Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Članovi Senata Univerziteta u Bihaću


1. prof. dr. Fadil Islamović, rektor, predsjednik Senata

2. prof. dr. Dženana Gačo, prorektor za nastavu i studentska pitanja

3. prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, prorektor za finansije

4. prof. dr. Amela Čolić, prorektor za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju

5. doc. dr. Mirela Kljajić Dervić, dekan Ekonomskog fakulteta

6. doc. dr. Husein Vilić, dekan Biotehničkog fakulteta

7. doc. dr. Vildana Pečenković, dekan Pedagoškog fakulteta

8. prof. dr. Fuad Sedić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta

9. prof. dr. Atif Hodžić, dekan Tehničkog fakulteta

10. prof. dr. Ekrem Pehlić, dekan Fakulteta zdravstvenih studija

11. prof. dr. Suad Hamzabegović, dekan Pravnog fakulteta

12. doc. dr. Jasmin Hošić, Pedagoški fakultet

13. doc. dr. Jasmin Toromanović, Fakultet zdravstvenih studija

14. doc. dr. Hajrudin Hodžić, Islamski pedagoški fakultet

15. prof. dr. Nevzet Veladžić, Pravni fakultet

16. prof. dr. Refik Šahinović, Biotehnički fakultet

17. doc. dr. Dijana Vuković, Ekonomski fakultet

18. doc. dr. Bahrudin Hrnjica, Tehnički fakultet

19. Samra Hrnjica, MA, Pedagoški fakultet

20. Amel Toroman, Tehnički fakultet

21. Amir Makić, student II ciklusa

22. Dino Felić, student I ciklusa

23. Enis Čelebić, student I ciklusa


Izvodi iz zapisnika sa sjednica Senata Univerziteta u Bihaću.


 

 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 67 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja