Vijesti

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću organizira naučnu konferenciju o migracijama
Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću ...

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u subotu 24. oktobra 2020.godine organizira 4. naučnu konferenciju pod nazivom „Migracije u savremenom dobu — uzroci i posljedice“.  Konferencija će se održati u amfiteatru IPF-a, a obuhvatit će tri sesije: Utjecaj ...

Studentske stipendije za boravak na Univerzitetu u Valenciji
Studentske stipendije za boravak na Univerzitetu u Valenciji

U sklopu Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnost) otvoren je Poziv za prijavu stipendiranja boravaka studenata na program mobilnosti prvog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar akademske 2020/2021. godine) na partnerskom Univerzitetu u Valenciji, Španija. Na ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja: Nastavnika – u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast „Marketing“ (napredovanje); Saradnika – u zvanje asistenta, za užu naučnu oblast „Računovodstvo“; ...

Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika, vanrednog profesora (napredovanje) uža naučna oblast Opšte mašinstvo (jedan izvršilac) i izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika, vanrednog profesora ...

Članice Univerziteta u Bihaću

Događaji