Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

SASTANAK PREDSTAVNIKA CIP BIH, MINISTARSTVA PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE, MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA USK-a I  UNIVERZITETA U BIHAĆU

U okviru Erasmus+ STINT projekta „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH“ i radnog paketa 7. Diseminacija i održivost rezultata projekta, održan je sastanak sa predstavnicima Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, predstavnikom Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), gosp. Dženanom Omanovićem, predsjednicom Komisije za informisanje i priznavanje dokumenata u oblasti visokog obrazovanja Republike Srpske, gđom Jelenom Starčević, te stručnom savjetnicom iz Ureda za NiR i međunaordnu saradnju Univerziteta u Bihaću, gđom Almom Bosnić. Tema sastanka je donošenje novog Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija radi prevazilaženja praktičnih problema u primjeni postojećih zakonskih rješenja i pojedinih odredaba aktuelnog Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji (Službeni glasnik USK 23/11). U saradnji sa CIP-om, Ministarstvo je pripremilo tekst nacrta Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija kojim bi se stvorile neophodne pretpostavke za efikasnije i kvalitetnije rješenje iz ove oblasti a sve u skladu sa Lisabonskom konvencijom, te će se u narednom periodu nacrt proslijediti u daljnju proceduru. Cilj donošenja ovog Zakona je i olakšati pristup tržištu rada priznavanjem inostranih  viskoškolskih  kvalifikacija  i olakšati mobilnost  studenata  priznavanjem stranih školskih kvalifikacija, razdoblja studija ili položenih  ispita.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 16 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja