Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Uspjesi studenata Univerziteta u Bihaću na debatnom  takmičenju organizovanom u sklopu projekta „EU i Ti“

U periodu 3. do 4. juna 2015. godine, u Sarajevu, održano je prezentacijsko - debatno takmičenje u sklopu projekta „EU i Ti“ podržanog od strane Ureda specijalnog predstavnika EU za BiH. Pozivnicu za učešće je dobilo 12 visokoškolskih ustanova (Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Bihaću, Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet Istočno Sarajevo sa Medicinskim fakultetom iz Foče, Univerzitetskim centrom iz Bijeljine, Ekonomskim fakultetom iz Brčkog, te Internacionalni Burch Univerzitet). U samom takmičenju učestvovala su po dva studenta – takmičara sa svake od navedenih institucija i profesor koji je bio u svojstvu koordinatora i pratnje. Univerzitet u Bihaću su predstavljali Dino Felić sa Tehničkog fakulteta, Dženita Fazlić sa Pedagoškog fakulteta uz podršku mr. Edina Liđana, višeg asistenta na Pedagoškom faultetu.
Takmičenje se odvijalo kroz dva takmičarska dana. Tokom prvog dana takmičenja svih 12 studentskih timova, podijeljenih u tri grupe, takmičili su se svojim prezentacijama u temama koje se odnose na trenutnu socio-ekonomsku situaciju i položaj mladih u BiH. Univerzitet u Bihaću je kao temu prvog dana imao „Položaj mladih u BiH“, gdje su naši predstavnici pored kolega sa Univerziteta u Zenici, Medicinskog fakulteta Foča, te  Internacionalnog Burch Univerziteta, osvojili najveći broj bodova u trećoj grupi i prošli u polufinale debatnog takmičenja. Drugi dan takmičenja održano je  debatno sučeljavanje polufinalista, tj. šest najboljih ekipa iz prvog dana takmičenja. Nakon ždrijebanja, Univerzitetu u Bihaću je dodijeljena treća debatna tema koja je glasila: Korupcija doprinosi pasivnosti mladih u odnosu na društveno ekonomsku situaciju u BiH. 
Dino Felić, sa Tehničkog fakulteta kaže: Iako smo dobili dosta teži zadatak, od kolega koji su nam bili afirmacija na ovu temu ( Ekonomski fakultet Brčko), uspješno smo odbranili svoju tezu, te smo uz Univerzitet u Banja Luci prošli u finale takmičenja. Kroz direktno sučeljavanje smo pokazali bolje vještine od kolega s Ekonomskog Fakulteta u Brčkom, koji su inače bili pobjednici prve grupe prvog dana takmičenja. U finalu, gdje su svoje mjesto pronašle 4 od 12 visokoškolskih institucija, Univerzitet Bihać, Univerzitet u Banja Luci, Internacionalni Burch Univerzitet, te Univerzitetski centar Bijeljina, naši studenti su pokazali zavidno znanje na temu EU integracija, te njihovog uticaja na položaj mladih u BiH društvu. Univerzitet u Bihaću je činio afirmacijsku ekipu na temu: Inicirane ekonomske reforme (Sporazum za rast i zapošljavanje) mogu ubrzati napredak u BiH i na političkom planu. U snažnoj borbi argumenata, predstavnici Univerziteta u Bihaću su poraženi u samom finalu.
Priznanja o sudjelovanju studentima je uručio lično dr. Renzo Daviddi, zamjenik šefa Delegacije EU za BiH. Kao nagradu za ostvareni uspjeh u EU debatnom takmičenju, finalisti su nagrađeni putovanjem u Brisel. Naši studenti kao finalisti u navedenom takmičenju, predstavljaju Univerzitet u Bihaću, gdje su dobili priliku da predstave svoja promišljanja i prezentiraju zaključke sa debatnog takmičenja, zvaničnicima Glavne uprave za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Europske komisije u periodu od 15. do 18. juna. U cilju ohrabrivanja studenata da se i dalje lično usavršavaju kao debatanti, planirana je i posjeta Europskom Parlamentu.
Posebne pohvale od članova žirija studenti Univerziteta u Bihaću su dobili iz razloga što se radi o studentima koji se bave prirodnim i tehničkim naukama (Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet - Odsjek za matematiku i fiziku), te ranije nisu imali iskustva u debatama. Studenti su s ponosom naveli da im je u toku debatng takmičenja od velikog značaja bilo i znanje koje su stekli u srednjoj školi - Dino Felić u Gimnaziji „Bihać, a Dženita Fazlić u Tursko-bosankom unsko-sanskom koledžu.


 

 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 147 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja