Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj:06-7625/2017 od 30.11.2017.godine, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje


JAVNI KONKURS/NATJEČAJ
za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika - viši asistent


1. Naučna oblast: PRAVNO-EKONOMSKA viši asistent -------- 1 izvršilac


Kandidati, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, potrebno je da ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o Univerzitetu u Bihaću i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalaze na web stranici Univerziteta u Bihaću - www.unbi.ba


Kandidati su, uz prijavu na Konkurs/Natječaj, obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1 .Dokaz o stručnoj spremi: diploma o završenom fakultetu i magisteriju, odnosno Rješenje o nostrifikaciji navedenih diploma ukoliko su diplome stečene u inostranstvu,
2. Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena na postdiplomskom studiju,
3. Biografiju sa bibliografijom,
4. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
5. Izvod iz matične knjige rođenih,
6. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca).
Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave na Konkurs podnose se osobno na Pravnom fakultetu ili poštom na adresu: Pravni fakultet Bihać, ut.Mehe Hadžiabdića bb - sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS/NATJEČAJ.


 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja