Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

ZAVRŠNA KONFERENCIJA TEMPUS PROJEKTA BIHTEK

U organizaciji i prostorijama Sveučilišta u Mostaru, a pod pokroviteljstvom Evropske Unije i Univerziteta u Gentu, 5. i 6. aprila 2016. god. održan je sastanak konzorcija i završna konferencija Tempus projekta BIHTEK: Benchmarking as a tool for improvement of Higher Education Institution Performance 530696-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR, tj. “Uporedni sistemi za poboljšanje rada i učinka visokog obrazovanja”.

Sastanku su prisustvovali predstavnici EU i Univerziteta u Gentu, Geert de Lepeleer, Andre Govaert, Nora Skaburskiene, Stefanie Lochbaum, javnih univerziteta/sveučilišta BiH, državnog ureda Erasmus+ za BiH, ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta (MIN-ZZH, MINOBZDK, MINSKB, MONRS), Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH i Agencije za akreditaciju visokog obrazovanja RS.

Na sastanku su eksterni stručnjaci iznijeli svoja viđenja o ishodima i opstojnosti projektnih rezultata, iznesena su viđenja ishoda projektnih aktivnosti od strane partnera, tj. univerziteta/sveučilišta u BiH, te su naglašeni uticaji i koristi projektnih rezultata za VŠU, obrazovne agencije i organe vlasti.

Potom su održane radionice u manjim radnim grupama uz razmatranje i diskusiju o problemskim postavkama i mogućim rješenjima benchmarkinga, tj. uporednih sistema za vosoko obrazovanje uz aktivnu raspravu i na zadovoljstvo svih učesnika.

Naposljetku je partner EU i Univerziteta u Gentu, Prof. dr. Andre Govaert održao izlaganje o mogućnostima benchmarkinga i saradnje visokog obrazovanja s privrednim subjektima.


 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 141 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja