Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Održan radionica pod nazivom „Akreditacija (Univerziteta u Bihaću) – izazovi i prilike“

Na Univerzitetu u Bihaću je 05.05.2015. godine kako je i planirano održana radionica pod nazivom Akreditacija (Univerziteta u Bihaću) – izazovi i prilike. Radionici je prisustvovalo i u radu učestvovalo preko četrdeset učesnika, tj. predstavnici menadžmenta, sistema za osiguranje kvaliteta i drugi za akreditaciju relevantni saradnici i studenti.
Cilj ove radionice bio je da učesnici dobiju pregled mogućih zahtjeva komisije stručnjaka prema svim relevantnim osobama zaduženim za upravljanje kvalitetom na Univerzitetu u Bihaću i da iste mogu pravilno interpretirati. Nadalje, da se otvore vidici na akreditacijom povezane praktične implikacije iz pogleda Agencije, a prije svega svih relevantnih ureda i osoba Univerziteta.
Uvodnom prezentacijom pod naslovom „Smjernice uz kriterije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini“ dat je kratki pregled historijata osiguranja kvaliteta, kriterija kao ključnog alata za postizanje zavidnog nivoa kvaliteta u visokom obrazovanju  i smjernica kao pomoćnog alata osiguranja kvaliteta unutar visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a što je donijela Agencija za visoko obrazovanje u Bosni Hercegovini u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i Evropskim standardima i smjernicama (ESG).
Potom je prof. dr. Refik Šahinović obavio izlaganje o procesu akreditacije iz iskustvenog viđenja kao člana jedne stručne komisije za akreditaciju, što je svim prisutnim i za akreditaciju relevantnim osobama dalo konkretno viđenje mogućih pitanja u povodu stvarnog stanja Univerziteta pri ostvarivanju zahtjeva propisanih kriterija, te je istakao bitnost akreditacije u pogledu bolje i perspektivnije budućnosti Univerziteta u Bihaću.
Slijedećim izlaganjem, a povodom tematskog sadržaja radionice, je prof. dr. Fadil Islamović dao pregled zakonskih pretpostavki, nadležnosti, pojmova licenciranja i akreditacije, trenutnog stanja akreditacijskih postupaka u BiH i na Univerzitetu u Bihaću, te zamolio prisutne da punom ozbiljnošću pristupe preostalim pripremama i zadacima u pogledu što kvalitetnijeg predstavljanja Univerziteta.
Zatim je dr. Enis Džanić nakon uvodnih informacija o akreditaciji uopšteno, radnim grupama, obavezama i zadacima odgovornih osoba za akreditaciju Univerziteta obavio izlaganje pod naslovom „Akreditacija iz perspektive subjekta posjete ekspertnog tima“ unutar kojeg je detaljno pojasnio kako kriterije kao ključni alat, tako i moguće smjernice kao pomoćni alat za ispunjenje zahtjeva koje postavljaju važeći Kriteriji za Bosnu i Hercegovinu.
Radni sastanak je potom nastavljen sa raznim pitanjima i diskusijama u povodu predstojeće akreditacije Univerziteta i popunjavanjem evaluacijskog upitnika o radnom sastanku.


 

 

 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 27 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja