Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

 

UNIVERZITET U BIHAĆU
PAPE IVANA PAVLA II 2/2
Tel/Fax:+387(0)37 222-022
Tel/Fax:+387(0)37 222-024
E-mail: rektorat(@unbi.ba)

MENADŽMENT UNIVERZITETA U BIHAĆU

v.d. Rektor
Prof. dr. Nevzet Veladžić
e-mail: kabinetrektora(@unbi.ba)

Prorektor za nastavu i studentska pitanja
Prof. dr. Dženana Gačo
e-mail: rektorat(@unbi.ba)

Prorektor za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju
Prof. dr. Amela Čolić
e-mail: rektorat(@unbi.ba)

Prorektor za finansije
Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
e-mail: rektorat(@unbi.ba)

Generalni sekretar:
Asija Cucak, dipl.pravnik
e-mail: asija.cucak(@unbi.ba)

Služba za ekonomsko - finansijske poslove
Salih Dedić, dipl.ecc, rukovodilac službe
e-mail: salih.dedic(@unbi.ba)
Tel: +387 37 228 155

Fax: +387 37 228 156

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
Nedžmija Veladžić, dipl.pravnik,
rukovodilac službe

Računarsko - informatička služba
Adnan Ramakić, mr.rač. i inf., Stručni savjetnik za IT poslove
e-mail: adnan.ramakic(@unbi.ba)

Služba za javne nabavke
Damir Omerdić, dipl.ecc,
rukovodilac službe
e-mail: damir.omerdic(@unbi.ba)


Kontaktirajte nas putem gore navedenih podataka, ili direktno putem obrasca.

Upišite sljedeće: UNBI
E-mail:
Tema:
Poruka:

 


 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja