Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

 

UNIVERZITET U BIHAĆU
PAPE IVANA PAVLA II 2/2
Tel/Fax:+387(0)37 222-022
Tel/Fax:+387(0)37 222-024
E-mail: rektorat(@unbi.ba)

MENADŽMENT UNIVERZITETA U BIHAĆU

Rektor
Prof. dr. Fadil Islamović
e-mail: kabinetrektora(@unbi.ba)

Prorektor za nastavu i studentska pitanja
Prof. dr. Dženana Gačo
e-mail: rektorat(@unbi.ba)

Prorektor za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju
Prof. dr. Amela Čolić
e-mail: rektorat(@unbi.ba)

Prorektor za finansije
Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
e-mail: rektorat(@unbi.ba)

Generalni sekretar:
Asija Cucak, dipl.pravnik
e-mail: asija.cucak(@unbi.ba)

Služba za ekonomsko - finansijske poslove
Salih Dedić, dipl.ecc, rukovodilac službe
e-mail: salih.dedic(@unbi.ba)
Tel: +387 37 228 155

Fax: +387 37 228 156

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
Nedžmija Veladžić, dipl.pravnik,
rukovodilac službe

Računarsko - informatička služba
Adnan Ramakić, mr.rač. i inf., Stručni savjetnik za IT poslove
e-mail: adnan.ramakic(@unbi.ba)

Služba za javne nabavke
Damir Omerdić, dipl.ecc,
rukovodilac službe
e-mail: damir.omerdic(@unbi.ba)


Kontaktirajte nas putem gore navedenih podataka, ili direktno putem obrasca.

Upišite sljedeće: UNBI
E-mail:
Tema:
Poruka:

 


 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja