Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj:06-7271/2018 od 27.12.2018.godine i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj:06-1224/2019 od 28.02.2019.godine, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje

 

KONKURS
za izbor/reizbor
 u zvanje nastavnika - docent na Tehničkom fakultetu Univerzitetu u Bihaću


1. Ponovni izbor-reizbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika-docent na oblast Proizvodno mašinstvo, 1 izvršilac
2. Izbor u u nastavno-naučno zvanje nastavnika-docent (napredovanje) :
-  na oblast Procesne tehnike obrade drveta, 1 izvršilac,
-  na oblast Proizvodno mašinstvo, 1 izvršilac

Zainteresirani kandidati su dužni dostaviti:
-    Prijavu na Konkurs
-    Diplome: doktorsku, magistarsku i dodiplomsku -ovjerenu kopiju;
-    Rješenje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e kopiju/e
-    Biografija
-    Bibliografija
-    Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
-    Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od tri mjeseci)
-    Za reizbor  postojeću odluku o izboru u zvanje docenta

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju – prečišćen tekst (Sl.Glasnik USK», broj24/17), i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba).
Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objavljivanja.

Prijavu na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
TEHNIČKI FAKULTET
Ul. dr. Irfana Ljubijankića bb
77 000 BIHAĆ
sa naznakom za «PRIJAVA NA KONKURS» .
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 16 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja