Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj 06-4105/2014. od 10.06.2014.godine i člana 204. Statuta Univerziteta u Bihaću, Pravni fakultet Bihać, raspisuje

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ

za izbor nastavnika u odgovarajuća zvanja  (napredovanje) 

Raspisuje se Konkurs/Natječaj za:

I         Izbor nastavnika u zvanje – docenta (napredovanje) na:

Katedri za građansko pravo – uža naučna oblast Građansko materijalno pravo - 1 izvršilac.                    

II       Izbor nastavnika u zvanje – vanredni profesor (napredovanje) za:

          Predmete:„Uvod u nauku o državi i pravu“ i “Pravo EU“ -  1 izvršilac                                        

Zainteresirani kandidati su dužni dostaviti:

-          prijavu na Konkurs/Natječaj;

-          Diplomu (doktorsku), ovjerenu kopiju ili Rješenje o nostrifikaciji diplome;

-          Biografiju;

-          Bibliografiju

-          Izvod iz matične knjige rođenih

-          Uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs/natječaj, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, potrebno je da ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju („Sl.glasnik USK“ br.8/09.) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba).

Konkurs/Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Konkurs/Natječaj podnose se lično na Pravnom fakultetu ili poštom na adresu: Pravni fakultet Bihać, ul.Mehe Hadžiabdića bb – sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS/NATJEČAJ“.


 

 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 147 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja