Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-8419/2017 od 28.12.2017. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, objavljujeJAVNI KONKURS
za izbor u  naučno-nastavna zvanja


 
-    Uža naučna oblast Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grane Lingvistika njemačkog jezika i Savremeni njemački jezik - asistent/viši asistent - 1 (jedan) izvršilac
-    Uža naučna oblast Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grana Savremeni njemački jezik, polje Interdisciplinarne humanističke nauke, grana Metodika nastave njemačkog jezika  - asistent/viši asistent - 1 izvršilac
-    Područje Društvene nauke, polje Psihologija - viši asistent - 1 izvršilac
-    Područje Društvene nauke, polje Obrazovne nauke, grana Opća pedagogija i Posebne pedagogije-    asistent  - 1 izvršilac

USLOVI:
Potrebno je da kandidati ispunjavaju posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Unsko-sanskog kantona  i  članom 194. stav (3) i (5) Statuta  Univerziteta u Bihaću (Upravni odbor Univerziteta u Bihaću broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine, koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću - www.unbi.ba).

PRIJAVA:
Kandidati su uz prijavu na konkurs i biografiju (CV) obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca):
1.    Dokaz o stručnoj spremi – diploma I ciklusa studija (240 ECTS)
2.    Diploma: magistarska, II ciklusa studija (za višeg asistenta)
3.    Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena (dodiplomskog i postdiplomskog studija)
4.    Izvod iz matične knjige rođenih
5.    Uvjerenje o državljanstvu
6.    Rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu)
7.    Dokaz o poznavanju svjetskog jezika u skladu s članom 194. stav (8) Statuta Univerziteta u Bihaću (za asistenta).

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol Fakulteta ili putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU
PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ
Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać
sa naznakom:
"Prijava na konkurs za izbor u naučno - nastavna zvanja"
 Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 18 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja