Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

KRATKI IZVJEŠTAJ SA RADIONICE
Mostar 09. i 10. 05. 2016. godine

Prema vremenskom planu rada realizacije Tempus projekta  pod nazivom „Kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje u BiH (544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES) a prema unaprijed dogovorenom dnevnom redu održana je radionica i to 09. 05. 2016 godine na Sveučilištu u Mostaru i 10. 05. 2016 godine na Univerzitetu „Džemal Bijedić“  Mostar, (WP5: Self-certification to the QF-EHEA). Zbog ograničenja broja učesnika ispred Univerziteta učasnika na projektu radionici su prisustvovali ispred Univerziteta u Bihaću r. prof. dr. Refik Šahinović i v. prof. dr. Ifet Šišić.
Nakon usvajanja kriterija za izradu samoevaulacijskih izvještaja i prema planu prezentacije izvršeno je predstavljanje samoevaulacijskih izvještaja kao rezultat  obavljenih priprema za obuku  za eksternu evaluaciju studijskih programa. Samoevaulacijske izvještaje podnijeli su:
1.    Studijski program: diplomski studij Proizvodno mašinstvo, Sveučilište Mostar,
2.    Studijski program: dodiplomski studij  Zdravstvena njega, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar,
3.    Studijski program: dodiplomski studij Zaštita okoliša, Univerzitet u Bihaću i
4.    Studijski program: dodiplomski studij Specijalna edukacija i rehabilitacija, Univerzitet u Tuzli.
Nakon toga otvorena je diskusija sa analizom prezentitanih pokazatelja.
U toku  radionice od strane učesnika analizirani su materijali:
1.    Draft BHQFHE-Guidline a za konačno stampanje dokumenta: lektura/adaptacija, prevod na engleski jezik, recenzija EU partner, dizajn/ preloma na sve jezičke varijante,  ISBN-a, određivanje tiraža, tri ponude, štampa i distribucija,
2.    Presjek stanja – nedostajuci dokumenti i naredni koraci do objavljivanja,
3.    Draft BHQFHE-Guidline-LO i
4.    Handaut (radni materijal) za BHQFHE-Izvjestaj o samo-certifikaciji,
5.    Nabavku kompletne literature po specifikaciji,
6.    Dostavljeni dopunski opisi u vezi naslova: Kreiranje i implementacija ishoda učenja u Biotehničkim naukama iz dokumenta: Ishodi učenja u visokom obrazovanju, iskustva u Bosni i Hercegovini,
7.    Predloženi dopunski kriteriji vrednovanja ishoda učenja u vezi Priručnika za primjenu kvalifikacijskog okvira u visokom obrzovanju BHQFHE,
8.    Dostavljeni pregledno glagoli  koje smo koristili za pisanje ishoda učenja za 6., 7. i 8. nivo učenja-obrazovanja.

Uz prisustvo i aktivno vođenje radionicom uvaženiih  dr. Wilhelm Schäfer-a, koordinatora projekta i prof. dr. Ahmeta Mehića voditelja projekta kao i  domaćina radionice prof. dr.  Dražena Gašpar SVMO i prof. dr. Vahida Žujo UNMO, najveći dio rada učesnika u projektu je bio usmjeren na  razradu   kriterija i procedura eksterne evaulacije i certifikacije svih 18 studijskih programa i to: minimalni elementi i unutarnje vrednovanje kvalifikacija standardima (QS), validacija standarda kvalifikacija (QS), verifikacija dodjela razini QF-BiH u standardu kvalifikacije (QS). Pri tome donešeni su određeni zaključci i obaveze učesnika u projektu. Za razmjenu mišljenja vezanu za pripremu narednog sastanka u Banja Luci predložen je tzv. “skajp sastanak” ili  „telekonferencija“ u drugoj polovini naredne sedmice. Ovim putem predstavnici Univerziteta u Bihaću se zahvaljuju domaćinima radionice SVEMo i UNMo na dobroj organizaciji radionice-treninga i ugodnoj radnoj atmosferi.


 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 88 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja