Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Predstavnice Univerziteta u Bihaću učestvovale su na dvodnevnom sastanku javnih BiH univerziteta na temu stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika Program "TRAIN +", Kampus Univerziteta u Sarajevu, 6/7 decembra 2018.

Prof.dr. Amela Čolić ispred Rektorata Univerziteta u Bihaću i dekanesa Pedagoškog fakulteta UNBI prof.dr. Vildana Pečenković učestvovale su na dvodnevnom sastanku u okviru Programa "TRAIN +". Na sastanku su analizirani rezultati mapiranja kapaciteta javnih univerziteta, prezentirano je osam modula u okviru kojih će se provoditi stručno usavršavanje mladih univerzitetskih nastavnika i saradnika na svim javnim BiH univerzitetima. Prezentirani su moduli: Osnove andragoške djelatnosti u VO, Didaktika visokog obrazovanja, Planiranje kurikuluma u VO, Komunikacija i vještine prezentiranja, Istraživanje, naučno pisanje i publiciranje ni/ui rezultata, Priprema projektnih aplikacija i upravljanje projektnim ciklusom, Preduzetničke sposobnosti u VO, Umrežavanje i timski rad. Na nivou svih javnih BiH univerziteta, a u koordinaciji sa UNSA poduzeti će se aktivnosti u vezi sa obukom trenera koji će ove ili slične module predavati mladim nastavnicima i saradnicima na svojim univerzitetima. Komisija u čijem su sastavu i predstavnice UNBI ima mandat da do septembra 2019. godine provede planirane aktivnosti, a prema ovlastima Rektorske konferencije BiH. Na sastanku su razmatrane i mogućnosti zajedničke aplikacije na Erasmus + Program (Capacity Building) na temu "TRAIN +", uz koordinirajuću ulogu Univerziteta u Sarajevu.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 11 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja