Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Broj: 02-  63 /2016
Bihać, 14.1.2016. godine


Na osnovu člana 107. Statuta Univerziteta u Bihaću (Univerzitet u Bihaću, broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine), a u vezi člana 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću (broj:01-439/2013,od 29.1.2013.godine),  i Odluke o  saglasnosti Premijera Unsko-sanskog kantona, broj: 03/1-34-14491-1/2015 od 30.12.2015. godine i Odluke  Rektora Univerziteta u Bihaću, broj: 02-294/2016 od 13.1.2016. godine, dekan Visoke zdravstvene škole u Bihaću, raspisuje


OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
domar / ložač - 1 izvršilac ( puna norma ), na određeno radno vrijeme - tri mjeseca

 

Opis poslova:
1.    Obavlja poslove iz oblasti bravarskih, vodoinstalaterskih, stolarskih i drugih radova na organizacinoj jedinici Visoka zdravstvena škola,
2.    Otklanja kvarove na priključnim mjestima: opravke brava, namještaja, školskog namještaja, vodoinstalacija, prozora i staklanja istih i drugih nedostataka na organizacinoj jedinici Visoka zdravstvena škola,
3.     Održava stalna sredstva, namještaj, školskog namještaja, podova, prozora, vrata
4.    Čuva sredstava i materijala za rad,
5.    Vodi potrebnu i propisanu evidenciju o stalnim sredstvima, namještaju, školskom namještaju, nabavljenom i utrošenom materijalu,
6.    Vodi računa o ispravnosti opreme za protupožarnu zaštitu i opreme i sredstava zaštite na radu,
7.    Prijavljuje neposrednom rukovodiocu kvarove koje nije u mogućnosti sa otkloniti,
8.    Vrši sve poslove oko pripreme gorive za grijnu sezonu,
9.    Po potrebi vrši opsluživanje kotlovnice sa potrebnim gorivom,
10.  Obavlja i ostale poslove koje mu povjeri neposredni rukovodilac.

Uslovi konkursa:
Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora  ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, odnosno:VKV/SSS/KV i 1 (jednu) godine radnog iskustva u struci.


Dokumentacija:
Kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
•    prijavu ( obavezno navesti adresu i kontakt telefon )
•    diplomu o završenoj školi (VKV, SSS ili KV radnik)
•    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)
•    izvod iz matične knjige rođenih
•    uvjerenje o državljanstvu
•    potvrda o radnom iskustvu (najmanje jedna godina radnog iskustva u struci)

S kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz Oglasa izvršit će se prethodna provjera radnih sposobnosti putem intervjua.
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
UNIVERZITET U BIHAĆU
VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA
Nositelja hrvatskog trolista br.4
77000 BIHAĆ
„Prijava na Oglas"


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 9 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja