Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Prezentacija tema iz oblasti zaštite okoline


Na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću dana 03. 03. 2016 godine (četvrtak) sa početkom u 1330 sati održana je prezentacija projektnih tema iz Plana aktivnosti Projekta 1.2. Procjena uslova u okolišnom okruženju.

Projekat pod nazivom „Stvaranje boljeg ambijenta u Bosni i Hercegovini“ podržan je od strane Američke ambasade u Sarajevu odobren je 2015 godine. a nosioci projektnih aktivnosti su Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću i Nezavisni univerzitet Banja Luka.

Aktivnosti pod nazivom „Procjena uslova u okolišnom okruženju“ odnosi se na razvoj metodologije za ocjenu stanja okoline na dva mjesta (uzorka) iz okruženja, i izrada dvije mini studije na mjestima zagađenja u okruženju. Izbor aktuelnih tema iz Grada Bihaća i uspješnu prezentacija dvaju studija sa metodološkom obradom podataka obavili su mentori sa studentima studija Zaštite okoliša Biotehničkog fakulteta Bihać. U ove aktivnosti uključeno je 30 studenata.

Izradu mini studija i prezntacijske materijale obavili su izvršili članovi timova pod stručnim nadzorom mentora, učesnika u realizaciji projekta, kako slijedi:

TIM 1 (Demirović Sandi, Zulić Jasmina, Žapčević Minela i drugi).
Tema: „Posljedice nekontrolisanog odlaganja i odbacivanja komunalnog otpada, na primjeru Grada Bihaća“
Mentori: prof. dr. Ifet Šišić
prof. dr. Azra Bećiraj
TIM 2 (Štancl Ani, Avdagić Lejla, Abdić Mirela i drugi).
Tema:„Kvalitet voda rijeke Une"
 Mentori: prof. dr. Halid Makić
 prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić

Tog dana prezentaciji ekoloških tema prisustvovalo je preko 40 studenata svih godina sa studija Biotehničkog fakulteta i studenti sanitarno-ekološkog smjera Visoke zdravstvene škole Bihać.
Na žalost sa Nezavisnog univerziteta u Banja Luci, doc. dr. Slobodanka Pavlović i prof. dr. Mirjana Stojanović, sa studentima, nisu mogli iz opravdanih razloga  prisustvovati prezentaciji tema.

Nakon predstavljanja ekoloških tema otvorena je diskusija sa komentarima u kojima su učestvovali studenti iz Tima 1 i Tima 2, studenti Biotehničkog fakulteta  gosti sa Visoke zdravstvene škole i nastavnici-mentori: prof. dr. Halid Makić, prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, prof. dr. Ifet Šišić, prof. dr. Azra Bećiraj.

U narednom periodu slijede aktivnosti iz projekta „Stvaranje boljeg ambijenta u BiH“ koja uključuju:
1.    Dolazak 30 studenata sa Nezavisnog Univerziteta u Banja Luci u Bihać u okviru 3-dnevne posjete Univerzitetu u Bihaću. Posjeta studenata sa Univerziteta u Bihaću Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci uslijediće u maju ove godine. Aktivnosti se provode od strane partnera učesnika sa oba Univerziteta. Tokom posjete predviđeno je:
-Organizovanje i prisustva okruglom stolu na temu "Zajednički izgradimo bolji ambijent za sve nas", čijim održavanjem se ostvaruju prilike za predstavljanje studija na temu zagađenja u okruženju.
-Izvođenje predavanja na svakom fakultetu na temu ekologije i sociologije,
2.    Javno objavljivanje zvaničnih predavanja po odabranim temama na oba Univerziteta, tj. na  Fakultetu za ekologiju Banja Luka  i Biotehničkom fakultetu Bihać.
3.    Organizacija po jedne „Eko  akcije“  korisne za uže okruženje, te predstavljanje primjera dobre prakse u oba entiteta.


 

 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 82 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja