Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/financirati iz Budžeta FBiH u 2017. godini


Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke BiH objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/financirati iz Budžeta FBiH u 2017. godini, a sredstva će se dodijeljivati za sljedeće namjene:    
1.    Podrška projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH;
2.    Podrška programima učešća studenata javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH na domaćim i međunarodnim studentskim projektima i programima.

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju:
- za Potprogram 1. visokoškolske javne ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine i studentska udruženja;
- za Potprogram 2. studenti pojedinci državljani Bosne i Hercegovine koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH.

Detaljnije informacije o Javnom pozivu dostupne su na web stranici Ministarstva http://www.fmon.gov.ba, a podršku pri prijavi možete dobiti u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta.
S obzirom da je krajnji rok za dostavu dokumentacije u Ministarstvo 8. maj 2017. godine, prijave koje se šalju putem Univerziteta moraju stići u Rektorat najkasnije do 5. maja 2017. godine. Sve prijave koje ne stignu do navedenog roka neće moći biti proslijeđene u Ministarstvo.
 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja