Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

"TRAIN plus: održan trening trenera u okviru stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika

"TRAIN plus: održan trening trenera u okviru stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika
Trening trenera u okviru projekta stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika „TRAIN+“ održan je 17. i 18. juna 2019. godine u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije (CIS) Univerziteta u Sarajevu. Projekt se provodi od 2013.godine u cilju osnaživanja akademskog osoblja i realizira se uz interdisciplinarnu povezanost nastavnog osoblja svih univerziteta BiH. Kroz 8 modula, naši nastavnici će u skladu sa svojim kompetencijama, također realizirati TRAIN program od akademske 2019/2020.godine u okviru stručnog usavršavanja akademskog osoblja na Univerzitetu u Bihaću, a u cilju jačanja kvalitete Visokog obrazovanja. TRAIN program odgovara potrebama savremenog nastavnika i ujedno čini metateorijski dio didaktike Visokog obrazovanja, orijentirom, metodičkim procesima ostalih razina odgojno-obrazovnog sistema.
TRAIN tim UNBI čine:
Doc.dr. Edin Dupanović Pedagoški fakultet za modul: Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju,
Doc.dr. Šejla Bjelopoljak Pedagoški fakultet za modul: Didaktika VO,
Doc.dr. Lejla Ovčina Pedagoški fakultet za modul: Planiranje kurikuluma u VO,
Prof.dr. Bernardin Ibrahimpašić Pedagoški fakultet za modul: Istraživanje, naučno pisanje, i publiciranje ni/ui rezultata,
Prof.dr. Halid Makić Biotehnički fakultet za modul: Pripreme projektnih aplikacija i upravljanje projektnim ciklusom,
Doc.dr. Jasna Hamzabegović Tehnički fakultet za modul: Umrežavanje i timski rad,
Doc..dr. Minka Ćehić Tehnički fakultet za modul: Preduzetničke sposobnosti u visokom obrazovanju,
Prof.dr. Vildana Pečenković Pedagoški fakultet za modul: Komunikacija i vještine prezentiranja.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 36 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja