Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu Odluke Rektora Univerziteta u Bihaću, broj: 02-2272/2016 od 23.03.2016.godine. Pravni fakultet Bihać, raspisuje


KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme vrijeme


Konkurs se raspisuje za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (zamjena zaposlenice na porodiljnom odsustvu) za:

Zaposlenika na održavanju čistoće/kafe kuharica …………1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću i to:

-    NK radnik sa završenom osmogodišnjom školom i
-    Radno iskustvo najmanje 6 /šest/ mjeseci na istim ili sličnim poslovima

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću bibgrafiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su dokaz opštih i posebnih uslova traženih Konkursom, i to:
-    rodni list;
-    uvjerenje o državljanstvu;
-    dokaz o završenoj školi;
-    potvrdu od ranijeg poslodavca o radnom iskustvu.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja


Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično na Pravni fakultet ili poštom na adresu: Pravni fakultet Bihać, ul.Mehe Hadžiabdića bb – sa naznakom - PRIJAVA NA KONKURS.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 12 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja