Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

International Intitute of Inspiration Economy (IIIE)

U periodu od 01. do 05. februara 2016. godine održan je forum o inspiracijama u teškim vremenima pod nazivom ''3rd Learning Forum for Inspiration Economy'' u organizaciji ''International Institute of Inspiration Economy'' čija je vizija da postanu vodeća međunarodna organizacija koja nadahnjuje mlade ljude, naučne radnike i poslovne lidere da stvaraju bolje društveno - ekonomske uvjete koji će promicati najbolje primjere privrede. Konferencija je održana u Manami, Karaljevina Bahrein, gdje je više od 50 izlagača cijelog svijeta prezentiralo svoje teme iz različitih oblasti, a ispred države Bosne i Hercegovine, grada Bihaća i Univerziteta u Bihaću prisutne su bile prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, prof. dr. Azra Bećiraj, i Jasmina Tevšić prezentirajući temu ''Ljepote i potencijali grada Bihaća kao izvor inspiracije u teškim vremenima'' gdje je posebna pažnja naglašena na:
-    društveno - ekonomske i ambijentalne prilike u BiH,
-    mogućnosti doprinosa razvoju društva akademske zajednice na Unsko-sanskom kantonu,
-    vodene resurse kao blagodat prirode,
-    koegzistenciju i elastičnost kao inspiraciju nakon rata.
Jasno je predstavljeno da grad Bihać ima obilje resursa koji su još uvijek neiskorišteni, a koji svakako ne smiju biti zanemareni u skorijoj budućnosti. Zadatak Univerziteta u Bihaću je da kroz naučno-istraživački rad, kroz nastavu i edukaciju zasnovanu na inovativnim istraživanjima, obrazuje nosioce razvoja privrede Bosne i Hercegovine, odnosno da Univerzitet u Bihaću bude generator novih naučnih  ideja i spoznaja koje će prenositi u privredu  na različite načine, kroz nastavni proces, obrazovanjem magistara struke i doktora nauka,  te usmjeravati  naučno-istraživačke i stručne projekte prema potrebama privrede.
Time bi se postupno stvarali uvjeti da privredni  subjekti sudjeluju u opremanju istraživačkih laboratorija, financiraju doktorante, koje bi nakon završetka doktorskog studija i zaposlili.
Veoma je značajno naglasiti da je dana 05.februara 2016. godine potpisan Memorandum o saradnji između Univerziteta u Bihaću i Internacionalnog Instituta Inspirativne Ekonomije (IIIE) u Kraljevini Bahrein. Ovim memorandumom se stvaraju nove mogućnosti na raznim poljima kako za cijeli Univerzitet u Bihaću, tako i za grad Bihać. Inspirisani ljepotama i potencijalima grada Bihaća, počasni gosti iz Bahreina će nas posjetiti na proljeće ove godine i održati inspirativne radionice s ciljem razvijanja svijesti o važnosti prevladavanja kriza stvarajući nove ideje.
Učesnice ovog Foruma su dobile certifikate o aktivnom petodnevnom učešću.


 

 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 86 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja