bosanskoj Krupi 1967. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Postdiplomske studije je završio na Prirodno-matematičkom ...

Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić, prorektor za nastavu i studentska pitanja