Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-7267/2018. od 27.12.2018. godine i broj: 06-617/2019. od 31.01.2019. godine, raspisuje se:

KONKURS
za izbor/reizbor u zvanjaReizbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – vanrednog profesora na:
-   Šira oblast (Područje): Prirodne nauke, Polje: Biološke nauke i Uža oblast (Grana): Biologija,     Mikrobiologija, reizbor u zvanje - 1 izvršilac

Izbor u nastavno-naučno zvanje saradnika – višeg asistenta na:
-   predmet: Iskorištavanje šuma – Planiranje i projektovanje, izbor u zvanje - 1 izvršilac
   
Kandidati treba da prilože slijedeća dokumenta:

1.    Prijavu na Konkurs,
2.    Biografija s bibliografijom,
3.    Izvod iz matične knjige rođenih – original,
4.    Uvjerenje o državljanstvu – original (ne stariji od 3 mjeseca),
5.    Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (od nadležnog suda – ne starije od 3 mjeseca) – original ili ovjerena kopija,
6.    Dokaz o stručnoj spremi: - diploma o završenom fakultetu, magisteriju i doktoratu – ovjerena kopija.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati, koji se prijavljuju na konkurs, prilože odgovarajuće dokaze o visokoj stručnoj spremi i ostalim uvjetima koji su utvrđeni Zakonom o Univerzitetu u Bihaću i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalaze na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba), iz oblasti za koju se prijavljuju.

Dokumenti koji se dostavljaju u prilogu moraju biti original ili ovjerena kopija, inače se neće uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs slati na adresu:
Univerzitet u Bihaću – Biotehnički fakultet (sa naznakom za Konkurs)
Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać
                                   

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 10 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja