Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Sastanak sa delegacijom sa Ege univerziteta iz Turske

Dana,  09. 11.2015. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Bihaću, rektor, prof.dr. Mirsad Veladžić je primio delegaciju sa Ege univerziteta koji su ujedno i djelatnici Zelenog polumjeseca iz Izmira, R.Turska koji se bave prevencijom ovisnosti o drogama i alkohola. Predstavili su TBM program - Turski državni program za prevenciju ovisnosti u BiH i pilot projekat koji se bavi tom tematikom a koji su oni kreirali i implementirali u svom gradu i šire, a sa krajnjim ciljem uključivanja čak 20 miliona studenata u cijeloj Turskoj. Rektor je predstavio Univerzitet u Bihaću, dao uvid u aktivnosti i studijske programe koji su zastupljeni na istom sa naglaskom na Islamski pedagoški fakultet i Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb. Nakon rektorovog izlaganja i razgovora sa gostima, predstavnica Ureda za međunarodnu saradnju, gđa Alma Bosnić je dala konkretan prijedlog za saradnju sa Ege univerzitetom unutar Erasmus+ programa, gdje bi se svi elementi koji su pomenuti na sastanku iskoristili u inkorporirali u jedan zajednički projekat, koji bi se bavio tematikom prevencije ovisnosti o drogama i alkoholu na Unsko-sanskom kantonu i cijeloj BiH,a  gdje bi se mogli uključiti i ostali univerziteti iz BiH, kao i Vladina tijela. Prijedlog je naišao na odobrenje od strane delegacije sa Ege univerziteta i konkretna saradnja će biti dogovorena u narednom periodu.


 

 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 55 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja